SAMHÄLLE & POLITIK

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Ställ de fattiga i centrum

Krisen ger oss möjligheter

Trots allt negativt är det som nu skett förmodligen det bästa som kunde hänt. Vi har ett sjukt system och våra politiker har inte velat acceptera detta, eller ens att de är ansvariga.


  Dennis Pamlin: | 2008–10–10 |  Det som vi bör vara oroliga för nu är att kortsiktigt tänkande, förlorat anseende och oförmåga att tänka långsiktigt gör att dessa politiker nu sätter plåster på en cancersjuk som vinglat och slagit sig. Detta är inte dåligt, men gör inte patienten frisk. Det krävs en operation och ju längre det går ju svårare blir det, tills det är för sent. Vi måste nu se till att cancern uppdagas, inte fokusera på skrubbsåren.

Galenskap är ofta klokt agerande i fel kontext. Dagens finansiella system skapades 1944 då de blivande vinnarna i andra världskriget möttes i Bretton-Woods för att dra upp riktlinjerna för en stabilare ekonomi. Med två världskrig i ryggen var teorier om en otyglad ekonomi inte något som kändes aktuellt. Systemet var inte så tokigt för sin tid, den saknade rättviseperspektiv och tanken om ekologisk hållbarhet och växthuseffekter fanns inte där, men i övrigt fanns många goda tankar.

Sedan 1944 har systemet gradvis tappat kopplingen till verkligheten, till exempel 1972 då guldmyntfoten förlorades och senare under 80–90-talen, då vi kastades in i en spekulativ spiral med allt större insatser och avancerade finansiella instrument. Utan denna historiska kontext blir åtgärder lätt läppstift på en gris, vilket tyvärr verkar populärt dessa dagar. Istället för att ställa våra kortsiktiga behov i centrum måste vi i denna kris visa mod. 

Kriser kan lyfta fram både det värsta och det bästa i oss människor –  vi bestämmer. Följande enkla och grundläggande principer skulle föra in det finansiella systemet i det 21:a århundradet.

1. Ställ de fattiga i centrum
Ett finansiellt system skall se till att resurser finns där de behövs. Idag är inte det fallet. De fattiga på vår jord står ofta utan möjligheter att ens odla en bit jord och möta de mest grundläggande av behov. 

Varje finansiell institution skall redovisa hur de bidrar till att lyfta de fattigaste på vår jord ur fattigdom.

2. En ekonomi för en (1) planet
Det kan tyckas märkligt att det faktiskt var först på 70-talet som det gick upp för världens ledare att jorden har begränsade resurser. Åtgärder har inte saknats, men de har ständigt opererat i motvind eftersom det ekonomiska systemet till exempel osynliggjort artutrotning med hjälp av diskontering.

Varje finansiell institution skall redovisa hur de minskar resurskonsumtionen och lämnar utrymme för andra arter att leva.

3. Eftertänksamhet
Varje system behöver tillfälle för reflektion, även ett finansiellt system. Köpande och säljande skall inte kunna ske allt för snabbt för att instabilitet inte skall uppmuntras. Idag är situationen den motsatta, de som verkar i det finansiella systemet vill ha svängningar eftersom de tjänar sina pengar på skillnader. 

Varje framtida finansiell institution och instrument ska ha mekanismer som bromsar som hjulen spinner för fort.

4. Inga instrument för instrumentens skull
Kreativitet skall uppmuntras, men kreativitet då det gäller finansiella instrument måste underställas den roll som finansiella systemet skall ha, det vill säga att leverera på principerna ovan. Att regelbundet kontrollera floran så att den inte blir allt för vildvuxen och förlorar i transparens är viktigt. 

En stor del av dagens kris beror på att de politiker som skall reglera dessa marknader faktiskt inte förstår de olika instrument som finns och de konsekvenser som de resulterar i då det gäller verkligheten.

Vi kommer snart att vara nio miljarder på denna planet, vi behöver hitta ett system där vi kan ta hand både fattiga och en åldrande befolkning, leva i harmoni med naturen, inkludera värden bortom de monetära. Kort sagt behöver vi ett ekonomiskt ramverk som hjälper oss att styra samhället i en transparent, rättvis och ekologisk hållbar riktning. Det är faktiskt inte svårare än så, men heller inte enklare.

Dennis Pamlin

Dennis Pamlin, Global policy, rådgivare på WWF och som skrivit boken "En globalt accelererad ekonomi -- våra möjligheter att styra kapitalflöden i en globaliserad tid"