SAMHÄLLE & POLITIK

Tidigare artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

 

Svenska kyrkan

Biskopen tar till orda

Följetongen, eller snarare såpan, i Hedvig Eleonora församling i Stockholm fortsätter. Kyrkorådet och kyrkofullmäktiges ordförande får svar på tal av biskopen i Stockholms stift Caroline Krook som menar att de politiska beslutsfattarna är fega.


 bakgrunden denna gång är att man hänvisat till att det var biskopens idé att kyrkoherden skulle sägas upp. I en artikel i Östermalmsnytt säger biskopen att ”Det är fegt och sorgligt att kyrkorådet inte vill stå för sina egna beslut.”

Vi har tidigare uppmärksammat händelserna i Hedvig Eleonora församling i Stockholm. Tyvärr är det något som säger oss att det inte är sista gången som vi har anledning att kommentera den politiska styrningen i denna församling.

En av ledamöterna i kyrkorådet, Susann Torgerson, sitter dessutom i Kyrkomötet och är centralt placerad i Folkpartiet vilket gör att frågan om kyrkans framtida styrning och den politiska inblandningen i det andliga Sverige är än mer prekär. Frågan varför vi ska ha politiker i kyrkans olika beslutande församlingar börjar bli alltmer oklar för att inte säga pinsam.    

sju eller åtta förklaringar. Om det är sjunde eller åttonde ryktet som florerar till varför kyrkoherde Cecilia Melder fick avbryta sin tjänst får avgöras med målfoto. Någon klar bild om varför hon fått stiga åt sidan har inte givits och alla frågor bevaras med ”vi har träffat ett avtal” eller ”för Cecilias bästa vill vi inte” och så vidare. 

På mig låter det som man skyddar sig själva och duckar i hopp om att turbulensen ska gå över. Eftersom den tidigare kyrkoherden vill veta den egentliga orsaken kan man inte annat än att konstatera att politikerna är fega såsom biskopen formulerar det.

I samma artikel i Östermalmsnytt uttalar sig också kyrkofullmäktiges ordförande Håkan Wallensten som säger följande: ”Skulle det inte vara biskopens idé?”. 

Spännande uttalande från den som sitter i presidiet i Hedvig Eleonora församling, att han inte är mera insatt eller verklighetsförankrad än så.

Därefter framgår att han inte talat med biskopen personligt men sett ett mejl (!) om förslag till framtid för Cecilia Melder från Caroline Krook. Det är på detta han bygger sin verklighetsfattning. Han är dessutom författare till ett brev till Domkapitlet där en församlingsbo vill ha svar på frågan om det fanns en jävsituation när beslutet om ansvarfrihet för kyrkoledamöterna var uppe på kyrkofullmäktigemötet. 

I detta svarsbrev till Domkapitlet enligt Håkan Wallensten framgår klart och tydligt att det var biskopens idé och verk att kyrkoherden borde avgå och som sagt var är svaret undertecknat av samme Håkan Wallensten.

värdegrunden. En anledning till att man blir upprörd för vad som försiggår inom Svenska Kyrkan (Hedvig Eleonora församling är tyvärr inte det enda exempel på politiskt maktmissbruk) är att det är en organisation som sägs stå för något. 

Jag tror att kyrkan klarar av att beskrivas som mossig och lite gammaldags, att det är få själar som tar sig till kyrkan på söndagar, att man inte är coola och hippa och så vidare. Men man klarar inte av att bli av med sitt förtroende byggt på solid värdegrund. Och om det är någonting som kyrkan och ämbetesbärarna ska vara så inte är det ”fega”. En feg kyrka och fega präster och diakoner som går i politikernas ledband är ingen positiv kraft i vårt samhälle. 

Endast som oberoende aktör kan Svenska Kyrkan spela en viktig och intressant roll i vårt samhälle för att hävda värden som ingen annan gör. 

I kyrkliga sammanhang talar man ofta om värdegrunden och hänvisar till Guds och Jesus ord uttolkat via evangelister och andra. En grundpelare är budorden, en annan är kärleksbudskapet. Ingetdera verkar vara i funktion i Hedvig under nuvarande ledning.

 Vår uppmaning till kyrkorådet och kyrkofullmäktiges ordförande i Hedvig Eleonora församling är; Tala om varför ni avsatte förra kyrkoherden och stå för det!

Ulf Svensson

Uppdaterad 2008-06-17