IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Stora Karlsö. Länderna måste säkra ekosystemen och integrera ledarskapet med miljötänkande.

Foto: WWF

WWF: Counter Currents – Scenarios for the Baltic Sea 2030

Östersjöns räddning

Världsnaturfondens rapport

Östersjöns hälsa vacklar men ljusglimtar finns. Regeringar, företag och allmänheten måste agera för att patienten ska tillfriskna. Men det krävs både ett starkt ledarskap och ett minskat ekologiskt fotavtryck för att klara utmaningarna. Det visar en ny rapport från Världsnaturfonden WWF som presenterades på tisdagen under 10-årsjubilerande Östersjöfestivalen.


 Marie Von Zeipel: |2012-08-28| – Det finns fortfarande en chans att rädda Östersjön om rätt beslut tas. Men det ställer stora krav på ledarskap på alla nivåer inom politik och näringsliv, liksom att vi samarbetar över nationella och politiska gränser, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Rapporten "Counter Currents – Scenarios for the Baltic Sea 2030” presenterar fyra olika framtidsmöjligheter för Östersjön till år 2030. I det värsta scenariot (Shipwrecked) ser vi en fragmentiserad region som präglas av misstro i stället för samarbete kring gemensamma miljömål. Resultatet blir ett hav med färre arter, ökad övergödning och sämre badvatten. Om länderna istället arbetar för att vända trenderna (Clear Waters Ahead) kan vi se en återhämtad havsmiljö med rena vatten och ett ekosystem i balans.

möjligt i morgon
Genom att beskriva vad som är möjligt i morgon kan vi bättre förbereda oss för vilka åtgärder och beslut vi måste ta i dag. Ledarskap och förvaltning av våra gemensamma resurser spelar en nyckelroll liksom hur stora de ekologiska fotavtrycken är, menar WWF.

– Länderna måste säkra ekosystemen och integrera ledarskapet med miljötänkande. Om vi kan kombinera det med ett minskat ekologiskt fotavtryck går det att få både en hög livskvalitet och en miljöanpassad hållbar utveckling. Ett av de stora problemen är att så många beslut tas inom olika sektorer utan samordning, säger Inger Näslund, chef för WWFs vattenenhet.

WWF hoppas få stöd av regeringar, på nationell och regional nivå inom hela Östersjöregionen, aktörer inom industrin, sjöfart, fiske, vindkraft, frivilligorganisationer och privatpersoner – för en fortsatt dialog kring framtidsfrågorna i regionen. Målet är att bidra till att säkra en hållbar utveckling.

Rapporten Counter Currents
Fakta: Rapporten Counter Currents är resultatet av en dialogprocess som inleddes 2011 där en rad aktörer från både den offentliga och den privata sektorn deltagit. En två-dagars workshop ägde rum i mars 2012. Ett 50-tal personer har deltagit från en rad länder, sektorer och institutioner från hela Östersjön. Processen har letts av Kairos Future och genomförts med ekonomiskt stöd från Trygg-Hansa/RSA.

Östersjöfestivalen arrangeras för tionde året i rad av Berwaldhallen – på initiativ av dirigenterna Esa-Pekka Salonen (Finland), Valery Gergiev (Ryssland) och Berwaldhallen s chef Michael Tydén i samarbete med WWF. Syftet är att föra Östersjöländerna närmare varandra genom att knyta samman musik, ledarskap och miljö.
WWFs Östersjöseminarium hölls 28 augusti på Finlands ambassad i Stockholm.

Läs rapporten:

Counter Currents – Scenarios for the Baltic Sea 2030