IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Internationell samverkan genom ACT-Alliance.

Foto: UN Photo

Diakonia

Förhindra svält i Sahel

Diakonia startar insamling 

Människorna i Sahelområdet, längs Saharas södra kant, hotas nu av en hungerkatastrof som hotar att bli lika allvarlig som den på Afrikas horn. Men snabba insatser kan förhindra att torkkatastrofen utvecklas till svält! Så många som 15 miljoner människor i regionen riskerar att drabbas av svält. Diakonia drar nu igång en insamling för att bistå drabbade människor i Burkina Faso.


Erika Bergman: |2012-04-13| – Våra samarbetsorganisationer finns på plats sedan länge och arbetar långsiktigt mot fattigdomen i landet. De är redo att göra en akut humanitär insats för de som drabbats av hungerkatastrofen. Myndigheterna har slagit larm om att 2,5 miljoner människor i landet hotas av akut livsmedelsbrist. Dessutom råder stor brist på föda till den så viktiga boskapen.

Efter statskuppen i grannlandet Mali kommer nu också flyktingar till Burkina Faso. De för ofta med sig sin boskap, eftersom det är den som är deras försörjning. Konsekvensen blir att fler människor och djur ska leva av de knappa resurserna.

nu krävs engagemang

– Vi måste agera nu för att situationen i Burkina Faso och grannländerna inte ska utvecklas till en liknande svältkatastrof som den på Afrikas Horn. Omvärlden har kapaciteten och pengarna, nu krävs engagemang, säger Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg.

I Burkina Faso samarbetar Diakonia med lokala organisationer som i många år arbetat långsiktigt för att stärka människors förmåga att försörja sig och för ökad respekt för mänskliga rättigheter. Dessa samarbetsorganisationer är nu redo att arbeta med matutdelning, specialpaket till undernärda barn och speciellt stöd till kvinnor på flykt.

– Läget är väldigt allvarligt. Matpriserna stiger och många människor tar sig nu från landsbygden in till städerna där det inte heller finns tillräckligt med mat eller arbete, säger Luther Yaméogo, Diakonias landsrepresentant i Burkina Faso.

INTERNATIONELLT SAMARBETE

Diakonia samverkar med andra internationella och nationella organisationer genom ACT-Alliance. Samarbetet gör att vi kan koordinera insatserna och se till att hjälpen når många och de som behöver den bäst.

Stöd Diakonias arbete genom att sätta in din gåva på 90 33 04 4. Märk gåvan med Katastrof. 

Gå in på: www.diakonia.se/ge_en_gava