IHS

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Foto: RLC

Rationalitet eller medkänsla

Den pinsamma säkerheten

Den pinsamma säkerheten, som dödade Beethoven och Zorba. En känd professor vid universitetssjukhuset i Wien ställde en etisk och moralisk fråga till läkarkandidaterna för en tid sedan: – En kvinna är havande i andra månaden. Hon är liksom hennes make alkoholist och båda har gonorré – vad skulle ni göra?


 Imi Markos: |2011-09-19| Av kandidaterna var det nittio procent som sträckte upp handen och deklarerade:  – Vi skulle avbryta havandeskapet. Det vore en katastrof att föda barnet!

– Mördare! Just nu har ni dödat universalgeniet Ludwig van Beethoven!! Ja, hans föräldrar var alkoholister, som led av gonorré, sade professorn.

Sens moral: “Kunskapskapitalister”, som ägnar sig åt vetenskap, borde inte vara så tvärsäkra i sina påståenden. Ett förutbestämt handikappat barn kan, trots allt, bli ett geni – om han eller hon får rätt uppfostran. Beethovens sjuka föräldrar hade en gedigen musikalisk utbildning och lille Ludwig fick tidigt (i fem års ålder) lära sig spela piano. Och som sjuåring gjorde han sitt första offentliga framträdande!

Kandidaterna på universitetssjukhuset har dock inte beaktat dessa positiva följdfaktorer. Visserligen försämrades Beethovens hörsel med tiden (antagligen var det resultatet av den ärftliga sjukdomen), men han fortsatte att komponera och dirigera även när han blev döv.

Med andra ord, inte ens barnens orubbliga vilja tog kandidaterna med i beräkningen. I Sverige har vi flera neurosedynbarn, som uträttar häpnadsväckande prestationer! Och det fanns svenska läkare, som avrådde mammorna från att föda dessa “underbarn“. Fenomenala krymplingar, som skriver eller kör bil med fötterna eftersom de saknar armar…

Överallt i samhället möter vi denna pinsamma säkerhet, som dödar livets mystiska bedrifter. Inte bara inom medicinen, utan även inom sociologin, ekonomin och inom alla andra områden är vi drabbade av detta genanta ställningstagande.

Just nu i den ekonomiska skuldkrisen är våra “duktiga” experter övertygade om att greker, italienare, spanjorer och portugiser saknar de rätta egenskaperna för att klara krisen. De är slösaktiga, saknar disciplin, vägrar att lyda samhällets lagar som skattebetalare, de är korrumperade osv. Deras skicklighet (alltför många kreativa genier) är deras största fiende. Alla vill glänsa - ingen vill slita och samarbeta!

Människorna norr om Alperna har däremot de rätta egenskaperna för att klara katastrofer. De är sparsamma, har disciplin, de är lydiga skattebetalare, de flesta vill alltid göra rätt för sig som sanna lutheraner, korruptionen i dessa länder är lägst i världen. Deras duktighet (få kreativa genier) är deras största styrka. Alla sliter och de starka samarbetar med de svaga!

Laszló Lengyel, en känd ungersk politolog, bekräftar dessa fördomsfulla teorier genom att citera den österrikiske författaren Robert Musil, som på 1930-talet publicerade den omtalade romansviten “Mannen utan egenskaper”:

"1000 kloka människor och 50 miljoner pålitliga handelsmän kan skapa en fungerande kultur, men 50 miljoner begåvade och graciösa människor, som i praktiken endast kan förlita sig på 1000 pålitliga människor, förmår bara upprätta ett land, där de kloka och begåvade  visserligen går omkring välklädda, men staten knakar i fogarna eftersom det saknas ett stabilt, folkligt fundament…"

Och Lengyel fortsätter att fördjupa sig i Musils utlägg:

"Ett lands kultur får endast näring och energi av de skolor och forskningsinstitutioner, som samhället satt på fötter och som därmed alstrar materiell jordmån för de begåvade. Och dessa i sin tur genom en hälsosam cirkulation säkrar och tryggar drivkraften.

Men det är inte talanger och begåvningar som gör kulturen, utan samhällets olika föreningar och organisationer, framförallt dess lägsta skikt!"

Vi tänker naturligtvis på Tyskland, som återhämtat sig efter Andra världskrigets självförvållade fasor. Vi tänker även på Holland, Finland, Norge, Danmark och förstås på Sverige. Och i viss mån på USA, som har ett imponerande nätverk av frivilliga organisationer – på gott och ont!

I den protestantiska norra regionen finns alltså “de 50 miljoner pålitliga medborgare“, som Musil syftar på. De hederliga och driftsäkra, som alstrar den fungerande kulturen.

Men så plötsligt spräcker den polskjudiske sociologen Zygmunt Bauman denna illusionsbubbla. Mannen bakom den uppmärksammade boken "Auschwitz och det moderna samhället", gästade Södra teatern i Stockholm i mitten av augusti 2011 och i samband med detta offentliga seminarium blev han intervjuad av DN: s Maciej Zaremba. Och Bauman framhöll att Tysklands industrialiserade massmord modell Auschwitz var endast möjlig i sådana tillförlitliga samhällen, som vi för närvarande hyllar.

"Auschwitz förutsatte en oväldig byråkrati, befolkad av moderna, rationella och plikttrogna funktionärer, som litade på vetenskapen, passade tiden och var solidariska med arbetskamraterna."

Med andra ord, Hitlers dödsmaskin var en tillämpning av den sociala ingenjörskonsten och den är otänkbar i de så kallade opålitliga samhällen, som ansvarslöst skuldsätter sig.

Naturligtvis förekommer massakrer även i den opålitliga sfären (se Kongo, Rwanda eller Bosnien), men dessa bygger på hat, blodtörst och habegär. Och den 86 år gamla Bauman, som har skrivit 57 böcker och över 100 artiklar från 1957 till 2010, betonar med skärpa:

"Men att under reglerad arbetstid dag ut och dag in avliva kvinnor och barn kräver kvaliteter som vi förknippar med civilisation; solid ordning, arbetsdelning, lidelsefrihet. Man frestas tillägga: kvalitetssäkring."

Enligt Zaremba går Bauman ännu längre i sina uppföljande böcker. Han har faktiskt spårat de sidor av moderniteten och upplysningen som korrumperar sin egen värdegrund. Exempel:

"Rationaliteten dödar medkänslan (skattfinansierad åldringsvård i stället för personligt omhändertagande av de gamla föräldrarna i hemmet), toleransen föder likgiltighet och isolering (lägger sig inte i när en medmänniska misshandlas på tunnelbanan), tekniken som skulle ha tyglat naturen utarmar den i stället (koldioxid utsläppen), konsumtionen som skulle ha varit ett medel till bättre liv har tagit över och blivit till ett mål (statusjakten efter villor, bilar etc.)”

Mina tankar går automatiskt till det pålitliga Norge, där en ung man Anders Behring Breivik avrättade 69 ungdomar på ön Utöja den 22 juli 2011 med automatvapen. Han kände inte någon av ungdomarna, men han sköt dem en efter en; rationellt, metodiskt och kliniskt – utan medkänsla.

Samtidigt går mina tankar till ön Kreta, som hör till det opålitliga Grekland, där filmen Zorba utspelades på 1960-talet. Där lärde det levnadsglada grekiska “naturbarnet” Zorba den rationella engelska gentlemannen Basil njuta av livet – med sång och dans.

Breivik kontra Zorba – vem väljer vi?

Naturligtvis väljer vi Zorba – trots att denna charmiga bohem, var odisciplinerad, olydig och förmodligen betalade ingen skatt. Och vi glömmer bort att ett par timmar tidigare tog vi avstånd från den typen av människa när vi diskuterade Greklands ekonomiska kollaps.

Inte heller vill vi komma ihåg att pålitliga Norge hade redan under andra världskriget en ministerpresident, som hette Vidkun Quisling och som överträffade Breivik med bred marginal. En förrädare som hade tusentals norska liv på sitt samvete.

Nej, vi vill inte åstadkomma en valsituation. Då hamnar vi automatiskt i “den pinsamma säkerheten”, som jag fördömer.

I stället för absolut vetskap bör vi bejaka kvantfysikens osäkerhets- och sannolikhetskalkyl. Vi vet inte om det är Musil eller Bauman som har rätt. Därför att den ständiga kunskapsinhämtningen och nya upptäckter ändå kommer att dementera dagens alla aktuella kunskaper – förr eller senare.

“Kunskapskapitalisternas” självsäkra och pinsamma säkerhet håller aldrig i längden.