IHS

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Den "odödliga" stenen. Oslipad rådiamant.

Värdesymbolik

Värdefulla stenar

Sökande människor kan vara som oslipade diamanter, men som kan slipas och bli till medan de passerar jordelivet. Jesus var den värdefulla sten som byggherrarna ratade. Än idag bygger herrar kyrkor, men som inte alltid står i paritet med Jesus värdefulla ord. De bygger anpassade kyrkor som mera motsvarar de egna idealen. Eller så byggs församlingar för gynnandet av den egna allenarådande sanningen. Ett bra tips vore om vi kunde återgå till Jesus egna ord och värderingar, för att upptäcka skillnaden mellan Jesu värdeord och världens  lögner.


 Paul Lindberg: |2011-10-12| Symboliken med stenen skildrar eftertryckligt Jesus olika roller. Varje roll visar en speciell egenskap hos Jesus. Visdomen i Jesus symboliska bildspråk har fått stor betydelse inom kristendomen. Eftersom denna världsreligion är uppkallad efter Jesus, så borde efterföljelsen av honom själv vara det självklara och av allra största värdefullhet. När Jesus påtalade kärlekslösa orättvisor, så fanns det vissa som inte brydde sig, medan andra följde Jesus och gjorde hans ord till sina egna. De förverkligade Jesus ord som Guds görare – som hans systrar och bröder.

"Ni kommer till honom, den levande stenen, förkastad av herremän, men utvald av Gud och ärad som dyrbar. Och ni blir som honom, levande stenar i det andliga husbygget". 1 Petr 2

Jesus identifierades ofta med den värdefulla stenen – framförallt av Petrus. Det handlar om byggstenen för det andliga templet inom dig, som inte kan förstöras – om du själv inte förstör det. Jesus ord är värdefullare än några diamanter, ja det allra värdefullaste för människorna. Den värdefulla stenen är av renaste energi, och uppstår i medvetandet hos dem som inte vandrar den breda vägen.

Vissa stenar användes som värdefulla betalningsmedel i det gamla Israel, och som påverkat språkbruket av värdefulla stenar, efter det kom uttryck som ögonstenar.

Liknelsen med en diamantsten är rimlig, eftersom både diamanten och människan har sin uppbyggnad av kolenheter. Och båda förädlas genom slipning för att bli fullkomliga, värdefulla och unika. Aposteln Petrus menar att Jesus är utvald av Gud själv, att han är unik och utgör Guds andliga tempel. Jesus är en ädel sten av största värde och med bestående hållbarhet.  

"Gud, hjälp mig som en levande sten att varje dag bli till i Jesu efterföljelse. Amen." (Efter Petrus)

Det är alltså meningen att den sökande människan ska bli till medan hon passerar. Och bli som Jesus. Det är helt möjligt, och en uppmaning från Jesus.

DIAMANTEN

Diamant och grafit är former av kol, under det att diamant ursprungligen var det allra hårdaste och hållbaraste ämnet, medan grafit är ganska mjukt. Idag kan man framställa några material som är hårdare än diamant, och ett av dessa ämnen heter ACNR (Aggreted Carbon NanoRods), kol-60-molekyler, som pressas fram under mycket hårt tryck. Det är en fråga om en syntetisk diamantliknande framställning under större tryck än naturliga diamanter, och betydligt hårdare och hållbarare. Ett ännu hållbarare material, men inte lika hårt, är rheneumdiborid, och som går att repa en diamant med. Detta material framställdes första gången 2007 i Kalifornien. Den allra första syntetiska diamanten uppfanns 1953 av svensken Erik Lundblad (ASEA) och hans forskarlag. Men den diamanten var inte hårdare än naturlig diamant eller ACNR.

Det är ändå lite si och så med en diamants hållbarhet. Till skillnad på alla övriga ädelstenar så förintas diamanter om de utsätts för temperatur över 700 ºC, då den börjar oxidera på grund av syret i luften, och diamanten förvandlas till koldioxid. I husbränder försvinner vanligtvis diamanter – om inte tjuven tidigare varit framme förstås. De vackra färgstrukturerna i diamanten beror på att bara kväve-, bor- och väteatomer kan tränga sig in i den hårda diamanten och som orsakar olika vackra färgnyanser.

Diamanter kom till för omkring 3,5 miljarder år sedan, under mycket stort tryck och på ett 150-200 kilometers djup i jordens inre. Stenarna kommer upp till jordens yta mestadels genom magma och vulkanutbrott.

JESUS SYMBOLIK – OCH GIRIGHETENS SYMBOLIK

Under några tusen år har människan fascinerats och hypnotiserats av diamantens egenskaper. Enligt Indiens beskrivning var diamanten "en bit av evigheten", har sin grund på grund av hållbarheten och den prestigeladdade skönheten. De menade att det var den perfekta skapelsen och oförstörbar. Men då visste de väl inte om att diamanten går upp i rök om den hamnar i elden.

Diamanten har varit orsak till både gott och ont. Krig och skövling har under historien varit vanligt på grund av girighet jagandet efter guld och diamanter. Kungar och rövare har begått hänsynslösa brott i diamantens namn. Människor har gjort allt för att förvärva eller komma över diamanter. Diamanten blev den största symbolen för girigheten och skrävlig rikedom, men även för framgång och makt i vissa kretsar. Furst Potemkin har säkert varit världens störste samlare av ädelstenar, och med ett ägandeskap av flera hundratusen livegna själar. 

Män som bär på diamanter idag är ofta från kriminella element eller maffialiknande organisationer. Mest förknippas kvinnan med diamanter, men fortfarande som en tillhörighet till den mäktige mannens ägande. 

Kungariket Golkonda i Indien tillhör världens första rike vars hela ekonomi baserades på diamanthantering. Erövringar av Golkonda varade i omkring två tusen år. Storbritannien var det sista imperiet som erövrade Golkonda, och de fann flera av de största diamanterna i världen.

Sens moral

Symbolik i Jesus tappning håller jag för stor visdom och efterföljansvärt. Förutsättningen blir då att man med öppna sinnen lär sig se med Jesus visdom, och avläser symboliken mellan raderna. Helt enkelt att se symbolik som symbolik, utan att vara bokstavstrogen. Jesus visdom uttryckt i symbolik berättar Jesus själv om, då han förklarar sig i Evangelium. Idag ser vi symboliken som pedagogik för att lättare kunna lägga ordens innehåll till minnet.