Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

AP-fonderna kan påskynda kraftbolagens klimatomställning genom att utesluta bolag som inte antagit omställningsplaner i linje med Parisavtalet. Sedan kan de återinvestera i bolagen när de antagit planer

Foto: RLC

NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Fossila utsläpp fortsätter

AP-fonderna har inte lyckats

Genom aktivt ägande vill AP-fonderna få fossila bolag att bli mer hållbara. Men Naturskyddsföreningens nya rapport visar att inte ett enda av de bolag som utvinner kol, olja och gas som AP-fonderna försökt påverka har satt utsläppsmål i linje med Parisavtalet.

Lisa Persson: |2021-03-05| – Trots att klimatkrisen är akut så är våra svenska pensionspengar fortfarande investerade hos flera av världens största utsläppsbovar. AP-fonderna försöker genom sitt ägande påverka fossila bolag att ställa om i linje med Parisavtalet, men vår granskning visar att bolagen inte åtagit sig att göra det som krävs, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

AP-fonderna motiverar sina fortsatta investeringar i fossila bolag med att de är aktiva ägare och kan påverka bolagen i en hållbar riktning. Med aktivt ägande menar AP-fonderna att de röstar på bolagsstämmor och för dialog med bolagen de äger. På det sättet försöker fonderna få bolagen att ställa om i linje med Parisavtalet.

”Våra fossila pensioner”

I rapporten ”Våra fossila pensioner” granskas för första gången om strategin varit framgångsrik. Den visar att Första till Fjärde samt Sjunde AP-fonden har röstat på bolagsstämmor för att stärka bolagens klimatarbete. Däremot är det svårt att bedöma om AP-fonderna har använt sig av dialog med bolagen, då det finns väldigt lite insyn i den typen av processer.

  Rapportens huvudsakliga slutsats är att – trots att AP-fonderna i stor utsträckning lagt sin röst på klimatförbättringar – så har inte ett enda bolag som utvinner fossila bränslen åtagit sig att minska sina utsläpp i enlighet med Parisavtalets 1,5-gradersmål.

– Möjligheten att ställa om för bolag som livnär sig på utvinning av fossila bränslen är mycket liten. Därför bör AP-fonderna överge strategin och i stället göra sig av med sina fossila innehav i dessa bolag, säger Karin Lexén.

Endast två bolag har levt upp

När det gäller granskade kraftbolag har endast två bolag satt utsläppsmål i linje med 1,5-gradersmålet. Hos kraftbolagen verkar det alltså finnas en viss omställningspotential – men deras omställning måste påskyndas betydligt för att de i närtid ska kunna bli fossilfria.

– AP-fonderna kan påskynda kraftbolagens klimatomställning genom att utesluta bolag som inte antagit omställningsplaner i linje med Parisavtalet. Sedan kan de återinvestera i bolagen när de antagit planer, säger Karin Lexén.

AP-fonden drar sig ur bolag som fuskar

Under 2020 har AP-fonderna minskat sina innehav i fossila bolag. Störst framsteg har Första och Andra AP-fonden gjort genom att dra sig ur bolag som utvinner och framställer fossila bränslen. Trots denna förbättring visar rapporten att AP-fonderna tillsammans har investeringar värda 15,7 miljarder kronor i 66 av världens 200 största kol-, olje- och gasbolag. Om AP-fondernas andelar av dessa bolags fossila reserver skulle förbrännas motsvarar det hela Sveriges årliga utsläpp.

Läs mer om rapporten:

Våra fossila pensioner