IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Världen måste tillhöra alla, ingen ska kunna ställa några ägandekrav på någonting av denna värld.

Foto: RLC

MÄNNISKAS MAKT ÖVER MÄNNISKA:

Vem äger världen?

Dolda fakta bakom ägandet

Drottning Elisabeth II av Storbritannien är världens största markägare, det vill säga innehavaren av en sjättedel av planeten Jordens markyta. Detta faktum fördelas på 32 nationer. En osannolik markyta på totalt 6 600 miljoner hektar mark. Ägandeskapet lyder under ”Kronan”, med den enskilt juridiska personen Elisabeth II som härskare. Det är alltså inte den brittiska staten, eller brittiska samväldet UK, som är ägare. Kronan är privatägd av en endaste person. Det kan man kalla makthavare!


 Paul Lindberg: |2012-08-08| Den sensationella iakttagelsen avslöjades 2006 av den betydelsefulla författaren och andreredaktören för tidningen Sunday Times, Kewin James Cahill. Avslöjandet var verkligen sensationellt, och minst sagt märkligt. Varför hade inte detta varit allmänt känt tidigare? I många monarkier har begreppet Kronan varit liktydigt med Staten, likaså i Storbritannien, men med den skillnaden att den brittiska drottningen var ett med staten, med ett idag juridisk giltigt ägande ända från feodaltiden.

Kewin Cahill är utan tvekan en intressant personlighet. Kring detta sensationella avslöjande hade han lagt ned ett mödosamt forskningsarbete. Med honom själv i spetsen engagerades andra forskare kring de juridiska realiteterna i denna akt. Hans erfarenhet och bakgrund har varit förutsättningen för detta avslöjande. Tidigare var han ”research” hos lord Ashdown i House of Commons, UK. Han arbetade också i House of Lords för de mänskliga rättigheterna. Och det är kring detta som vi hittar ett uppriktigt engagemang mot orättvisor i världen. Dessutom har han bistått en rad engelska ministrar med sin kompetens kring rättvisefrågor.

 

TOLKNINGEN AV DET JURIDISKA ÄGANDET

Lagen om besittningsrätten i Storbritannien är gammal, och till sitt innehåll rent feodal. Syftet med den ursprungliga feodala lagen om äganderätt av mark kallades allodial, (Brit.encycl.) vilket innebar att Kronan var den grundläggande ägaren av landets (nationens) mark, och alla markinnehavare var av den anledningen bara förvaltare av Kronans mark. Konsekvenserna av allodial lag blev under feodalismens tidevarv att kungen ofta kunde förläna gods (mark), inklusive slott, till förtjänta adelsmän. Eller dra in gods från adelsmän som kommit på kant med feodalkungen. Och det kunde ske ganska godtyckligt, som vi kan läsa om i historieskrivningen.

Inom United Kingdom, det brittiska samväldet, finns i stort sätt lagen om Kronans besittningsrätt kvar, och är inskrivet i respektive samväldesländers fastighetsregister. Besittningsrätten och markrätten definieras som upplåtelseformer, eller förvaltning, men som fortfarande ägs av Storbritanniens nuvarande drottning. Förvaltarna tror säkert att de äger marken, men det gör de inte. USA som inte tillhör samväldet lyder inte under Kronans ägande, men har ändå allodial lag inskrivet i grundlagen, arvet efter kolonialtiden, vilket gör att det i amerikansk lagtolkning är staten som äger all mark i USA, medan de som tror att de äger marken, bara är förvaltare till staten. Ganska anmärkningsvärt med tanke på den amerikanska allmänna synen på staten som begrepp.

Flera länder i västvärlden har samma rättsbegrepp som USA angående markägandet. Det finns knappast några länder i övrigt som har grundlagsskyddad direktägande av mark, som gäller högre än över nationens intressen och marköverhöghet. Det finns emellertid mer eller mindre lagstiftning som skyddar markägandet, sådant som handlar om reglering eller expropriation, m.m., men som ändå mest gäller betydelsen av förvaltning.

ENLIGT JESUS ÄR INGEN ÄGARE TILL NÅGONTING PÅ DENNA JORD

Drottning Elisabeth II är en av världens allra rikaste människor. Vad orsakade det brittiska kungahusets förmöget? De har aldrig fått apanage i proportion till sin privata förmögenhet. England var världens största imperium i hela världshistorien. Kungahuset var ett hierarkiskt centrum för en kunglig militärdiktatur, som drev ett imperium affärsmässigt – feodalt och kapitalistiskt – med avsikten att suga ut så mycket de bara kunde av sitt ägande runt om i världen. Denna utsugning av kolonierna praktiserades också av kungahuset, men i högre grad och intensivare än övriga roffare. Maktens hierarkiska centrum kunde aldrig ifrågasättas under imperiets långa historia. 

Otrevliga traditioner från denna historieperiod kvarstår dock, som en rest eller kuriosa, uttryckt i vår tids aningslösa och traditionsfulla kungaglamor, med en brittisk monark som är rikare än något annat troll.

Vem äger världen? Den frågan är relevant, med tanke på de orättvisor som förekommit under mänsklighetens hela historia. Men enligt Jesus, och profeterna i Gamla testamentet, och även de allra flesta profeterna från världsreligionerna så äger människorna ingenting på denna planet. Och med den ståndpunkten konstaterar de att denna värld ska förvaltas på bästa sätt för att tjäna livets alla godtagbara behov för kärlek och rättvisa. Och den förvaltningen måste gälla alla människor på planeten.