IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

”Trots en rad av framsteg, finns det anledning att känna oro för situationen när barn och ungas minoritetsrättigheter fortfarande kränks.”

Foto: RLC

Svenska kyrkan:

Minoritetsrättigheterna

Stora brister i Sverige

Minoriteter i Sverige har det inte så bra som vi vill tro. Ambitioner följs inte upp och många unga skäms för eller vågar inte visa att de tillhör en minoritet, säger Anders Wejryd. Europarådet har upprepade gånger kritiserat Sverige för att de nationella minoriteternas rätt till utbildning inte uppfylls. För barn och unga är bilden dyster visar en ny rapport som lämnades till Europarådets expertkommitté som besökte Sverige den 5-8 mars.


 Svenska kyrkan: |2012-03-06| Syftet med rapporten ”Våga vara minoritet” är att belysa minoritetsrättigheterna i Sverige och framför allt barn och ungas situation. Bakom rapporten står ett antal organisationer som företräder och eller verkar bland de nationella minoriteterna och urfolket samerna. En av undertecknarna är ärkebiskop Anders Wejryd:

– Minoriteter i Sverige har det inte så bra som vi vill tro. Ambitioner följs inte upp och många unga skäms för eller vågar inte visa att de tillhör en minoritet. Därför gör vi den här rapporten. Det är kyrkans uppgift att arbeta för att människor ska ha sitt värde och sin plats oavsett var i samhället de befinner sig, och vi har ett ansvar att peka på missförhållanden, säger Anders Wejryd.

Brister i skolan hotar minoritetsspråken
Rapporten redogör bland annat för bristerna i det svenska utbildningssystemet. Det finns risk för att starkt hotade minoritetsspråk inte längre kan bevaras i Sverige. De nationella minoriteterna har vädjat till regeringen att förändra utbildningssystemet. ”Trots en rad av framsteg, finns det anledning att känna oro för situationen när barn och ungas minoritetsrättigheter fortfarande kränks”, står det i rapporten.

Laglig rättighet en kamp
Sedan 2010 har allt fler barn laglig rätt till förskola på samiska, finska och meänkieli, men många kommuner uppfyller inte kraven. Barn har rätt till sitt minoritetsspråk och sin kultur. Men i praktiken är det svårt – ibland omöjligt – att få undervisning i och på det egna språket.

Mobbning, trakasserier till och med hot drabbar samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer eller judar. Att öppet våga stå för sin minoritets- eller urfolksidentitet kan fortfarande vara svårt för många i Sverige, trots stolthet för sitt ursprung. Den enskilde får vara beredd att kämpa för sina lagstadgade rättigheter, konstaterar rapporten.

Rapporten har sammanställts av juristen Kaisa Syrjänen Schaal, kyrkokansliet, Svenska kyrkan. Bakom rapporten står:

Anders Wejryd, Ärkebiskop i Svenska kyrkan, Sylvia Sparrock, ordförande, Samiska rådet i Svenska kyrkan, Petra Kahn, generalsekreterare, Judiska ungdomsförbundet i Sverige, Lena Posner-Körösi, ordförande, Judiska centralrådet i Sverige, Erland Kaldaras, t.f. ordförande, Romska ungdomsförbundet, Tore Hjorth, ordförande, Svenska Tornedalingars Riksförbund, Matias Åberg, ordförande, Sverigefinska ungdomsförbundet, Markku Peura, ordförande, Sverigefinländarnas delegation, Voitto Visuri, ordförande, Sverigefinska riksförbundet

Stora brister i minoritetsrättigheter i Sverige

Nationella minoriteternas

”Våga vara minoritet”