IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Att vara barn och fattig i en omvärld som är rik, är mycket svårt för ett barn. 

Foto: RLC

RÄDDA BARNEN

Barnfattigdomen ökar i Sverige

28 000 fler barn sedan förra året

Rädda Barnens senaste barnfattigdomsrapport, ”Barnfattigdomen i Sverige 2012” , visade att allt fler barn i Sverige växer upp i fattigdom. 248 000 barn, eller 13 procent, lever i familjer som antingen har en låg inkomststandard enligt SCB:s definition, eller är beroende av försörjningsstöd. Det är 28 000 fler barn än i förra årets rapport.


 Elisabeth Dahlin: |2012-03-29| Den negativa utvecklingen fortsätter. Barnfattigdomen har nu ökat vilket framkommit i Rädda Barnens två senaste rapporter, och frågan har fått mycket stor politisk uppmärksamhet i pressen. Men trots det syns få exempel på konkret politisk handlingskraft för att bryta trenden.

Rädda Barnen kräver bland annat att grundnivån i föräldraförsäkringen höjs, och att underhållstödet till ensamstående indexregleras. Sveriges kommuner bör införa en miniminivå för skydd och stöd till utsatta barn, där bland annat familjecentraler, fungerande skolhälsovård och ungdomsmottagningar ska ingå.

”Jag umgås mest med en kompis som har det på samma sätt som jag. Hon har ju inte heller råd att göra en massa saker som kostar pengar…” Flicka 14 år

barn till ensamstående föräldrar

Enligt rapporten är de mest utsatta grupperna barn till ensamstående föräldrar, och barn där bägge föräldrarna är födda utomlands. Därför menar Rädda Barnen att man bör fokusera särskilt på dessa grupper för att minska barnfattigdomen och mildra dess konsekvenser.

– Det är naturligtvis så att om fler föräldrar själva kan försörja sin familj så minskar barnfattigdomen, men det räcker inte att förlita sig på en konjunkturuppgång eller att föräldrarna ska få jobb. Barnen kan inte vänta, det krävs åtgärder här och nu av våra folkvalda i stat, landsting och kommun, enligt Rädda Barnen.

Sveriges skyldigheter
Enligt Barnkonventionen är Sverige skyldigt att se till att alla barn har en skälig levnadsstandard, och att inget barn diskrimineras på grund av sitt sociala ursprung. Rädda Barnen menar att den diskrimineringen finns i Sverige i dag, eftersom de barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer riskerar att få sämre hälsa, sämre utbildning, och sämre möjlighet till fritidsaktiviteter.

Elisabeth Dahlin är Rädda Barnens generalsekreterare

Läs mer om: 

barnfattigdom

barnfattigdomsrapport

barnfattidom i Sverige 2012