SAMHÄLLE & POLITIK

Tidigare artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Foto: Jim Elfström / IKON

Pressmeddelande:

Ärkebiskopens klimatmöte

Nobelpristagaren Muhammad Yunus och författaren Peter Matthiessen har båda tackat ja till att delta i Interfaith Climate Summit i Uppsala den 28-29 november 2008. Svenska kyrkans ärkebiskop har tagit initiativet och bjuder in ett trettiotal erkända opinionsbildare från olika trostraditioner över hela världen.


syftet med interfaith climate summit är att påverka de aktuella förhandlingarna om Köpenhamnsavtalet, den globala klimatöverenskommelse som kan börja gälla från 2013 då Kyotoprotokollet löper ut. Interfaith Climate Summit är också i grunden en religiös kraftsamling för att förmedla hopp och framtidstro.

– Jordens klimat är en fråga om världens framtid där alla måste ta ansvar för att hejda den globala uppvärmningen, säger ärkebiskop Anders Wejryd. Vi vill bidra med ett både uppfordrande och hoppfullt etiskt-religiöst budskap, genomsyrat av trostraditionernas vördnad inför skapelsen och vår betoning av glädje, livslust och en trotsig optimism som källor till ork och inspiration.

presenteras för fn. De inbjudna deltagarna kommer att underteckna ett manifest vid en offentlig ceremoni i Uppsala domkyrka, med krav på klimatpolitiska åtgärder. Manifestet ska sedan riktas till politiska ledare i hela världen, bland annat vid FN-mötet i Polen i december 2008, FN:s klimatmöte i Köpenhamn 2009 och för den svenska regeringen inför ordförandeskapet i EU. Dessutom är manifestet ett åtagande från undertecknarnas sida, att agera för klimatfrågan inom sina respektive trostraditioner.

– Ett förhållningssätt baserat på tro handlar om livet som en gåva, om människosyn, mänskliga rättigheter, fred, ökad rättvisa och hållbar utveckling. Vi kan inte fortsätta som vi gör i världen, och än finns det tid att vända på utvecklingen. Men vi måste göra det snabbt, säger ärkebiskopen.

deltagare i klimatmötet. Muhammad Yunus, som fick Nobels fredspris 2006 för sitt arbete med Grameen Bank och mikrokrediter har redan tackat ja till ärkebiskopens inbjudan, liksom den amerikanske författaren och zenbuddisten Peter Matthiessen. I sitt författarskap kombinerar Matthiessen vetenskaplig observation med lyrik, och skriver om kulturer som utrotas, förtryckta människor och exotiska miljöer.

Biskop Sofie Petersen från Grönland är mycket engagerad i klimatfrågan, inte minst med tanke på de tydliga effekterna i hennes eget land. Hon har också talat inför FN:s klimatkonferens i Tromsö 2007.

Deltagare blir också en av världens välkända judiska rabbiner, Awraham Soetendorp, ledare för den reformerade judiska församlingen i Haag. Rabbinen har länge varit engagerad i dialogen mellan världens religioner och engagerat sig för The Earth Charter där han nyligen fick det prestigefyllda Interfaith Gold Medallion för ”Peace Through Dialogue”.

Londonbiskopen Richard Chartres har tydligt visat på sambandet mellan klimatförändringarna och konsekvenserna för de fattiga i världen. Han är bland annat engagerad i en kampanj mot klimatförsämringar, Operation Noa, som startats av kyrkorna i Storbritannien och Irland.

– Medan vi i väst fortfarande träter om ifall växthusgaserna leder till klimatförsämringar eller ej, tvingas fler och fler afrikaner leva med följderna av uteblivna regn, översvämningar och rubbningar i väderleken, säger Richard Chartres i tidningen Hela Jorden.

kringarrangemang. Utöver överläggningar med de inbjudna deltagarna i Interfaith Climate Summit, består programmet bland annat av ett stort antal seminarier och föreläsningar som är öppna för alla intresserade. 

Seminarierna arrangeras av olika organisationer och företag, och ska bidra till fördjupning i ämnena: 

interreligiös dialog, livsstil, etik och hållbar utveckling, ekonomi, klimatanpassat bistånd, ny teknik, fred och rättvisa.

Namn och korta personbeskrivningar på deltagare som tackat ja kommer fortlöpande att läggas ut på www.svenskakyrkan.se/klimat

kontaktpersoner: Projektledare för Interfaith Climate Summit:
Ärkebiskopens kaplan Ann-Cathrin Jarl, tfn 018-16 96 23,

ann-cathrin.jarl@svenskakyrkan.se

Presskontakt, ärkebiskopens pressekreterare:  

Ewa Röllgårdh , tfn 018-16 96 77, ewa.rollgardh@svenskakyrkan.se

Uppdaterad 2008-04-09