IHS

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Foto PhotoDisc Inc

Amnesty

Burma stryper rättigheter i valet

Den burmesiska regeringens attacker mot yttrande-, mötes- och föreningsfriheten kantar det stundande valet i Burma, det första på 20 år, säger Amnesty. Myndigheterna hade infört flera nya lagar och direktiv inför valet den 7 november. Yttrandefriheten är starkt begränsad och därmed möjligheterna att kritisera regeringen. Politiska partier är förbjudna att bojkotta valet och krav på att landets uppskattningsvis 2 200 politiska fångar ska släppas tystas ned. 


  Elisabeth Löfgren: |2010-11-05| – Detta val erbjöd en möjlighet för Burma att inför världens ögon göra meningsfulla förändringar, på sina egna villkor, när det gäller mänskliga rättigheter. Istället har regeringen attackerat de rättigheter som är nödvändiga för att kunna hålla ett riktigt val, säger Salil Shetty, Amnesty Internationals generalsekreterare.

Sedan mars i år, då regeringen införde de nya vallagarna, har grundläggande rättigheter som är nödvändiga för att kunna hålla ett fritt val kränkts. 

Den 14 september offentliggjorde valkommissionen att hårda restriktioner skulle gälla, vilket i praktiken innebar att inga budskap som innehöll kritik mot regeringen eller specifika problem i landet, särskilt etniska frågor, var tillåtna att framföras i statliga medier. 

Aung San Suu Kyi varnas
Den 18 september utfärdades en varning till Aung San Suu Kyi och hennes parti NLD - som vann valet 1990 - att de skulle straffas om de uppmanade till bojkott av valet. 

Den 27 september dömdes munken, Ashin Okkanta, till 15 års fängelse för innehav av broschyrer som uppmanade regeringen att frige de politiska fångarna i Burma. I slutet av september greps elva studenter, varav nio fortfarande hålls fängslade, för att de delade flygblad som uppmanade till bojkott av valet.

Burmas regering vidhåller att det inte finns några politiska fångar i landet, trots den mycket kritiska rapporten, från FN;s särskilde rapportör om Burma, som släpptes den 15 september. En av de politiska fångarna är Nobelfredspristagaren Aung San Suu Kyi som har suttit i husarrest i nästan 15 år sedan militärregeringen tog makten 1990. 

KINA MÅSTE SLUTA GE STÖD TILL BURMAJUNTAN
– Det allvarliga läget för mänskliga rättigheter i Burma hotar stabiliteten i såväl landet som regionen och det är dags för FN och för Burmas grannländer, inom ASEAN, att säga – nu får det vara nog.  Detta bluffval borde till och med övertyga Kina och Indien, som har givit sitt stöd till Burmas militärregering, att välja folkets sida i stället, säger Salil Shetty.

Amnesty

www.amnesty.se