IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Riktlinjer krävs för att begränsa investeringar i skatteparadis.

Foto: Corel

kriminalitet och korruption

Bistånd hamnar i skatteparadis

160 Svenska organisationer protesterar

Swedfund och andra nordiska investeringsfonder som ska gynna utveckling och fattigdomsbekämpning kan idag investera i fonder som använder skatteparadis. Det är inte syftet med biståndspengar. Skatteparadis möjliggör en kapitalflykt från fattiga länder som uppgår till många gånger det samlade internationella biståndet. De motverkar transparens och gynnar kriminalitet och korruption.


 Marie Norling: |2012-10-19Action Aid visade förra året i en rapport att Swedfund hade gjort en investering i en fond i ett skatteparadis som sedan hade använts för att starta ett bolag som utvinner och säljer fossilgas i Tanzania. Det bolaget hade sedan fört ut alla sina vinster från Tanzania till skatteparadis.

Nästan alla Finnfunds fondinvesteringar är placerade i skatteparadis, Norfund har mer än 1900 miljoner norska kronor i skatteparadis och liknande investeringar görs av Danmark.

Riktlinjer för att begränsa investeringar i skatteparadis riskerar att bli tandlösa eftersom de lutar sig på en svag definition av vad skatteparadis är.

MÅNGA ORGANISATIONER KRÄVER UPPRENSNING

Flera nordiska regeringar ska se över direktiven igen och Forum Syd kräver tillsammans med en lång rad andra nordiska organisationer att regeringarna:
» tar fram en tydlig definition av skatteparadis
» ökar transparensen kring fondinvesteringar
» antar rekommendationerna från Eurodad 2010
» kräver land-för-land och projekt-för-projekt redovisning av företag för att avslöja skatteflykt

160 svenska medlemsorganisationer

Forum Syd har fler än 160 svenska medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra. 

Finn Skatten

Finn skatten 

Fredrik Reinfeldt!

Svenska organisationer gjorde en gemensam kampanj på jakt efter skatten som försvinner från utvecklingsländer. 

  EU-rådet fattade ett beslut som har stor betydelse för  att bekämpa kapitalflykt. I Idag uppgår kapitalflykten från utvecklingsländer till tio gånger  det samlade globala biståndet varje år. 

De 17 svenska organisationer som ställde sig bakom kampanjen krävde att regeringen agerar för att bekämpa all kapitalflykt. Idag talas det mycket om korruption, och det utgör upp till fem procent av den samlade kapitalflykten från utvecklingsländer.

multinationella företags skatteflykt

Den största delen handlar om multinationella företags skatteflykt och för att fattiga länders ska ha möjlighet att beskatta utländska företag måste spårbarheten öka. 

Kapitalflyktsbekämpning ska också gälla alla sektorer, inte enbart utvinningsindustrin som idag diskuteras i EU. 

– Kapitalflykten påverkar fattiga länders möjlighet till utveckling mycket negativt. Nu uppmanar vi statsminister Fredrik Reinfeldt, att det är dags att Sverige och regeringen agerar tydligt i den här frågan, säger Kristina Fröberg, samordnare för Finn Skatten.

STOPPA KAPITALFLYKTEN!

På webbplatsen www.finnskatten.nu kan intresserade på ett enkelt sätt snabbt sätta sig in i frågan och agera, bland annat genom att skicka mejl till Reinfeldt.

– Intresset för kapitalflykt bara växer bland organisationer eftersom allt fler får upp ögonen för vilket allvarligt utvecklingshinder detta är, säger Kristina Fröberg. 

I Danmark, som just nu är ordförandeland i EU, lanseras samtidigt den danska kampanjen findskatten.nu