IHS

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Foto: UN Photo/Eric Kanalstein

Svenska Freds

Tio år i Afghanistan

Intervjuer genomförda bland ett tvärsnitt av män och kvinnor i 14 av Afghanistans 34 provinser har visat att samtidigt som många afghaner har välkomnat de många nybyggda klinikerna och skolorna, finns ett utbrett missnöje med kvaliteten på dessa. I de flesta undersökta områden framkom det att det inte existerar någon akutsjukvård, medan en brist på kompetent personal på kliniker har inneburit att många blir feldiagnostiserade vilket i vissa fall har lett till döden. Vissa kliniker förblir stängda flera dagar åt gången.  


 Christoffer Burnett-Cargill: |2011-10-06| De tillfrågade menade att även om allt fler går i skolan, är kvaliteten på utbildningen mycket låg och många skolor är för dåligt utrustade, ofta utan några böcker, och en brist på lärare innebär att barnen ibland måste lära och utbilda sig själva. Undersökningen visade också på högre förväntningar bland medborgarna, bland annat från föräldrar som vill skicka sina barn till skolan – även bland de traditionellt mer konservativa södra och östra delarna av landet. En pappa säger: "Förut var vi inte intresserade av att utbilda våra söner och döttrar eftersom vi inte förstod vikten av utbildning men [nu]... Vi vill skicka både våra söner och döttrar till skolan men det finns varken skolor eller lärare i våra områden."

BAKOM ALLA SIFFROR

Enorma summor av internationellt bistånd – totalt 57 miljarder dollar sedan 2001 – har spenderats i Afghanistan vilket har lett till några viktiga framsteg, speciellt i stadsområdena. Men denna studie belyser klyftan mellan positiv retorik och en bister verklighet. Bakom alla siffror i rubrikerna finns en bild av människor som kämpar för att kunna ta sig till kliniker som saknar mediciner eller läkare, och skolbarn som försöker utbilda sig utan läroböcker eller klassrum, säger Anne Garella, Director, ACBAR.

En växande rädsla för våld och militär aktivitet från alla sidor hindrar människor från att få tillgång till grundläggande samhällsfunktioner enligt de tillfrågade. Intervjuerna avslöjade vittnesmål om angrepp på läkare och lärare och elever, särskilt flickor, som blir trakasserade eller kidnappade på väg till skolan. Räder mot, och genomsökningar av, kliniker samt vägspärrar och checkpoints hindrar också åtkomsten till dessa institutioner. 

TRÖTTHETEN PÅ KRIG

I alla regioner talade afghanerna om deras trötthet på krig efter tre årtionden av konflikter och deras starka önskan om en fredlig lösning som de såg som avgörande för deras möjligheter att kunna studera, arbeta och få hopp om en bättre framtid. Men de kände samtidigt inte till någon nationell eller internationell process som skulle kunna uppnå detta.

Som svar på denna oro uttryckt av afghanerna – uppmanar nu en internationell koalition av NGO:s, som arbetar med mänskliga rättigheter och humanitära frågor, utrikesministrarna som möts i Bonn i december att:

Förbinda sig till starka, hållbara nivåer av humanitärt- och utvecklingsbistånd under civil ledning till Afghanistan som bygger på de bräckliga framgångar från de senaste åren. Men inriktningen på ansträngningarna bör vara att öka kvaliteten på sociala tjänster snarare än att bara skapa synlig infrastruktur – samt se till att kraftfulla åtgärder vidtas för att kunna garantera en öppen och ansvarsfull användning av utvecklingsmedel.

• Säkra stöd från det internationella samfundet för att se till att afghanerna, oavsett bakgrund, och företrädare för det civila samhället kan spela en meningsfull roll i processen för att säkra en långsiktig lösning och ett slut på konflikten – inklusive kvinnor som ofta har haft lite att säga till om. Respekten för mänskliga rättigheter och rättvisa är centrala för alla avtal.

• Vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa att alla aktörer i den afghanska konflikten (internationella styrkor, afghanska säkerhetsstyrkor och beväpnade oppositionsgrupper) upprätthåller sina skyldigheter att förhindra att civila drabbas – framför allt kvinnor, vars tillgång till tjänster påverkas mest av osäkerhet och militär verksamhet, samt vårdpersonal och lärare, som har varit mål för attacker.

Uppmaningen backas upp av en serie protestevenemang i sex huvudstäder (Paris, London, Berlin, Oslo, Stockholm, Haag) i länder som kommer att delta i Bonn-konferensen i december. Aktivister kommer att flyga stora drakar vid olika viktiga platser med en slogan som lyder: ”Afghanistan tio år: Time to get it right”, som en start på sin kampanj för att säkra starka internationella åtaganden vid konferensen i Bonn.  

KONKRETA FÖRÄNDRINGAR EFTERLYSES

Tio år av engagemang i Afghanistan har inte lett till de resultat som afghaner och det internationella samfundet vill se. Vi behöver en konkret förändrad inriktning som kan ge det afghanska folket en säkrare och bättre framtid. Bonnkonferensen är inte två månader bort. Vi uppmanar våra regeringar att främja en allomfattande och transparent process som kommer att leda till en legitim överenskommelse för långsiktig fred i Afghanistan.

Gemensamt pressmeddelande från: Action contre la Faim (ACF), Afgana, Afghanaid, Agency Coordinating Body for Afghan Relief’s (ACBAR), Catholic Agency for Overseas Development (CAFOD), Care International, Christian Aid, Cordaid, Federation Internationale des Droits de l’Homme (FIDH), medica mondiale, Mercy Corps, Norwegian Afghanistan Committee, Oxfam, Swedish Peace and Arbitration Society (Svenska Freds), War Child.

Christoffer Burnett-Cargill, generalsekreterare.

Fakta Afghanistan

Afghanistan i dag

Tio år efter den Nato-ledda militära interventionen i Afghanistan, är de sociala tjänster som är tillgängliga för vanliga afghaner ojämna och ofta av dålig kvalitet enligt rikstäckande opinionsundersökningar utförda av the Agency Coordinating Body for Afghan Relief, ACBAR. 

Som ett svar på afghanernas oro har en internationell koalition bestående av drygt 120 olika NGO:s gått samman och uppmanar nu det internationella samfundet att lägga fram en ny riktning i sitt engagemang inför det stora toppmötet mellan Afghanistan och dess internationella partners den 5 december i Bonn, Tyskland.