Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Hanna Selivon i sitt förstörda hem i Tjernihiv, juli 2022.

 Foto: Amnesty International

AMNESTY INTERNATIONAL

Äldre människor särskilt utsatta i Ukraina

De äldre i Ukraina har drabbats särskilt hårt av Rysslands invasion. De som tvingats på flykt saknar möjlighet att få tak över huvudet. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport i dag.

Agnes Calamard: |2022-12-07| Rapporten "I used to have a home: Older people’s experience of war, displacement, and access to housing in Ukraine" dokumenterar hur äldre människor ofta blir kvar eller inte lyckas fly konfliktdrabbade områden, vilket utsätter dem för fara och osäkra levnadsförhållanden i skadade byggnader. De som flyr saknar ofta pengar till hyra, och tusentals får trängas i den överbelastad statliga institutionsvården, där det saknas tillräckligt med personal för att ge den vård som behövs.

– Äldre i Ukraina drabbas särskilt hårt av Rysslands förödande invasion. Många av dem blir kvar i områden där de regelbundet utsätts för fara i form av attacker både från marken och luften, säger Laura Mills, Amnesty Internationals utredare med fokus på äldre och människor med funktionsnedsättningar.

– Äldre människor stannar antingen kvar i otrygga hem eller, om de lyckas fly, så hamnar de på härbärgen som saknar resurser för att möta deras behov, särskilt för äldre med funktionsnedsättningar. Därifrån riskerar de att placeras inom den överbelastade institutionsvården. Nu inför vintern måste det internationella samfundet agera snabbt för att öka stödet till den här gruppen, säger Laura Mills.

Ukraina har gjort betydande insatser för att evakuera människor från drabbade områden, bland annat genom att i juli utlysa en obligatorisk evakuering av omkring 200 000 människor från Donetsk-regionen. Kostnaden och logistiken för att ordna boenden åt äldre som fördrivits av kriget borde inte bara falla på Ukraina. Amnesty vädjar därför till andra länder att underlätta evakueringen av äldre människor, med särskilt fokus på äldre med funktionsnedsättningar, till möjliga boenden utomlands. Internationella organisationer behöver göra mer för att stötta äldre människor ekonomiskt så att de har råd att hyra boenden och, i samverkan med ukrainska myndigheter, se till att de prioriteras vid placering i nybyggda bostäder.

Äldre särskilt utsatta

Närmare en fjärdedel av befolkningen i Ukraina är över 60 år. Äldre människor är särskilt sårbara för attacker:

Enligt FN:s högkommissionär för mänskliga rättigheter (OHCHR), som samlar in data om civila offer i Ukraina, var 34 procent av de civila som dödats mellan februari och september 2022 över 60 år gamla (i de fall där det fanns data på ålder på dödsoffer).

Äldre, som ofta har olika hälsoproblem, utsätts även för större risker i ockuperade områden där ryska styrkor kraftigt begränsat tillgången på humanitär hjälp, vilket är ett tydligt brott mot internationell rätt.

Svitlana, 64, som bodde i en rysk-ockuperad by nära Charkiv, berättade för Amnesty att hennes 61-årige bror kollapsade av en stroke i april 2022. Han lades in på sjukhus, men sjukhuset saknade elektricitet och rinnande vatten. Han skickades hem dagen efter. De kunde inte göra någonting, de kunde inte ta ett EKG eller göra någon EEG, de hade inga mediciner, berättar Svitlana. Knappt en vecka senare dog hennes bror av en andra stroke.

Allt fler äldre placeras i institutionsvården

Många äldre som drivits på flykt har svårigheter att hitta lämpliga boenden. Stigande hyror och låga pensioner har stängt ute många äldre från bostadsmarknaden, vilket gör att många riskerar att bli hemlösa.

Nina Silakova, 73, som fördrevs från Luhansk-regionen, blev vräkt två gånger från olika hyreslägenheter: först i augusti efter att hon fått en hjärtattack och hyresvärden oroades för att behöva ta hand om henne, och sedan igen i oktober. Nina är orolig för att hon inte kommer att kunna hitta en tredje lägenhet. För Amnesty berättade hon: “Det finns inga boenden som man har råd med eftersom det finns så många internflyktingar i stan... Jag vet inte var jag ska vända mig… Ska jag ställa mig på gatan och fråga folk? Folk kommer bara passera och tro att jag är en sjuk gammal tant.”

Amnesty konstaterade att härbärgen ofta är otillgängliga för äldre med funktionsnedsättningar och saknar personal för att hjälpa dem. Till följd av detta har äldre med funktionsnedsättningar ofta inget annat val än att hamna inom institutionsvården. Enligt Ukrainas socialdepartement placerades minst 4000 äldre i institutionsvården under perioden februari-juli 2022 efter att de förlorat sina hem på grund av konflikten.

En person kan bli liggande där tills hon dör

Olha Volkova, som driver ett härbärge för äldre med funktionsnedsättningar i Dnipro, berättade för Amnesty: “Omkring 60 procent skickas till institutionsvården. De har inte råd att hyra sin bostad, att betala sina räkningar eller att äta. Därför blir vi tvungna att skicka dem till institutionsvården. Där får de praktiskt taget ingen rehabilitering. En person kan bli liggande där tills hon dör.”

Amnesty besökte sju statliga vårdinstitutioner för äldre och människor med funktionsnedsättningar i Ukraina, och konstaterade att de inte var utrustade för att tillhandahålla nödvändig vård – särskilt för äldre som har svårt att röra sig – delvis eftersom det inte finns tillräckligt med personal. Oberoende ukrainska granskningar har visat att dessa problem var vanligt förekommande före invasionen och att invasionen i sin tur förvärrat personalbristen.

Ljudmyla, 76 år, som bor på en vårdinstitution i Charkiv-regionen, berättade för Amnesty: “De vänder mig bara en gång när de byter min blöja på morgonen, och en gång när de byter min blöja på kvällen… Vi är övergivna här”.

Rysslands fortsatta aggressionskrig i Ukraina gör att landets civila infrastruktur och service utsatts för enormt tryck. Den ukrainska regeringen måste dock göra allt den kan för att se till att inspektörer får tillträde till statliga vårdinstitutioner, och säkerställa att äldre som bor där prioriteras för alternativa boenden så snart sådana finns tillgängliga.

Otillgängliga och otrygga bostäder

En del äldre har valt att stanna kvar i sina hem. Andra uppgav för Amnesty att de inte kunnat fly eftersom de inte haft tillgång till information om evakueringar. Ljudmyla Zjernosek, 61, bor i Tjernihiv med sin 66-årige make som sitter i rullstol. Hon berättade för Amnesty: "Varje dag såg jag hur yngre människor gick förbi mitt bostadshus med ryggsäckar. Först senare berättade mina grannar att det var människor som var på väg till stadens centrum och att det fortfarande pågick evakueringar därifrån. Men för oss hade det inneburit 40 minuters promenad och jag och min man kunde inte ta oss dit. Ingen berättade för oss om evakueringarna. Jag fick reda på det i efterhand."

Amnesty har även dokumenterat fall där äldre saknar elektricitet, gas eller rinnande vatten i sina bostäder. Tak och fönster som skadats i attacker skyddar inte längre mot regn, snö eller kyla.

När Amnesty intervjuade Hanna Selivon, 76 år och boende i Tjernihiv, var hennes badrum det enda rummet i bostaden som hade tak. Där hade frivilligarbetare placerat en madrass i badkaret så att hon skulle kunna sova. För Amnesty berättade hon: “Alla på vår gata gav sig av. De enda som blev kvar var jag och två andra äldre kvinnor… En hade en funktionsnedsättning. Vi hade ingenstans att ta vägen. Jag gömde mig i ett hål i min källare… Den 29 mars pågick intensiv beskjutning, och när jag kom upp från källaren såg jag de fladdrande lågorna… mitt hus brann. Jag kunde inte röra mina ben.”

Utöka hjälpen till äldre människor

Amnesty uppmanar regeringar och internationella organisationer att utöka sin hjälp till äldre människor i Ukraina genom att främja den frivilliga evakueringen av äldre till utlandet, säkerställa att äldre prioriteras för kontantstöd, samt ge stöd till byggandet av boenden som är tillgängliga för äldre med funktionsnedsättningar.

– Nu när de kalla vintermånaderna är här måste äldre evakueras till härbärgen som är tillgängliga för äldre och reparationer av deras hem måste prioriteras, säger Laura Mills.

Amnesty har inför denna rapport intervjuat 226 människor, bland annat under besök på sju statliga vårdinstitutioner. Utredningen genomfördes mellan mars och oktober 2022, och omfattade en fyra veckors resa till Ukraina juni - juli 2022.

Som definition på äldre syftar Amnesty i den här rapporten på människor över 60 år, vilket även är åldern på majoriteten av de som intervjuats i rapporten.

Rysslands ansvar för krigsförbrytelser

Sedan Ryssland inledde sitt aggressionskrig i Ukraina har Amnesty International dokumenterat krigsbrott och brott som begåtts mot den internationella humanitära rätten. Alla våra publiceringar finns tillgängliga hos Amnesty.

Amnesty har upprepade gånger krävt att de bland Rysslands styrkor och tjänstemän som bär ansvar för aggressionen mot Ukraina och för övergrepp ska ställas till svars. Vi har också välkomnat den Internationella brottmålsdomstolens pågående utredning i Ukraina. Omfattande ansvarsutkrävande i Ukraina kommer att kräva samordnade insatser från FN och dess organ, liksom initiativ på nationell nivå i enlighet med principen om universell jurisdiktion.

AMNESTY INTERNATIONAL