IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Ntaganda på de anklagades bänk i en rättvis och trovärdig rättegång av ICC 

skulle sända ett kraftfullt budskap till andra krigsherrar 

Human Rights Watch

Kongolesisk krigsherre

Utlämnas till Haagdomstolen

USA:s regering anser att den kongolesiska rebelledaren Bosco Ntaganda bör överlämnas till Internationella brottmålsdomstolen (ICC) för att ställas inför rätta av allvarliga internationella brott. Ntaganda vände sig då direkt till den amerikanska ambassaden i Kigali, Rwanda, den 18 mars, 2013.


 Paul Lindberg: |2013-03-18Det amerikanska utrikesdepartementet bekräftade att Bosco Ntaganda varit på ambassaden och att de samtalat med andra regeringar för att underlätta en begäran för utlämning till Haag. Under flera år har USA krävt Ntagandas gripande och överföring till ICC. I början av 2013 bedömdes Ntaganda för att ha utfört krigsförbrytelser, och belöningar utfästes för information som leder till bevis för krigsförbrytelser enligt ICC och andra internationella domstolar.

mördat, våldtagit och plundrat 

"Bosco Ntaganda har under mer än ett decennium lett trupper som har mördat, våldtagit och plundrat över östra Kongo", säger Ida Sawyer, forskare vid Human Rights Watch. "USA har länge varit en stark röst för gripandet av Ntaganda. Nu finns äntligen möjligheten att han ställs inför rättvisan, eftersom offren för dessa övergrepp har väntat alldeles för länge, enligt Ida Sawyer.

Det är ännu oklart varför Ntaganda själv tog sig till den amerikanska ambassaden och ställde sig till förfogande för ICC. Ett nyligen utbrott av fientligheter mellan två fraktioner av rebellgruppen M23 – vars ena hälft är ledd av Ntaganda – mot den andra hälften ledd av andra befälhavare, resulterade i att den andra fraktionen förmodligen fått övertaget mot Ntaganda.

tvångsrekrytering av barnsoldater 

Den utfärdade arresteringsordern från 2006 mot Ntaganda för krigsbrott och tvångsrekrytering av barnsoldater under 15 år, vilka använts i reguljära strider är tillräckligt för en arrestering. Ntaganda ledde militära operationer med Unionen kongolesiska patrioter (UPC, barnsoldater).

I en annan rebellgrupp i Ituri-distriktet i nordöstra Kongo 2002-2003, ledde Ntaganda och hans tidigare bundsförvant Thomas Lubanga liknande terroraktioner mot civilbefolkningen. I detta sammanhang togs Lubanga till fånga och var den första person som dömts av Internationella brottmålsdomstolen.

I juli 2012 ICC utfärdade en andra arresteringsorder mot Ntaganda för krigsbrott och brott mot mänskligheten, bland annat mord, våldtäkt och sexuellt slaveri, plundring och förföljelse påstås ha begått under samma period.

utnämndes till general 

Under åren efter 2002-2003, gick Ntaganda på nytt med sina väpnade grupper och gjorde sig ansvarig för allvarliga kränkningar i Kivu provinserna i östra Kongo. I januari 2009, undertecknades ett fredsavtal med den kongolesiska regeringen och som belöning utnämndes han till general i den kongolesiska armén. Han innehade posten som general fram till det myteri som han själv ledde med en nyskapad rebellgrupp, M23, i april 2012. Den väpnade gruppen fick betydande stöd från Rwandas militärer, enligt Human Rights Watch forskning. Under det senaste året har M23 rebeller varit ansvarig för många krigsförbrytelser, däribland mord, våldtäkt och rekrytering av barn.

ICC har ingen egen polisstyrka och förlitar sig på samarbete mellan regeringar för att kunna genomföra arresteringsorder. USA är inte en stat i Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen och därför inte juridiskt skyldig att samarbeta i genomförandet av domstolens order. Emellertid är det ur europeisk synvinkel fritt fram för samarbete.

kongolesiska armén värnar OM krigsherrarna

Integrationen i den kongolesiska armén av tidigare krigsherrar, varav många är kända människorättsförbrytare, har främjat en kultur som snarare uppmuntrar än avskräcker, allvarliga övergrepp. I samband med fredssamtalen med M23 i Kampala, Uganda, bör den kongolesiska regeringen hedra sitt åtagande med att inte åter igen missbruka de mänskliga rättigheterna som ofta kongolesiska armén använt sig av.

"Ntaganda på de anklagades bänk i en rättvis och trovärdig rättegång av ICC skulle sända ett kraftfullt budskap till andra krigsherrar att de också kan ställas inför rätta en dag", enligt Ida Sawyer. "Den kongolesiska regeringen måste spela sin roll genom att undersöka krigsförbrytelser av armén och trovärdigt granska de ansvariga."

Faktamaterialet från Human Rights Watch (Washington DC).