IHS

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Foto RLC

Klimataktion

Gör upp med Carlgrens falska optimism

Under de senaste årens klimatdebatt har miljöminister Andreas Carlgren gärna slagit an en optimistisk ton. Han säger saker som; vi ska inte flyga mindre, vi ska flyga mer, men miljövänligt; om 20 år ska hela bilparken vara fossilfri så vi kan fortsätta köra bil som vi brukar.


  Torbjörn Vennström: |2011-03-23| Under de senaste årens klimatdebatt har miljöminister Andreas Carlgren gärna slagit an en optimistisk ton. Han säger saker som; vi ska inte flyga mindre, vi ska flyga mer, men miljövänligt; om 20 år ska hela bilparken vara fossilfri så vi kan fortsätta köra bil som vi brukar. Hela budskapet går ut på att ny teknologi, köp av utsläppskrediter från utlandet, och förnybar energi, ska se till att vi kan fortsätta leva våra liv precis som förut. Det är en ihålig optimism. Den invaggar människor i en falsk trygghet. Det finns inget sakligt stöd för att bilismen och flyget kan ställa om så snabbt som regeringen förutsätter. 

Forskare vid KTH har visat att transportsektorn inte klarar klimatmålen utan att mängden person- och godstransporter minskar. Det tar lång tid att ställa om flygindustrin. Flygplan är stora investeringar och behöver användas länge. Det finns ännu inget kommersiellt gångbart biobränsle för flygplan. Dessutom är det uppenbart att den enorma produktion av biobränslen som skulle behövas för att klara vår nuvarande energiförbrukning kommer i stark konflikt med andra angelägna behov som matproduktion och bevarande av biologisk mångfald. 

Ytterligare en sak är att vår nuvarande konsumtion förtär ett antal ändliga råvaror och naturmiljöer i en takt som inte går att ersätta. Vi lever över våra tillgångar. 

Vi behöver en regering och en miljöminister som med allvar ser folk i ögonen och säger: Det här går inte längre. Teknologiska och politiska innovationer kommer inte att räcka till för att lösa problemen om vi fortsätter att förbruka resurser och exploatera ekosystem som hittills. 

Vi behöver forma samhällen som klarar sig på en betydligt lägre energiförbrukning. Vi behöver i betydligt högre grad försörja oss på och roa oss med det som finns i vårt närområde. Detta är en uppgift som varje medborgare måste delta i. Det blir en omprövning som kan bli svår och kanske smärtsam, men vi kan också upptäcka spännande saker om oss själva och vårt samhälle. 

Vi kan vinna en ny kunskap och gemenskap samtidigt som vi kan glädjas åt upplevelsen av att vara med om att rädda världen för våra kommande generationer.