SAMHÄLLE & POLITIK

Tidigare artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Ärkebiskop Anders Wejryd och Kabinettssekreterare Frank Belfrage

20 000 underskrifter

Vatten – en rättighet

Ärkebiskopen överlämnade 20 000 namnunderskrifter till UD och Kabinettssekreterare Frank Belfrage, med krav på att Sverige tydligt bekräftar att vatten är en mänsklig rättighet. Och att Sverige verkar för att FN utser en specialrapportör.


  tillgången till rent vatten handlar om makt, om demokrati och om varje människas rätt till ett värdigt liv, sade ärkebiskop Anders Wejryd på mötet. Att detta är en viktig fråga visar inte minst det faktum att nästan 20 000 människor skrivit under vårt upprop för fattiga människors rätt till vatten.

Namninsamlingen har pågått i sex veckor, under Svenska kyrkans Fastekampanj som avslutades på palmsöndagen.

I samtalen framförde Svenska kyrkans delegation krav på att Sverige dels tydligare uttalar att vatten är en mänsklig rättighet och inkluderas i artikel 11 i konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, dels att Sverige verkar för att FN utser en specialrapportör för vatten, likt de som finns för hälsa och bostad.

Med på mötet fanns även Erik Lysén, Svenska kyrkans internationella policychef.

– Rätten till vatten är ett verktyg för fattiga människor, inte minst kvinnor, att organisera sig för sin livsviktiga tillgång till vatten. Men det krävs att omvärlden och Sverige tydligt tar ställning för att vatten är en mänsklig rättighet, sade Erik Lysén.

Kabinettssekreterare Frank Belfrage, som tackade för mötet, kunde konstatera att kyrkans röst är viktig för den svenska regeringens hållning i frågan, inte minst med tanke på hur många människor som står bakom. Han var även hoppfull inför en resolution i MR-rådet som Sverige och övriga länder kan stå bakom.

Thomas Ekelund,

pressekreterare,

Svenska kyrkan

Uppdaterad 2008-03-18