IHS

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

 

Amnesty: Egypten

Utred säkerhetsstyrkornas brott

Medlemmar av de egyptiska säkerhetsstyrkorna som i årtionden brutalt förtryckt egyptier måste ställas till svars, säger Amnesty i en rapport om hur undantagstillståndet missbrukats under före detta presidenten Hosni Mubarak styre. I rapporten Time for Justice: Egypts Corrosive System of Detention kräver Amnesty att det omedelbart tillsätts en oberoende utredning av de övergrepp som begåtts av den fruktade säkerhetstjänsten.


  Elisabeth Löfgren: |2011-04-20| – Med undantagstillståndet som ursäkt tilläts president Mubaraks säkerhetsstyrkor utföra grova kränkningar utan att vara rädda för att utredas eller straffas, säger Amnesty.

– Nu är tiden inne för förändring. Det krävs omedelbart konkreta handlingar från myndigheterna för att de ansvariga ska ställas inför rätta för sina brott mot mänskliga rättigheter. Det egyptiska folket måste få upprättelse, säger Amnesty.

Amnesty har erbjudit att dela med sig av sitt arkiv över rapporter till egyptiska myndigheter och hjälpa till med utredningen.

Efter demonstrationerna den 15 mars förklarade inrikesministeriet att den gamla säkerhetstjänsten skulle avskaffas, och en ny skulle inrättas. Men inga detaljer har lämnats om vad som händer med dem som var anställda vid den tidigare säkerhetstjänsten, om de kommer att utredas eller om deras nära samarbete med polisen kommer att granskas.

Amnesty kräver också att det 30 år långa uppehållstillståndet omedelbart upphävs.

FORTSATT TORTYR

De senast veckorna har Amnesty dokumenterat fortsatt användning av tortyr och godtyckliga gripanden. Civila ställs fortfarande inför rätta i militärdomstolar och myndigheterna inskränker yttrandefriheten.

Efter att armén tömde Tahrirtorget på demonstranter den 9 mars har kvinnliga demonstranter berättat för Amnesty hur de misshandlats, fått elchocker, utsatts för kroppsvisitering och tvingats genomgå "oskuldhetstester" för att sedan hotas med åtal för prostitution.

– Uniformerna kanske ser annorlunda ut men vi ser fortfarande samma mönster av förtryck. Ansvar för tidigare brott är nödvändigt för att skicka en tydlig signal om att övergrepp inte längre tolereras, säger Amnesty.

Den gamla säkerhetstjänsten använde administrativt förvar för att hålla kvar regeringskritiker, människorättsaktivister och misstänkta brottslingar på obegränsad tid och utan avsikt att åtala dem i en rättegång. Myndigheterna har aldrig avslöjat hur många människor som hölls i administrativt förvar. Nationella och internationella människorättsorganisationer beräknar att det under de sista åren av Mubaraks styre satt mellan 6 000 - 10 000 personer i administrativt förvar.

Utan kontakt med omvärlden
I de hundratals fall som Amnesty undersökt har personerna aldrig blivit informerade om varför de gripits och många av dem fick inte ha kontakt med omvärlden eller tillgång till juridisk hjälp. Vissa försvann i flera månader. Tortyr var rutin, däribland elchocker, misshandel, piskrapp och sömnstörningar.

I maj 2010 sa myndigheterna att administrativt förvar enbart skulle användas vid terroristbrott och narkotikabrott, men fortsatte trots det att använda metoden för att kväsa yttrandefrihet, mötesfrihet och politisk opposition.

Efter president Mubaraks fall tillkännagav den nye inrikesministern, den 12 mars, att 1 659 människor som suttit i administrativt förvar hade släppts men det är fortfarande oklart hur många som sitter kvar. 

Amnestykrav på ekonomisk ersättning
Amnesty vill att de som fallit offer för denna form av brott mot mänskliga rättigheter ska få ekonomisk ersättning och garantier att detta inte händer igen.

– Myndigheterna kan inte bara sopa det förflutna under mattan utan att ge offren för en brutal regim upprättelse. De har en skyldighet att förklara för de utsatta varför de kränktes och vem som var ansvarig för deras lidande, menar Amnesty. Läs rapporten! Klicka på bilden nedtill!