IHS

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Foto Amnesty

Amnesty

Dödsstraffet i världen under 2010

Den 28 mars presenteras Amnestys årliga statistik över dödsstraffet i världen. Antalet länder som avskaffat dödsstraffet fortsätter att öka, men antalet länder som genomförde avrättningar under 2010 ökade till 23 jämfört med 19 länder 2009. Dödsdomar avkunnades i minst 67 länder, även detta en ökning jämfört med 2009 då dödsdomar avkunnades i 56 länder.


  Elisabeth Löfgren: |2011-03-16| Det senaste decenniet har ändå trenden tydligt pekat i positiv riktning. Antalet avrättningar har stadigt minskat och ytterligare 31 länder har avskaffat dödsstraffet i sin lagstiftning eller i praktiken. Under 2010 har Amnesty kunnat bekräfta 527 avrättningar jämfört med 714 under 2009.

Många länder undanhåller dock fortfarande information om dödsdomar och avrättningar. Därför är detta en lägsta siffra, som Amnesty kan bekräfta, medan det verkliga antalet sannolikt är betydligt högre. Avrättningar och dödsdomar i Kina finns inte heller detta år med i den totala statistiken. Kina avkunnar flest dödsdomar och avrättar fler personer än resten av världen tillsammans men vägrar uppge vare sig hur många som döms till döden eller hur många som avrättas. Enligt obekräftade uppgifter avrättades tusentals personer i Kina under 2010. 

– Även om antalet avrättningar minskar, fortsätter ett antal länder att döma människor till döden och avrätta för icke våldsbrott som; narkotikabrott, ekonomiska brott, sexuella relationer mellan samtyckande partners och hädelse, vilket strider mot internationell rätt som förbjuder användning av dödsstraff annat än för de allra grövsta brotten, säger Salil Shetty, generalsekreterare för Amnesty International.

FÄRRE LÄNDER STÅR FÖR AVRÄTTNINGARNA

Liksom tidigare år är det ett mindre antal länder som står för de flesta avrättningarna: Kina tusentals, Iran minst 252, Nordkorea minst 60, Jemen minst 53 och USA 46. Siffran över antalet avrättningar som myndigheterna har bekräftat i Iran är lägre för 2010 jämfört med 2009 (388), men det finns obekräftade uppgifter om att ytterligare minst 300 personer kan ha avrättats.

En positiv utveckling har skett i Mongoliet, där presidenten har utlyst ett moratorium mot avrättningar, ett viktigt första steg mot ett avskaffande av dödsstraffet. 

För tredje gången kunde FN:s generalförsamling, den 21 december 2010, rösta igenom en resolution som uppmanar stater med dödsstraff att införa ett moratorium mot avrättningar, denna gång fick resolutionen större stöd än tidigare år. Antalet dödsdomar och avrättningar i Mellanöstern och Nordafrika minskade under 2010 jämfört med 2009. Under 2010 blev Gabon det 16:e medlemslandet i den Afrikanska unionen som avskaffade dödsstraffet helt. Tjugo länder benådade dödsdömda fångar eller omvandlade dödsdomar, bland annat fick de tre sista dödsdömda i Kuba sina straff omvandlade i december 2010.

Enligt de uppgifter Amnesty har tillgång till fanns det vid årets slut  minst 17 833 dödsdömda runt om i världen. Kina inte inberäknat där sannolikt tiotusentals sitter i dödscell.

Några bakslag noterades under 2010. Sex länder och territorier, Bahrain, Ekvatorialguinea, Somalia, Taiwan, Vitryssland och Palestinska Myndigheten återupptog avrättningar efter ett eller flera års uppehåll. 


Länder som avskaffat respektive har kvar dödsstraff i mars 2011:
96 länder avskaffat dödsstraffet för alla brott 
9 länder avskaffat dödsstraffet i fredstid
34 länder avskaffat dödsstraffet i praktiken

139 länder sammanlagt har avskaffat dödsstraffet i sin lagstiftning eller i praktiken.
58 länder har kvar dödsstraffet i sin lagstiftning och har verkställt dödsdomar under senare år.
Sedan 2003 har dock endast hälften av dessa 58 länder genomfört avrättningar och mindre än en tredjedel har avrättat varje år de senaste fyra åren. 

Följande länder genomförde avrättningar under 2010. Ett (+) betyder att det har förekommit avrättningar eller att det är en lägsta siffra men att antalet avrättningar kan ha varit betydligt högre.

Regional sammanfattning
Afrika
Avrättningar genomfördes i fyra länder under 2010:
Botswana (1), Ekvatorialguinea (4), Somalia (8+), Sudan (6+)

Dödsdomar avkunnades i 24 länder:
Benin, Burkina Faso, Kamerun, Centralafrikanska republiken, Demokratiska republiken Kongo, Ekvatorialguinea, Etiopien, Gambia, Ghana Kenya, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretanien, Nigeria, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Tanzania,Tchad, Uganda, Zambia, Zimbabwe.

Asien
Avrättningar genomfördes i åtta länder:
Bangladesh (9+), Japan (2), Kina (tusentals), Malaysia (1+), Nordkorea (60+), Singapore (+), Taiwan (4), Vietnam (+)

Dödsdomar avkunnades i 19 länder:
Afghanistan, Bangladesh, Brunei, Burma, Indien, Indonesien, Japan, Kina, Laos, Malaysia, Maldiverna, Nordkorea, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Sydkorea, Taiwan,Thailand och Vietnam 

Europa och Centralasien
Vitryssland var det enda landet som genomförde avrättningar (2) och avkunnade dödsdomar.

Mellanöstern och Nordafrika
Avrättningar genomfördes i nio länder:
Bahrain (1), Egypten (4), Jemen (53+),  Irak (1+), Iran (252+), Libyen (18+), Palestinska myndigheten (5), Saudiarabien (27+), Syrien (17+)

Dödsdomar avkunnades i 16 länder:
Algeriet, Bahrain, Egypten, Förenade arabemiraten, Iran, Irak, Jemen, Jordanien, Kuwait, Libanon, Libyen, Marocko, Palestinska myndigheten, Saudiarabien, Syrien, Tunisien

Nord - och Sydamerika
USA var det enda landet som genomförde avrättningar (46), men antalet dödsdomar i USA minskar stadigt.

Dödsdomar avkunnades i sju länder:
Bahamas, Barbados, Guatemala, Guyana, Jamaica, Trinidad och Tobago, USA

Amnestys dödsstraffsrapport 2010.pdf

Författad av Elisabeth Löfgren