upp

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Foto: COREL

Bakom stängda dörrar

Frihandelsavtal hotar fattiga

För en tid sedan genomfördes förhandlingar bakom stängda dörrar om frihandelsavtalet (FTA) mellan Europeiska kommissionen (EC) och Indien. Nu varnar Läkare Utan Gränser för att avtalet hotar att blockera tillgången till livräddande läkemedel för människor i resursfattiga länder.


  Läkare utan gränser: |2010–04–28|  Frihandelsavtal mellan Indien och EU hotar miljoner fattiga!

– Varken Indiens handelsminister eller EU:s handelskommissionär har offentligt åtagit sig att diskutera bestämmelser som påverkar konkurrensen och tillgången till generiska läkemedel, säger Michelle Childs, ansvarig för policy och påverkansarbete vid Läkare Utan Gränsers accesskampanj som arbetar för tillgången till livsnödvändiga läkemedel.

Indien producerar över 80 procent av de hiv-mediciner som Läkare Utan Gränser använder i sina projekt. Utan de indiska läkemedlen skulle det ha varit omöjligt att utvidga behandlingen till de nivåer som är i dag och miljontals liv skulle gå till spillo. Via statliga bidrag till Globala fonden får många länder och internationella organisationer möjlighet att behandla fler människor med billiga och kvalitetskontrollerade läkemedel från Indien. 

OROVÄCKANDE AVTAL

Läkare Utan Gränser och andra organisationer uttrycker oro för att EU nu förhandlar bort denna möjlighet. Avtalsförslaget innehåller flera oroväckande bestämmelser om immateriella rättigheter och tillsyn och är avsevärt striktare än som krävs enligt internationella handelsregler.

– Fattiga människors rätt till hälsa offras i den här överenskommelsen, säger Loon Gangte, ordförande i DNP+ (Delhi Network of Positive People). Låt oss inte sätta profit före patienter. Avtalet får inte underminera Indiens förmåga att bistå hivpositiva i och utanför Indien med livräddande behandling.

"dataexklusivitet"

Ett av de skadliga förslagen i avtalet rör "dataexklusivitet". Om Indien beslutar sig för att utvidga dataexklusivitet kommer generikaproducenter som önskar registrera ett läkemedel vara tvungna att upprepa kliniska studier. 

Detta skulle fördröja, fördyra och kanske helt förhindra produktion av generikaläkemedel. Dessutom skulle det vara en överträdelse av medicinska etiska riktlinjer eftersom människor utsatts för risker i studier med redan känt resultat. Dataexklusivitet skapar därför ett nytt hinder, som likt patent hindrar tillgång till läkemedel och vaccin.

– Det föreslagna avtalet kommer att få globala följder, eftersom behandling kommer att bli betydligt dyrare. Kanske måste då länder och givare reducera antalet patienter som kan få behandling, säger Ariane Bauernfeind, ansvarig för hivprojekt för Läkare Utan Gränser i Sydafrika, Malawi, Lesotho och Zimbabwe. – Vi är redan oroade över att nyare mediciner har patenterats i Indien. Frihandelsavtalet riskerar att försämra en redan svår situation.

MEDICINER FASTNAR I EU:S GRÄNSKONTROLLER

I det föreslagna frihandelsavtalet finns också ett villkor som skulle utöka patenttiden till över 20 år, vilket ytterligare skulle försvåra för generiska läkemedel att fraktas via Europa till utvecklingsländer i Latinamerika, Asien och Afrika. Redan idag har generiska mediciner på väg till fattiga länder fastnat i EU:s gränskontroller.  

Formella förhandlingar mellan EU och Indien fördes i Bryssel. EU vill avsluta förhandlingarna före Indientoppmötet i oktober.