IHS

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

 Civilbefolkningen är i ett mycket spänt och utsatt läge.

Läkare utan gränser:

Våldet ökar i Afghanistan

Afghanistan är i ökat behov av humanitär hjälp. Det försämrade säkerhetsläget och det ökade våldet i Afghanistan har drabbat befolkningen hårt. Landets hälsosystem är raserat och fungerande sjukhus och kliniker är oftast lokaliserade i provinshuvudstäderna.  


  Malin Lager: |2010–08–20|  Invånare som är i behov av hälsovård måste göra en lång riskfylld resa genom osäkra områden. Många väntar så länge att situationen blir livshotande innan de söker hjälp. Väl framme möts patienter ofta av sjukvårdsinrättningar av dålig standard. 

Under 2009 återvände Läkare Utan Gränser till Afghanistan efter att ha varit borta i nästan fem år, sedan fem kollegor mördats i juni 2004. Då rådde stor framtidstro i Afghanistan, i dag har hoppet krossats. Behovet av ett fungerande hälsovårdssystem är fortfarande stort.

I östra Kabul började Läkare Utan Gränser ge stöd till Ahmed Shah Baba-sjukhuset, beläget i ett område som huvudsakligen består av återvändande flyktingar från Pakistan. De har under kort tid närapå fyrdubblat befolkningens antal i området. Läkare Utan Gränser har även börjat arbeta på det enda allmänna sjukhuset som fortfarande fungerar i Lashkargah, huvudstaden i Helmandprovinsen.

Hjälparbetare måltavlor

Ju mer behoven ökar desto svårare har det blivit för neutrala hjälporganisationer att övertyga alla inblandade om att deras enda mål är att erbjuda hjälp. Den en gång så tydliga skillnaden mellan militära, rekonstruktion- och utvecklingsaktivi- teter och humanitär hjälp har blivit otydlig, vilket lett till att hälsovårdsinrätt- ningar har blivit en del av slagfältet. 

Internationella koalitionsstyrkor har tagit över hälsoinitiativ, ockuperat sjukhus och ibland till och med arresterat patienter i sina sängar. Som följd har beväpnade oppositionsgrupper utsett hälsoarbetare och hälsoinrättningar till måltavlor.

För att accepteras av alla parter i en konflikt måste en oberoende medicinsk humanitär organisation som Läkare Utan Gränser tydligt visa och kommunicera att man är en neutral självständig organisation. Det gör organisationen exempelvis genom att inte välja sida i en konflikt, vägra ta emot finansiering av regeringar för verksamheten i Afghanistan eller Pakistan, samt se till att inga nationella, internationella eller militära oppositionsstyrkor får komma in beväpnade i sjukhusbyggnader.