KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Foto: Jenny Matthews/ActionAid

Hinder till utbildning 

Våldet mot kvinnor

Våldet mot kvinnor hindrar fattigdomsbekämpningen. Mäns våld mot kvinnor är en global skandal och ett av världssamfundets påtagligaste kollektiva misslyckanden. Våldet drabbar kvinnor i alla åldrar, i alla samhällsklasser och är en ledande orsak till dödsfall och funktionshinder bland kvinnor. 


  Catrin Rising: |2010–03–08| En av tre kvinnor kommer att bli utsatt för våld någon gång i sitt liv. Våldet mot kvinnor hindrar fattigdomsbekämpning och innebär att utvecklingen av millenniemålen är dömda att misslyckas. Det visar en rapport som ActionAid presenterade på den internationella kvinnodagen, 8 mars.

Våld mot kvinnor är en av de mest utbredda kränkningarna av mänskliga rättigheter i världen. Kvinnoförtrycket har olika grader, men grunden är densamma. Det är patriarkala strukturer som orsakar våld mot kvinnor. Och det som krävs för att våldet mot kvinnor ska minska är jämställdhet.

– Inom ActionAid är vi övertygade om att när kvinnor och flickor får det bättre är det en stor del i att lösa fattigdomsproblematiken i världen. Vi ser det dagligen i vårt arbete i fält, hur familjer, byar och hela samhällen kan resa sig ur fattigdomen och bli självförsörjande genom att stärka flickor och kvinnor och ge dem tillgång till sina rättigheter, säger Ylva Jonsson Strömberg, generalsekreterare för ActionAid i Sverige.

VÅLD MOT FLICKOR – HINDER TILL UTBILDNING

När det kommer till våld mot flickor är det en nyckelfaktor som hindrar flickor från att få tillgång till utbildning. Hela 60 miljoner flickor utsätts varje år för sexuella övergrepp i skolan eller på väg till skolan.

Tillgång till utbildning är ett av de bästa sätten att avskaffa fattigdom och ojämlikhet. Just flickors tillgång till utbildning har ett särskilt fokus på den internationella dagordningen och utbildning för kvinnor har visat sig vara en drivkraft för ekonomisk och social utveckling.

– När kvinnor får utbildning händer bra saker. Utbildning handlar om så mycket mer än att lära sig läsa och skriva. Insikten om ditt eget värde och vilka hinder du måste komma över för att ta dig ur fattigdomen, vilka rättigheter du har är minst lika viktiga. Till exempel att det inte är tillåtet för din man att slå dig, säger Ylva Jonsson Strömberg.

VÅLDET ÄR ETT MISSBRUK
Våldet mot kvinnor utgör inte bara en grov kränkning av mänskliga rättigheter, våld mot kvinnor utgör också ett hinder för att utrota fattigdomen och skapa fred. Världen har inte råd att bortse från våldets effekter, vare sig för enskilda människor eller för hela samhällen. Våldet innebär ett missbruk av rättigheter, dränerar offentliga resurser, undergräver utvecklingsarbete och sänker ekonomisk produktivitet.

Det här vill vi på ActionAid ändra på. Och vi tror att det är möjligt.

– Vi är övertygade om att det går att göra skillnad. I över 35 år har ActionAid hjälpt vanliga människor att uppnå ovanliga saker. Genom vårt arbete har tillvaron och framtidsutsikterna för miljontals barn, deras familjer och byar förändrats. Tillsammans med fattiga och utsatta världen runt fortsätter vi att förändra och förbättra. Vi har länge satsat på flickor och kvinnor i kampen mot fattigdom. Nu uppmanar vi världens regeringar att göra detsamma, avslutar Ylva Jonsson Strömberg.

Catrin Rising

För mer information:
www.actionaid.se