IHS

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Genom att tjäna stora pengar på en verksamhet blir man också ansvarig för den miljöförstöring den orsakar.    

Foto: RLC

Världsnaturfonden WWF 

Avfallsdumpning övergöder Östersjön

WWF är besvikna över den internationella sjöfartsorganisationens – International Maritime Organization (IMO) – som försenat förbudet mot dumpning av avfallsvatten från passagerarfartyg i Östersjön. WWF har länge arbetat för ett förbud.


  Katarina Herou: |2011-07-19| De flesta hamnar kring Östersjön har alldeles för dålig kapacitet och nu krävs stora förbättringar från både från kryssningsindustrin och hamnmyndigheterna, säger Mattias Rust, sjöfartsansvarig på Världsnaturfonden WWF.

Redan förra året tog IMO ett preliminärt beslut att förbjuda avfallsdumpning från nya passagerarfartyg i Östersjön 2013 och 2018 för samtliga fartyg. Beslutet togs av miljömässiga skäl eftersom avfallsvattnet innehåller stora mängder näringsämnen som bidrar till övergödningen. Olyckligtvis har IMO skjutit upp datumet för nya fartyg fram till 2016.

– För att minska trycket på Östersjöns redan ansträngda miljö vilar ansvaret tungt på både kryssningsindustrin och de mottagande länderna och städerna för att få ett slut på avfallsdumpningen. Det är olyckligt när tidigare satta datum skjuts på framtiden, säger Mattias Rust.  

Östersjön är ett snabbt växande turistmål

Östersjön är ett attraktivt och snabbt växande turistmål som besöks av omkring 3 miljoner kryssningsturister varje år. Nu är kryssningssäsongen i full gång men bara en bråkdel av Östersjöns hamnar kan på ett tillfredsställande sätt ta emot de enorma mängder avfallsvatten som kommer från fartygen. Det innebär att Östersjön även i fortsättningen kommer att vara en avfallsplats för kryssningsindustrins toavatten. Förbudet kommer bara att gälla om det finns fullgoda mottagningsläggningar i hamnarna.

– Ansvaret vilar nu tungt på både kryssningsindustrin och Östersjöländernas hamnmyndigheter. De måste ta kraftfulla initiativ för bra mottagningsanläggningar i hamnarna så att vi får ett stopp för fortsatt dumpning av avfallsvatten i havet, säger Mattias Rust.

Kustkommuner och städer gör stora vinster på kryssningsbåtarna som lägger till i hamnarna. The European Cruise Council (ECC) har uppskattat att varje passagerare gör av med drygt 1000 kronor i varje stad deras fartyg besöker.  

KRYSSNINGS- OCH TURISMINDUSTRIN MÅSTE BETALA

– Förorenaren ska betala, inte alla vi andra som bor och lever runt Östersjön. Genom att tjäna stora pengar på en verksamhet blir man också ansvarig för den miljöförstöring den orsakar. Förutom kryssningsindustrin måste även landsidan ta sitt ansvar så att den internationella sjöfartsorganisationens förbud kan börja gälla. Utan detta förbud kommer det fortfarande att vara helt lagligt för hela passagerartrafiken i Östersjön att släppa ut toavatten med bakterier och övergödande ämnen, avslutar Mattias Rust.

Mattias Rust, sjöfartsansvarig WWF

Katarina Herou, t f pressekreterare WWF