IHS

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Miljömagasinet

Kärnkraftsförespråkare på dekis

Dessa säkra kärnkraftsreaktorer som bara blir säkrare och säkrare för varje ny incident och vid varje ny olycka! Men det verkar råda en slags desperation från kärnkraftsförespråkarnas sida. De talar oftast inte om det aktuella läget utan om en fjärde generation kärnkraft som är säkrare. Nåväl, frågan hur något som är säkert kan bli ännu säkrare vore något för en satiriker att skriva om.


  Eia Liljegren-Palmaer: |2011-03-25| – Vad vi vet är att det är nuläget som är farligt, men hur farligt? Vi vet också att det finns säkra vetenskapliga bevis för att låga doser av joniserande strålning är farliga. Till exempel har cancerfallen ökat hos människor som bor i vindriktningen av kärnkraftverkens skorstenar. Det har släppts ut mängder med radioaktivitet från Fukushima, vet vi, annars så skulle det inte finnas radioaktivt jod i Tokyos vatten och inte heller i grönsaker producerade på mils avstånd från reaktorerna.    

UNDER FUKUSHIMA-VECKAN

Inga tillförlitliga och oberoende siffror publicerades i alla de tidningar som jag läste under första Fukushimaveckan. Snarare var det så att en del av de meteorologiska stationer och andra organ som vanligtvis rapporterar, hade krypterat sina webbsidor så att allmänheten inte längre kunde komma åt dem. Som exempel kan nämnas att det i Norddeutscher Rundfunk (nordtyska radion) meddelades att tyska väderleksstationer inte längre fick publicera strålningsdata. 

Varför allt detta hemlighetsmakeri? För att inte oroa folk? Tror dessa myndigheter och politiker att vi är jubelidioter som inget har lärt av historien? Tror Hans Blix att vi blir lugnade av påståendet att fjärde generationens kärnkraft inte har samma problem som de gamla? Kärnkraftverk som inte ens finns färdiga på ritbordet. Och som det skulle behövas sisådär 7 000 av om de skulle kunna ersätta olja och kol. Kärnkraftverk som det tar tiotals år att bygga. I stället för att säga sanningen: kärnkraften är för farlig för att användas. Punkt. Slut.  

FARLIGAST ÄR DET LAGRADE KÄRNAVFALLET

Kommer inte Hans Blix ihåg vad han sade till mig ”off the record” efter Tjernobylkonferensen i Geneve september 1986 när jag frågade honom om kärnkraften skulle klara av en svår olycka i ett västerländskt kärnkraftverk? Nej, var svaret. Nu vet vi inte hur svår denna olycka är, vi vet numera hur många reaktorer som hade problem, men vad vi allra minst vet om är hur det faktiskt står till med det lagrade använda bränslet. Det finns plutonium i allt använt kärnbränsle, och blir det inte tillräckligt kylt kan en spontan kedjereaktion uppstå.

Men bara lugn, sade Måns.

Bara! sade Bill.

Bara? sade Bull.

Artikeln är publicerad i Miljömagasinet nr 12 - 25 mars 2011