IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Människans resande kommer inte att upphöra, och då gäller det ett resande i harmoni med hållbart miljötänkande.

SNABBTÅG OCH MILJÖ

Kina visar järnvägen

Säkerhet, ekonomi och miljö

Miljoner trafikanter använder dagligen snabb- eller höghastighetståg runt om i Kina. Hastigheten på dessa tåg är från 200 upp till 300 km/t, en hastighet som hålls under hela linjesträckningen, med undantag vid stationsuppehåll. De första snabbtågen togs i bruk 2007, efter ett principiellt beslut grundat på framtidens transportbehov för en hållbar framtid. Den 25 december 2012 invigdes världens längsta snabbtågslinje mellan Beijing och Guangzhou, med en hastighet av 300 km/t och en resväg på 2 000 mil. Resan tar cirka 8 timmar, inkluderat vissa stationsuppehåll. Samma resa med flyg tar ungefär samma tid – inkluderat resan från city till flygplatsen.


 Paul Lindberg: |2013-01-24Höghastighetstågens nätverk är under kraftig utbyggnad i dagens Kina. Men bakom projekten av Kinas järnvägsutveckling och omvandlingen till banor för höghastighetståg är även kantad av intriger och korruptionsskandaler. Samtidigt med avslöjandena av dessa problem kolliderade ett höghastighetståg vid testning då många människor dog. Det visade sig också att det vid byggnationen av de nya banorna hade inte miljöaspekterna fullföljts enligt lag och regelverk, vilket resulterade med flera miljöincidenter. Biljettpriserna hade också åkt i höjden i takt med höghastigheten, vilket var olagligt. Priserna skulle anpassas till ekonomipriser vid omläggningen för miljötänkandet. 

Järnvägsministern Liu Zhijun fick avgå på grund av alla dessa händelser. Efter denna smäll avmattades järnvägsbygget hastigt under en del av året 2011, men som åter kom på fötter när juridiska och polisiära krafter gjorde undersökningar om alla dessa händelser.

Tekniken bakom dessa snabbtåg är uppköpt från en rad av världens ledande snabbtågsföretag, som exempelvis Kawasaki Heawy Industries, Siemens, Alstrom och Bomardier. Idag tillverkas tågen helt av kinesiska högteknologiska företag. Det är den förbättrade kinesiska tekniken som möjliggjort hastighet upp mot 380 km/t som kommande standard. Men någon sådan linje finns ännu inte på plats – med undantag av snabbtåget mellan Beijing och flygplatsen. De nuvarande snabbtågen har en standard på 200 km/t. genomgående i hela Kina.

Höghastighetståg och miljöansvar

Den kinesiska pressen gjorde ett hedervärt och öppet arbete då de avslöjade alla brister i detta gigantiska samhällsprojekt. Och frågan om vad Kina egentligen ville med detta snabbtågsprojekt i en sådan omfattning har vi också fått svaren på. Det handlar om optimal kapacitet, ekonomi och miljöansvar. Flyget har ingen chans att konkurrera på dessa premisser. Dessutom kan tågen konkurrera med den nya snabbheten som inte var möjligt för några decennium tillbaka. Snabbtågen introducerades 2007. I Kina har utvecklingen gått rasande snabbt, vilket beror på att Kina bearbetar alla flaskhalsar i samhället. Det skulle annars kunna skapa allvarliga problem om inte allt anpassas för hållbara lösningar in i framtiden. 

Mycket talar för att Kina inte har för avsikt med någon industriutveckling in absurdum. Det tycks mer handla om en högteknologisk utveckling för anpassning av behov och harmoni i samklang med människor och natur. Hur det går med den utveckling återstår att se – men det låter bra.

FOLKETS JÄRNVÄGAR

Kina stod inför ett delikat dilemma kring hur den ökade persontrafiken skulle få en realistisk lösning. Tidigare var tanken att flyget skulle bli lösningen, eftersom flyget gick snabbare, vid den tiden, det vill säga 80-90-talen. Man skulle slippa nya järnvägsanläggningar och utnyttjande av mark, allt skulle bli lättare. Men enligt alla de undersökningar som framlades stämde inte dessa antaganden. Flyget skulle bli helt otillräckligt i den kapacitet som var nödvändigt. Det skulle behövas så många flygplan att det visade sig helt orealistiskt.

Det som framkom var att alla linjesträckningar skulle byggas ut och tillsammans med nya järnvägsbyggen skulle allt anpassas för snabbtåg och höghastighetståg. Snabbheten är förutsättningen för att turtätheten ska öka, och mer än fördubblas. I denna utveckling prioriterades därför nya kvalitets- och säkerhetskrav för att det verkligen ska bli en hållbar järnväg för hela folket. Eftersom biljettpriserna ändrades och lades på en nivå för att alla ska ha råd att åka, så blir påfrestningarna desto större. Initialinvesteringarna är därför de största satsningar som gjorts i det moderna Kina.

PLANDIRIGERAD JÄRNVÄGSUTVECKLING

Den kinesiska myndigheten/ministeriet för järnvägar (MOR) tog initiativet 1990 till snabbjärnvägen mellan Peking och Shanghai, det blev en mönsterjärnväg för att visa vägen för snabbtåg bland de kinesiska och beslutande organen. Idag har ytterligare en rad olika järnvägsprojekt blivit färdiga och kommit i trafik. Systemen har en så kallad världsstandard, vilket innebär att dessa järnvägar kan användas runt om i världen med hänsyn till olika regelverk. 

Bakom teknikutvecklingen står MOR och den kinesiska plankommissionen Science & Technology, och de står bakom alla de nya järnvägsprojekten, såsom DJJ1 "Blue Arrow" (2001); "Xinshisu" tåg baserad på svenska X2000 – tåget sändes tillbaka till Sverige 2012. Dessa snabbtåg gäller för 200 km/t. Andra projekt som "China Star" och "Changbai Mountain" är två tågprojekt med höghastigheten 300 km/t

En stor debatt har varit om Kina skulle satsa på rälsbunden järnväg eller så kallad maglev-teknik (magnetisk levitation). Man valde räls därför att maglev blev alltför dyrt. Det finns numera en mängd olika tågprojekt med ständig teknikuppdatering och kvalitetshöjningar. 2011 påbörjades inte mindre än 70 nya järnvägsprojekt och 15 höghastighetslinjer. Plankommissionens arbetar med så kallade långsiktiga projekt och medellånga projekt för hela järnvägsutvecklingen. 

Av säkerhetsskäl har man för närvarande satt en högsta tillåtna hastighet av 300 km/t tills vidare, med undantag av linjerna Beijing–Tianjin och Shanghai-Hangzhou som får behålla hastigheten 350 km/t. Säkerhetsåtstramningen ökar på grund av initiala olyckor och incidenter.

Kina tillverkar idag själva sina höghastighetståg, och deras serietillverkning av tåget CRH380BL, med en standardhastighet av 486 km/t, är ämnad för kommande behov då säkerhetsreglerna, 300 km/t kan uppgraderas.

 

Sveriges Järnvägar

X2000 var en bra början och kan vidareutvecklas.

Sverige började

avveckla järnvägen

Under 1980-talet började nedläggningen av den svenska järnvägen i stort. Tidigare hade olönsamma linjer lagts ned. Politiskt ansåg man tågen tillhöra det förgångna. Istället hägrade bilism, och så kom den "oförutsedda" globala uppvärmningen...

  Paul Lindberg: Idag vill Socialdemokraterna satsa på snabbtåg, och Alliansen vill förbättra den befintliga järnvägen. Två mycket bra initiativ – och tillsammans superbra! Båda förslagen är nämligen realiserbara och framöver mer än nödvändiga.

DYRA MOTORVÄGSBYGGEN

En storsatsning på järnvägsutvecklingen är nationalekonomiskt helt möjligt och ansvarsfullt. Framförallt om förlegade projekt som Förbifart Stockholm läggs åt sidan, för att istället transferera resurserna till prioriteringen av järnvägens återuppbyggnad för hela det nationella behovet. Järnvägsindustrin och kunnandet finns ju delvis kvar i landet.

I storstadsregionerna har överinvesteringar gjorts för enbart bilismen, medan kollektivtrafiken i dessa regioner är minst sagt eftersatta.

Trots att en majoritet av exempelvis Stockholms invånare kräver en behövlig utbyggnad av nya tunnelbanelinjer, så vill framförallt den ledande moderaten Sten Nordin, Stockholms finansborgarråd, tvinga fram motorvägsprojekt, trots att det inte behövs sådana satsningar. Det är att kasta pengarna i sjön. 

TILLVERKNING AV TÅG I SVERIGE

Sverige har tidigare varit framgångsrika med tillverkning av tåg. NOHAB i Trollhättan var ett framgångsrikt företag med stort tekniskt kunnande som resulterade till export och inkomster. Företaget lades ned 1986, i samband med att den då socialdemokratiska regeringen klart visat att de hellre ville satsa på bilism.

Den sista statliga satsningen av ett tågprojekt i Sverige var X2000 och tillverkades av ASEA, som samtidigt omorganiserades till ABB. 

År 1996 tillverkades de svenska tågen av ABB/Adtranz i Helsingborg och Kalmar, och år 2005 avvecklades Kalmar verkstad, och då i samband med den dåvarande regeringens planer för en nedläggning av järnvägen, eller i alla fall en minimering av järnvägen. 

1999 hade Daimler/Chrysler köpt ut Adtranz från ABB, som sålde företaget till de nuvarande ägarna Bombardier.

Bombardier Sverige, är ett fransk-engelskt multinationellt företag och mycket framgångsrikt med tillverkning av tåg och järnvägsutrustning, med stor kapacitet att kunna tillverka vilka järnvägsbehov som helst.

Sverige står på inget vis utan know-how vad det gäller möjligheten att kunna tillverka tåg och järnvägar i världsklass.

Interiör i ett kinesiskt höghastighetståg.

Kinesiskt snabbtåg.

Kinesiska höghastighetståg.

Italienska höghastighetståget Ferrari.