IHS

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Swedwatch

Köttimporten från Brasilien

Svensk soja- och köttimport från Brasilien med stora risker. I en ny rapport granskar Swedwatch svenska kött- och sojaimportföretags ansvar i en industri som bidrar till skövlad regnskog i Amazonas, en form av slaveri och undanträngda ursprungsfolk. 


  Viveka Risberg: |2010–03–01| Rapporten, som är gjord i samarbete med Latinamerikagrupperna och Miljöförbundet Jordens Vänner, visar att svenska företag har kopplingar till kött- och sojaleverantörer som bidragit till skövling av regnskog. Svenska Foder, som förser svenska gårdar med sojabaserat djurfoder, har inte någon miljö- eller etikpolicy och ställer heller inte några krav på leverantörerna.

Nötköttsimportören Annerstedt Flodin AB utför inga leverantörskontroller och menar att de är för små för att lägga sig i att en av deras leverantörer handlar med gårdar som avverkar regnskog illegalt.

I Brasiliens regnskog är sojaodling och boskapsskötsel de viktigaste orsakerna till avskogningen. Det finns därför anledning att ställa höga etiska krav på de svenska importörerna, säger Ellie Cijvat, ordförande för Miljöförbundet Jordens Vänner.

världens största köttexportör

Brasilien är idag världens största köttexportör och näst största sojaproducent. Den globala efterfrågan har skapat ett högt tryck på tidigare orörda naturområden. Varje år importerar Sverige 385 000 ton sojaprodukter och 10 000 ton nötkött från Brasilien.

Granskningen visar på stora skillnader mellan företagen när det gäller deras etik- och hållbarhetsarbete. Sojaimportörerna Denofa och Lantmännen, och köttimportörerna North Trade och Annerstedt Flodin ställer någon form av miljömässiga och sociala krav på sina leverantörer. Svenska Foder ställer inga krav alls och Annerstedt Flodins krav är inte offentliga.

– Kött- och sojaproduktionen i Amazonas får konsekvenser både lokalt för människor, djur och natur, men även för hela det globala klimatet. Det är absolut nödvändigt att företagen har gedigna etiska policies, att de utför oberoende kontroller av sina leverantörer och att resultaten sedan offentliggörs. Inget av företagen lever upp till dessa krav idag , säger Francisco Contreras, ordförande för Latinamerikagrupperna.

NYA INITIATIV

De senaste årens ökade fokus på soja- och köttproduktion i Brasilien har lett till att en rad initiativ tagits för att göra produktionen mer hållbar. Granskningen visar att de svenska företagen tagit vissa steg, men att mycket arbete återstår för att minimera de sociala och miljömässiga riskerna.

Kontakt:

Francisco Contreras, ordförande Latinamerikagrupperna. Tel 070-7953842

Ellie Cijvat, ordförande Miljöförbundet Jordens Vänner. Tel 073-7782242

Viveka Risberg, kanslichef Swedwatch. Tel 08-602 89 87 el 070-494 07 17

Rapporten finns att ladda ned på

www.swedwatch.org