IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Alla ska med...

Foto: RLC

KRÖNIKA:

All inclusive

Bilda 9,5 miljonerklubben nu!

Vem vill inte någon gång i livet åka till ett superlyxigt hotell där allt är förbetalt, inget är omöjligt och guldkantskänslan ständigt närvarande. Kort sagt, en tillvaro där allt flyter på, upplevelserna är behagliga och om det händer något finns servicen, eller hjälpen, där på direkten. Tidigare skulle detta kunnat vara en bild av det svenska folkhemmet och dess arvtagare, välfärdssamhället. Nu har något hänt och det är först med perspektivkikare som vi ser vad – upplösning av samhällsgemenskapen, demontering av värdegrund samt solidaritet och demokrati på dekis. 


 ULF SVENSSON: |2012-10-12Dock måste jag fortfarande tillstå att mycket fortfarande fungerar väl. Den stora frågan är hur länge till. Själv hamnade jag nämligen på Karolinska universitetssjukhuset för operation. Jag blev väl omhändertagen även om jag kände viss oro, när jag innan operationen kunde läsa att Karolinska universitetssjukhuset hade producerat för mycket vård året innan, uträknat av Stockholms läns landsting, och nu gällde det att bli av med 800 personer i personalstyrkan. Samtidigt har man under våren och sommaren kunnat läsa om långa köer till operationer, överbeläggningar med ökade patientrisker rent allmänt, att man kunde bli vårdad på annan avdelning än den som man egentligen tillhörde vilket ökade riskerna än mera, resistenta bakterier med mera, med mera.

1,6 miljonerklubben

1,6 miljonerklubben bildades 1998 genom att ett antal starka, kända, kvinnor över 45 år gick samman för att påverka politiker och den allmänna opinionen. Fokus i arbetet var att arbeta för en mer hälsorelaterad forskning på kvinnor i Sverige. Man menade att mannen var normen inom medicinsk forskning och att även forskning på kvinnorelaterade sjukdomar bedrevs med mannen som förlaga. Arbetet har varit framgångsrikt vilket bland annat fått till följd att en systerorganisation bildats för kvinnor mellan 25 och 45 år – 2,6 miljonerklubben.

Vid sidan av dessa båda organisationer kan vi hitta en rad patientföreningar kring alla stora folksjukdomar men även organisationer för mindre patientgrupper. Listan kan göras lång, mycket lång! 

Alla drabbas

Faktum är att när någon blir sjuk drabbas flera personer i den närmaste omkretsen – familj, släkt, vänner, arbetskamrater med flera. Livet förändras och det som tidigare var självklart, som en promenad i skogen, kan nu ha reducerats till ett trevligt minne. Sociala kostnader läggs till ekonomiska dito. Beloppen blir snabbt astronomiska och lönsamheten stiger om samhället skulle satsa på förebyggande åtgärder. Och, det är här någonstans, som vi nu kan se vad nedmonteringen av viktiga samhällsfunktioner kommer att kosta i form av personligt lidande, sociala sammanhang och ekonomisk utveckling.

Föreningen för Alla

I Örnsköldsvik finns faktiskt en förening för alla. Den startades 2010 och har som främsta mål att arrangera en årlig Picknick i Parken. Men föreningen handlar också om att arrangera olika evenemang för att främja mångfald och gemenskap. Man kan fundera på att de är ideella krafter som drar och också fundera på om samhället borde ha gjort detta eller inte. Antagligen fungerar en sådan här verksamhet alldeles utmärkt utan att malas sönder i kommunala eller byråkratiska beslutskvarnar. Det ideella har definitivt en viktig plats i Sverige i dag, men för att vardagen ska fungera för alla som drabbats av än det ena än det andra krävs andra typer av omsorger.

Samhället måste helt och fullt ta det ekonomiska ansvaret! Det om något är samhällets elementära legitimitet.

social spetshumanism

Jag skulle vilja påstå att en 9,5 miljonerklubben är det som vi i Sverige allra mest behöver. En klubb som ser till varje individs behov och som också tar vara på varje individ. I skenet av att den politiska debatten just nu handlar om hur många miljarders miljarder som ska gå till utbyggnaden av infrastrukturen, där ju allt som produceras respektive de som producerar skyndsamt ska fram, kanske man skulle kunna fundera på vilka värden som all denna produktion ska främja om inte sociala, kulturella och mänskliga värden.

Frågan är hur stort ekonomiskt utrymme som är kvar efter att vi satsat på spetsteknologi och innovation till spetshumanism, mångfald och gemenskap. Investeringar måste ju ha en avkastning men denna verkar i dag gå till de individer som minst behöver den. Det är om detta 9,5 miljonerklubben handlar om.