IHS

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

I mer än 70 år har barnrättsorganisationen Plan arbetat för att förbättra livet för barn.

  Foto: UN Photo/Stuart Price

Plan Sverige 

Afrikanska barnens rättigheter

Plan uppmanar alla afrikanska länder och likaså alla organisationer som arbetar med barns rättigheter i Afrika, att använda den Afrikanska barnrättsstadgans kraft i sitt arbete. Detta för att bland annat motverka att barn hamnar i ett så utsatt läge, att enda utvägen blir ett liv på gatan. 120 miljoner barn uppskattas leva på gatan, varav en fjärdedel eller 45 miljoner av dem finns i Afrika.


  Helena Mehra: |2011-07-16| – När man arbetar i Afrika med barns rättigheter bör man använda sig av alla regeringars åtaganden för barn, och det inkluderar även den afrikanska barnrättstadgan, inte enbart FNs barnkonvention. De två tillsammans utgör en styrka till att sätta tryck på afrikanska myndigheter till att ta sitt ansvar för att skydda och förebygga att barn hamnar på gatan, säger Laure Abado, samordnare för mänskliga rättigheter på Plan Sverige.

Den afrikanska barnrättsstadgan, som den heter, bygger till stor del på FN:s barnkonvention men är anpassad till det afrikanska samhället. Konventionen och stadgan kompletterar och stärker varandra, men den afrikanska barnrättsstadgan fyller en viktig funktion för barn i Afrika genom att den är anpassad till det afrikanska samhället och afrikanska barns behov. Språket i barnrättsstadgan är till exempel starkare vad gäller skadliga sedvänjor såsom barnäktenskap. Den skyddar också gravida flickors rätt till fortsatt utbildning.

I mer än 70 år har barnrättsorganisationen Plan arbetat för att förbättra livet för barn så att de inte behöver söka skydd på gatan. Plan ökar medvetenheten om barnets rättigheter genom att arbeta med samhällen för att förbättra utbildning och hälsa  

Advancing Children’s Rights

och samtidigt skapa en miljö fri från våld och exploatering där också barn kan delta. Resultatet är ett samhälle där barn känner sig trygga, går i skolan och inte har någon anledning till att söka skydd på gatan.  

”Det afrikanska barnets dag” (Day of the African Child) instiftades av Afrikanska Unionen (AU) 1991. Årets tema var gatubarn och hölls under juni månad.

Plan Sverige och Rädda Barnen har nyligen tagit fram den andra upplagan av ”Advancing Children’s Rights”, som är en handbok för det civila samhället. Handboken informerar om hur det afrikanska systemet för mänskliga rättigheter och barns rättigheter fungerar. Guiden uppdateras årligen.  

Plan är en internationell barnrättsorganisation som arbetar för och tillsammans med de mest utsatta barnen i världen. Plan möjliggör att 28 miljoner barn och deras familjer själva kan påverka och förbättra sin livssituation. Plan Sverige startade sin verksamhet 1997.

Helena Mehra, pressekreterare Plan Sverige

Laure Abado, samordnare mänskliga rättigheter Plan Sverige

www.plansverige.org