IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Problem uppstår då klyftorna mellan rik och fattig ökar.

Foto: Blogspot

DECEMBERUPPGÖRELSEN/DEBATT

Uppgörelsens följder

Den visionslösa politiken

Dagen efter decemberuppgörelsen – som jag valde att kalla glögguppgörelsen eftersom knappast någon nykter politiker kunnat komma på något så dumt – skrev jag att SD skulle bli den stora vinnaren och demokratin den stora förloraren.


Birger Schlaug: |2015-08-20Decemberuppgörelsen var faktiskt lika korkad som Miljöpartiets senaste valstrategi – den som före valet hävdade att valstrategin var en katastrof beskrevs som gnällig föredetting, den som kommit fram till samma sak efter valet som genomklok partisekreterare. (Strategin gick ut på att göra kampen om vem som blev tredje största parti till huvudnummer och det politiska innehållet till bisak.) Möjligen kan man lära sig att Sverige inte är detsamma som urbana glin på Söder med noll politisk erfarenhet, boende i en twittervärld där omvärldsanalysen inskränker sig till hur många som offrar en tiondels sekund på att trycka iväg ett gilla.

Miljöpartiet hade kunnat vara alternativet i svensk politik i en tid när gamla system krackelerar. Istället lät man SD (sic!) framstå som alternativet. Decemberuppgörelsen har bäddat för SD eftersom politiken uppfattas som om det bara finns ett oppositionsparti. Vilket är ironiskt. SD är ju i alla andra frågor lika cementerade i gamla föreställningar som de övriga. Det är den groteska idén att vi skall jobba mer trots att tekniken rationaliserar bort allt fler jobb, det är den bisarra idén att det är skatt på arbete som skall finansiera skola, vård, omsorg och trygghetssystem, det är den absurda idén om att lappa och laga på ett socialförsäkringssystem som är så komplicerat och komplext att det bara gläder de byråkrater som får sin försörjning av att det blir alltmer oöverskådligt, det är den tragikomiska idén om evig ekonomisk tillväxt trots att var och en som läst grundkursen i matematik vet att tillväxt som mäts exponentiellt är en såväl teoretisk som praktisk omöjlighet – till och med Nationalencyklopedin slår fast detta...

Och så har vi hamnat där att de system som skall hantera den snabbt växande befolkningsökningen brister. Det blir allt svårare att hantera befolkningstillväxten, inte minst i ett land med så komplexa systembyggen och en demokrati byggd på de där gamla medborgaridealen där beslutsfattande tar lång tid med långa remisstider och möjligheter till flera överklaganden.

Och så partipolitiken... Åkesson får draghjälp av de andra partiledarna. När t ex Björklund i en tevesänd debatt retoriskt hävdar att det är skamligt att säga att bostadsbristen uppkommer genom snabb invandring – trots att varenda människa fattar att ju snabbare befolkningstillväxten är, utan att bostäderna blir fler, ju mer ansträngd blir bostadsmarknaden. Eller när moderater hävdar att det skall bli rakare linjer mellan flyktingmottagning och jobb utan att begripa att människor har klart för sig att det sedan länge är det som förr kallades för massarbetslöshet. Eller när Löfven och andra hävdar att snabb befolkningsökning är lönsamt för Sverige trots att var och en som kan tänka inser att det inte är så enkelt längre. Genom den retorik man använder lyckas man med konststycken att få en partiledare från ett parti med nazistiska rötter att för många framstå som den enda som kan tänka.

Hur kan man agera på det sättet? Det är riktigt att vi som bor i Sverige under många år kunnat få landet att fungera bättre genom invandring – det är bara att se vilka som jobbar inom vården och hur samhället berikats på alla möjliga sätt. Men, precis som när Ny demokrati växte, känner inte människor igen sig om demokratiskt förankrade politiker inte också förmår beskriva problemen. Det finns nämligen ingen samhällsutveckling som är problemfri. Särskilt inte när den sker snabbt. Så att samhällsorganismen inte hänger med.

Jag är övertygad om att det mångkulturella samhället inte bara är en nödvändighet i en värld som ser ut som den gör – vänta bara när klimatflyktingarna kommer att räknas i hundratalet miljoner – och där kommunikationsmöjligheter blivit var människans möjlighet att se världen och dess orättfärdiga fördelning. Det är också min övertygelse att ett mångkulturellt samhälle, med inflöde och utflöde, är mindre problematisk än den instängda variant som SD förespråkat ända från sitt bildande. Därmed inte sagt att det är problemfritt, långt därifrån. Jag har fått skit för att jag skrev om det där redan i slutet av 80-talet i boken Miljön, makten och friheten. 

Jag menar: om inte vi som vill ha en humanistisk flyktingpolitik och vi som förordar det mångkulturella också kan tala om nackdelar så lämnar vi fältet fritt för dem som har rötter i den bruna rörelsen. Och sen, när de – typ SD – blivit så stora att de inte går att låtsas att de inte finns, kommer kovändningen. Och då får vi se upp! För då kommer de där som var röda en gång i tiden och som blev blåa när det var trendigt och som sedan blev smågröna när det blev trendigt urbant – då kommer de att stå på de brunstänkta barrikaderna för de följer trender. Det är de som är de farligaste. De lealösa. Ingen nämnd och ingen glömd. 

Varför har Sverige tagit emot så många flyktingar? (Jo, det är en rännil av alla flyktingar, men en rännil blir många i ett litet land.) Allt som oftast i den politiska debatten har således nyttoaspekten framhållits, att Sverige blir rikare, att det är lönsamt, att det är bra för oss. Den där retoriken har retat mig under många år. Min simpla uppfattning är att vi skall ta emot flyktingar – med motivet att vi är mänskliga i dess bättre betydelse – oavsett lönsamhet och egna behov.

Vissa saker gör man oavsett om man blir rikare eller får andra fördelar, man gör det för att man är människa som förstår att andra människor behöver hjälp. Man gör det för att man inser att man inte gjort ett dugg för att råka bli född i ett samhälle som jämfört med många andra är rikt, gott, demokratiskt, fritt och befriat från krig. 

Problem uppstår emellertid när människor ser att det kostar på samtidigt som de ser att sådana som redan har mycket hela tiden ges mer, att klyftorna mellan rik och fattig ökar, att vissa skor sig över måttan. Annika Falkengren, Christian Clausen och dylika skapar problem. Bert Karlsson och dylika, som skor sig på flyktingmottagning, skapar problem. Den borgerliga regeringen, som fortsatte och förstärkte det som den socialdemokratiska regeringen påbörjade, skapade problem genom en politik som gick ut på att öka klyftorna och skapa svårare situation för illa drabbade (arbetslinjens idé). Man krattade i manegen för SD:s retorik.

I en opinionsmätning – en mätning där man själv fått meddela att man vill vara med och därmed inte på något sätt är vetenskapligt uppbyggd – redovisas att SD är största parti. Det är man nog inte. Men man är stora och kan mycket väl bli störst.

För ett drygt år sedan var miljöpartiets valstrategi att göra ett huvudnummer av vilket som skulle bli tredje största parti. Strategin var korkad i sak och framstår idag som ett enda stort skämt. Dels för att SD är tre gånger så stora, dels därför att MP inte framstår som ett parti med en annan huvudberättelse än sossarnas och de borgerligas. MP lämnade fältet fritt och bidrar därför till att den politiska debatten domineras av en enda fråga.

PS! Nu kan man förvänta sig den vanliga kommentaren: att MP styr politiken och att det är MP:s "fel" att vi har haft en förhållandevis generös flyktingpolitik. Ett litet parti styr inte politiken. Det är majoriteten som styr. Däremot kan man säga att effekten av SD:s inträde i riksdagen ledde fram till att såväl moderater som socialdemokrater plötsligt framstod som något de inte framträtt som tidigare: lika humana som folkpartiet, vänsterpartiet och miljöpartiet när det gäller synen på flyktingpolitik. Det blev följden av SD:s inträde. Moderater och sossar ville inte hamna i samma härad som ett parti med alldeles färska rötter i nazismen. Hade SD inte kommit in hade såväl M som S fört en annan politik, den gamla sorten i konflikt med just FP, V och MP och det nya C, som ju annars är det enda parti som historiskt haft rasism infört i sitt partiprogram.

www.schlaug.blogspot.se

RLC