SAMHÄLLE & POLITIK

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Hotet mot framtiden

Kärnkraft skadar klimatet 

Graham Mathers debattartikel ”Ny kärnkraft räddar klimatet”, UNT 29/1, är inte trovärdig. Kärnkraften är ingen lösning på klimatproblemen. Det framgår bland annat av en aktuell studie vid det välrenommerade Stanford-Universitetet i USA, publicerad nyligen i Energy & Environmental Science.


  Göran Bryntse: |2009–03–I5|  I publikationen jämförs bland annat 9 olika sätt att producera el. Slutsatsen är att kolkraft och kärnkraft är de sämsta alternativen om man vill rädda klimatet.

Kärnkraften är inte klimatneutral. I Stanfordstudien räknas med ett medelvärde av 103 granskade livscykelanalyser. Man kommer då fram till 66 g CO2/kWh, dvs. 20 ggr mer än vad Vattenfall påstår och 5 ggr mer än vindkraft.  

Bästa alternativet mot klimatförändringen är effektivisering av energianvändningen med hjälp av ny teknik. Enligt EU-kommissionens Paolo Bertoldi kan EU spara in en tredjedel av sin elförbrukning inom hushåll och service till år 2015, motsvarande 446 TWh. Svensk industri kan också spara en tredjedel, se Nordisk Papperstidning nr 2/2007. Sveriges elförbrukning sjunker och är nu på nivån i början av 1990-talet.

Kärnkraft är dyrt. Enligt Moodys prisindex kostar ny kärnkraft 7500 $/kW att bygga. Sen tillkommer bränsle, drift, avfallsförvaring m.m. Produktionskostnaden för kärnkraftsel blir då över 1 kr/kWh. Solceller och vindkraftverk kan nu köpas för 1000 $/kW. Om tio år är solel sannolikt betydligt billigare än idag och helt överlägset kärnkraft. 

En fabrik för tillverkning av solceller kan byggas på ett år. Solenergin räcker för evigt medan det brytvärda uranet snart tar slut.

Kärnkraften är dessutom livsfarlig liksom dess avfall. En svensk reaktor producerar varje år över 200 kg plutonium, vilket räcker till 40 atombomber. Inandning av ett miljondels gram plutonium kan ge lungcancer. Varför ta sådana risker i onödan?

Göran Bryntse är Tekn Dr och ordförande i Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen  

Referenspublikation: Energy & Environmental Science. 40 sidor, 117 vetenskapliga referenser, ” Review of solutions to global warming, air pollution, and energy security”

www.folkkampanjen.se