IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Ambassadörsutbildningen ingår i projektet Människovärde som bedrivs i Svenska kyrkan sedan 2010. 

Foto: Jim Elfström/IKON

SVENSKA KYRKAN

Projektet Människovärde

Ambassadörsutbildningen

De ska kunna bemöta fördomar, felaktig fakta och försvara människovärdet när flyktingfrågan och etnicitet diskuteras. Svenska kyrkan ska utbilda egna ambassadörer mot vardagsrasism. Den 7 mars i Uppsala hölls en inspirationsdag med bland annat Christer Mattsson, skapare av ”Kungälvsmodellen”, som föreläsare.


 Ewa Almqvist: |2013-03-22 Värderingar är inga självklarheter. De måste underhållas och motiveras. Därför behöver vi prata mer om hur vi kan välkomna flyktingen och främlingen. Vi i kyrkan behöver också stärka vår förmåga att bemöta främlingsfientlighet och rasism – både hos andra och hos oss själva, säger Kristina Hellqvist, samordnare för flykting- och integrationsfrågor i Svenska kyrkan.

–  Vi behöver engagerade personer som försvarar människovärde och arbetar mot främlingsfientlighet och rasism i sina egna sammanhang, säger Kristina Hellqvist. På inspirationsdagen den 7 mars i Kyrkans hus i Uppsala, fick deltagarna bland annat ta del av den så kallade Kungälvmodellen. Lärare och författare Christer Mattsson har arbetat i olika toleransprojekt med ungdomar som sympatiserat med rasistiska grupper.

Opinionsbildare 
Ambassadörsutbildningen ingår i projektet Människovärde som Kristina Hellqvist leder i Svenska kyrkan sedan 2010. Ambassadörsutbildningarna anordnas i samarbete med Svenska kyrkans, Svenska Kyrkans Ungas och Sensus. Syftet är att ge deltagarna en teologisk grund och kunskap att arbeta i vardagen. Målet är att ambassadörerna ska kunna bilda opinion och bearbeta frågor om människans värde i den egna församlingen, i samverkan med andra aktörer i samhället på lokal och regional nivå samt delta i den offentliga debatten. Mellan 200 och 300 personer beräknas genomgå utbildningen under året.

Inspidrationsdagen

Följande regionala utbildningstillfällen är planerade eller genomförda under året:
Strängnäs stift; 8-9 april, med anställda i Södertälje och Östertälje församling
Göteborgs stift; 16-18 april, Ljungskile folkhögskola
Uppsala stift: 15-17 november, Breidagård
Luleå stift; 19-21 april, Älvsbyns folkhögskola
Linköpings stift: 24-26 april, Gransnäs
Stockholms stift: 11-13 oktober, Sigtuna Folkhögskola
Lunds stift: utbildning planeras till hösten 2013
Västerås stift: utbildningen genomfördes i Fellingsbro 21-22 jan 2013 

Kontakt till stiften hittar du här.