IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Chrysostomos II, ärkebiskop för Church of Cyprus, och Dr Talip Atalay, mufti för muslimerna har lyckats samarbeta.

Tro och Solidaritet:

Cypernkonflikten

Religionsfriheten ett tydligt offer

Cypern är det enda EU-land där kristna och muslimer alltjämt har ett minne av att historiskt ha levt och verkat tillsammans i harmoniska relationer. I uppspelet till Cypernkonflikten försämrades relationerna mellan de båda grupperna, från 1963 upphörde allt samarbete mellan de religiösa ledarna och 1974 fullbordades den etniska religiösa rensningen med folkomflyttningar.


 Peter Weiderud: |2012-09-17| Religionsfriheten är ett tydligt offer för Cypernkonflikten, främst vad gäller möjligheten för religiösa ledare och troende människor att fira gudstjänst i de kyrkor och moskéer som hamnat på fel sida i dagens delade Cypern. Troende människor på båda sidor tillhör de mest tveksamma till samarbete och förhandlingar, men religionen har en stor potential att spela en positiv roll för fredsprocess och försoning på Cypern.

dialogarbete på Cypern

Svenska Socialdemokrater för Tro och Solidaritet har ansvar för ett dialogarbete med de religiösa ledarna på Cypern, vilket i ljuset av de strandade samtalen mellan de politiska ledarna om Cyperns framtid, vuxit i betydelse som en av de få formella dialog- och samarbetsprojekt som alltjämt fungerar.

Förbundsstyrelsen för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, som på plats i Nicosia, Cyperns delade huvudstad och kandidat till europeisk kulturhuvudstad 2017, informerat sig om läget i samtalen och om Cypernkonflikten, gratuleras Ärkebiskop Chrysostomos II, ärkebiskop för Church of Cyprus, och Dr Talip Atalay, Mufti på Cypern, till det erkännande man gett varandra och det förtroende man lyckats bygga trots ett mycket svårt samarbetsklimat.

religionsfrihetsprinciper kränks 

Efter att ha samtalat med de religiösa ledarna, noterat hur viktiga religionsfrihetsprinciper kränks och sett den pågående förstörelsen av delar av Cyperns religiösa kulturarv, uppmanar Förbundsstyrelsen:

1. De politiska ledarna på båda sidor i konflikten att nu söka de kompromisser som är nödvändiga för att Cypern åter ska bli en ö i fullvärdig samlevnad av folk och religioner och bli den kulturella, politiska och ekonomiska brygga mellan Europa och Mellanöstern som båda regionerna behöver.

2. Präster, imamer och alla människor av god vilja att låta islams och kristendomens berättelser om fred, försoning och samexistens inspirera till aktivt samarbete över Cyperns politiska delning och bidra till att återställa Cyperns historiska harmoni mellan kristna och muslimer.

3. Det internationella samfundet att ge fortsatt stöd till renovering av det illa ansatta kulturarvet, men att styra mera av insatserna till att också renovera relationerna mellan de båda folkgrupperna och finna vägar att få dessa att ta större gemensamt ansvar för att värna både det kristna och muslimska kulturarvet.

4. De turkcypriotiska myndigheterna att ge kristna cypriotiska kyrkoledare och bekännare fria möjligheter att besöka sina kyrkor och fira gudstjänst, samt på alla sätt underlätta för renovering och underhåll av de kyrkor, kloster och kyrkogårdar som förfaller, skändas och förstörs.

5. Republiken Cyperns regering att erkänna Dr Talip Atalay som turkcyprioternas religiösa ledare och Mufti, och i denna funktion ge honom möjlighet att besöka moskéerna i Republiken, samt underlätta för alla praktiserande muslimer på ön att besöka moskén Hala Sultan Tekke i samband med viktiga muslimska högtider.

Uttalande av Förbundstyrelsen för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, i samband med möte i Nicosia,

Cypern, lördagen 15 september

Peter Weiderud, är förbundsordförande för Tro och Solidaritet.