IHS

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Foto RLC

Broderskapsrörelsen

Bostadspolitiken söndrar

Bostadspolitiken bryter sönder Sverige. Regeringens politik fortsätter att bryta sönder Sverige. Inte minst gäller det bostadspolitikens område, där vi allt tydligare upplever två helt skilda världar i olika delar av bostadsmarknaden, säger Broderskapsrörelsens ordförande Peter Weiderud i en kommentar till regeringens budgetförslag.


  Lars G Linder: |2010-10-13| Priserna på villor och bostadsrätter, framförallt i storstadsområdena, är på ett närmast obeskrivligt sätt, och ROT-avdragen för bostadsägare ger ombyggnader och nyrenoveringar som skapar en allt högre bostadsstandard. Å andra sidan lämnas stora s.k. miljonprogramsområden närmast helt utan nödvändiga upprustningar, och helt utan nödvändigt stöd från samhällets sida.

Sveriges Kristna Socialdemokrater vill ha en annan politik, en politik som minskar klyftorna och ger människor möjligheter till upprättelse. Rätten till en god bostad är en grundläggande rättighet.

– Vi Kristna Socialdemokrater i Broderskapsrörelsen anser att ansträngningarna för att värna sammanhållningen i samhället i stället måste öka, säger Peter Weiderud. Mot regeringens politik vill vi ställa en nollvision för hemlöshet, trångboddhet och ett totalstopp för vräkningar av barnfamiljer. Vi måste ha en mycket mer aktiv bostadspolitik och bostadsbyggandet måste öka. I grunden handlar det om människovärdet och vår syn på varandra.

– Det är dessutom helt orimligt att hyresrätten fortfarande får mycket mindre skattesubventioner för upprustningsinsatser än bostads- och äganderätten. Vi behöver ett rejält stödprogram som riktas också till hyresrätterna, liksom det behövs investeringsstöd för att få fler hyresrätter byggda, fortsätter Peter Weiderud.

– Istället för en bostadspolitik som ger alla möjligheter till en god bostad, är regeringens enda insats för att minska bostadsbristen att öka andrahandsuthyrningen i villor och stora bostadsrätter. Trångboddheten minskar inte genom ökade skatteavdrag till villaägare som hyr ut rum.

Lars G Linder är förbundssekreterare, presskontakt

Broderskapsrörelsen

www.broderskap.se