IHS

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Med nya kunskaper kan landsbygden bättre hantera torka.  

Foto: UN Photo/Stuart Price

 

Kooperation Utan Gränser 

Afrika utbildas mot torkan

Den pågående torkkatastrofen i östra Afrika är den värsta på sextio år. Drabbade länder är bland andra Etiopien, Somalia, Djibouti, Kenya och Uganda. Svårast är situationen i Somalia, där svält råder i flera regioner. Kooperation Utan Gränser och systerorganisationen Vi-skogen bedriver bistånd i Kenya och Uganda och ser hur torkan påverkar människor på landsbygden som deltar i biståndsprojekten. 


  Rigmor Engerstam: |2011-07-21| Bönder i Östafrika utbildas för att klara torkan. Eftersom organisationerna inte finns på plats där torkan är som svårast planeras dock inga humanitära insatser. Under hösten kommer ytterligare satsningar att göras på utbildningar där bönder lär sig hantera torka och andra effekter av klimatförändringarna.

– I delar av Kenya ser vi att hushållen saknar vatten och att skördarna uteblir, säger Carina Andersson, regionchef för Kooperation Utan Gränser och Vi-skogen i östra Afrika.

– Människorna får lägga allt mer tid på att få tag i vatten och mat. I Uganda har vissa områden drabbats av torka och översvämningar om vartannat och även där slår skördarna fel. De stigande matpriserna försvårar också situationen.

"Torkan kommer oftare och är intensivare nu"

Många i regionen vittnar om att klimatet blir allt svårare att förutse. – Det har alltid funnits perioder av torka här, men nu kommer torkan oftare och är mer intensiv. Vi upplever att människorna i våra projekt inte hinner återhämta sig och få igång jordbruket och skörda innan nästa period av torka kommer, säger Carina Andersson.

Kooperation Utan Gränser lindrar torka och hunger?

Kooperation Utan Gränser och Vi-skogen satsar sedan länge på att utbilda småskaliga bönder i att klara av torkan och andra effekter av klimatförändringarna. De får till exempel lära sig vilka grödor som är torktåliga och hur man kan ta till vara på det regn som ändå faller. Under hösten planerar Kooperation Utan Gränser att intensifiera arbetet med dessa utbildningar.  

Carina Andersson, regionchef för Kooperation Utan Gränser och Vi-skogen i östra Afrika.

Agroforestry, samplantering av träd och grödor, som Vi-skogen arbetar med är ett av de mest klimatsmarta sätten att odla. Genom att odla olika sorters grödor minskar man risken att skörden slår fel. Kooperation Utan Gränser och Vi-skogen finns dock inte i de områden i Uganda och Kenya där torkan är som allra värst. 

– I nuläget planeras inga humanitära insatser, säger Carina Andersson. Vi kommer att utbilda fler i att klara av den här nya verkligheten – där effekterna klimatförändringarna tyvärr är en del. Med nya kunskaper får människorna på landsbygden bättre förutsättningar att hantera exempelvis torka.

Rigmor Engerstam, tf kommunikationschef för Kooperation Utan Gränser och Vi-skogen.