IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Ni medborgare får alla möjligheter att ordna jämlikhet och jämställdhet bäst ni vill.

Foto: RLC

RIKSDAGSHUSETS PRESSKONFERENS

Valfrihetslistan

Den optimala friheten

Riksdagshusets presskonferensrum är fyllt till bredden. Sorlet stiger mot taket. Riksdagspartierna har gått ut med en gemensam kallelse. Något så ovanligt har lockat landets samtliga politiska journalister och härvarande utrikeskorrespondenter. Flera TV-kanaler direktsänder.


 Ingemar Siby: |2013-04-12Sorlet dämpas. Politikerna vandrar in och placerar sig i en lång rad på podiet. TV-kamerorna klickar igång. Blixtar flammar upp. Statsministern plockar bland sina papper. Tittar ut över journalisterna. Skickar ett leende mot en TV-kamera. En harkling tystar allt utom kameraknäppningar.

– De senaste decennierna har vi i vårt land genomfört en rad valfrihetsreformer. Reformer som syftat till att i grunden decentralisera vårt demokratiska system. Reformer som väckt lika mycket uppmärksamhet internationellt som den svenska modellen väckte på sin tid.

– Vi – alla riksdagspartierna – lägger nu fram de sista decentraliserande demokratiförslagen. Vår avsikt var, och är att du själv, bäste medborgare och väljare, skall få fullständig beslutanderätt över din vardag genom de val du gör, och därmed över samhällsutvecklingen. Du får då också ut mest för dina pengar. Vi politiker skall inte lägga sig i vilka val du gör, utan endast administrera och förvalta dina val.

– Det kanske viktigaste valet gällde sjukvården. Genom att decentralisera valet till er medborgare, har vi uppnått en väsentlig förbättring av hälsoläget. Detta har genomförts med tilltagande engagemang för valen av läkare, sjuksköterskor, vårdcentral, sjukhus, tandläkare och tandvårdspoliklinik. Ja också läkemedel och behandlingsmetod, eftersom vi skickat ut listor på dessa och bett er medborgare att välja de billigaste metoderna och läkemedlen, så har numera få vare sig tid eller ork att var sjuka. Kostnaderna för sjukvård och sjukersättning har därför sjunkit väsentligt de senaste åren.

– Ja, och så har vi skolan och skolvalet. Glädjande nog har antalet friskolor länge ökat kraftigt. Kommunerna har också sålt sina, så att nu går i stort sett alla elever i friskolor. Grunden i denna stora omdaning är att eleven skall ta eget ansvar för sina studier och kunskapsinhämtning. Det är därför "Friskolor" är en förkortning av "Fri-från-lärare-skolor". Det är först när det inte finns några lärare på skolorna som ni elever kan att ta ert fulla ansvar för er egen förkovran.

Skolminister Aspskog skjuter in: – För mig som gick i skolan för 50 år sedan, är det ju en drömsituation! Tänk alla lektioner jag genomlidit med sura och tråkiga lärare! Lärare som krävde att man gjorde läxor och lärde sig det som de ville! Nu kan eleverna lära sig det de inser behövs för att få jobb!

Statsministern: – Ja, och du som elev tar verkligen ditt samhällsansvar. Lektioner utan lärare har ordentligt bidragit till friskolornas stora vinstmarginal och möjligheten att föra ut vinster till skatteparadis. 2010 var det 215 miljoner, nu mer än det 10 dubbla. En rejäl bieffekt är att staten slipper de byråkratiska bekymren med att beskatta dessa miljarder. Vi har kunnat göra besparingar på skatteverket.

Trafikminister Almbod: – Privatiseringen av bilbesiktningen blev provet för hur de statliga myndigheterna reformerades. Vi sålde ut alla besiktningsstationer med utomordentligt resultat: Kvalitén på bilparken har förbättrats och lönerna är nu väl så höga som i bilbranschen i övrigt. Inte minst glädjande är att ägarna och direktörerna fått stigande utdelning och löner. Inkomsterna för företagen har stigit kraftigt. Avgifterna har ju ökat och kraven har skärpts på fordonen så att betydligt fler har behövt ombesiktiga. Ja, och stationerna erbjuder sig ju nu också att reparera felen, samt säljer reservdelar. Medan kunderna väntar kan de äta lunch och se underhållning i form av lättklädda dansare och danserskor. Företagens kundenkäter visar att kundnöjdheten är mycket hög!

Justitieminister Aurora Lönn: – Samma goda resultat har vi fått genom privatisering av polis och domstolar: Ökad laglydighet och ökade löner. Marknadsprissättning av böter har gjort det möjligt att polis, åklagare och domare får 10% av bötessumman i bonus. Högre bonus om utredning och dom tar kort tid. Som bekant kostar det numera 15 000:- att köra 1 km/för fort, och lika mycket att snatta en kola.

Statsministern: – Ja, och inte minst ha privatiseringen av fängelserna blivit en stor framgång. Fängelseföretagen gör en god vinst, vilket bl.a. beror på att de erbjuder ett stort antal tilläggstjänster: Enskilt rum – förlåt cell – TV, internet, telefon, egen dusch, utsikt, kypare och egen kock m.m. De som är frihetsberövade p.g.a. ekonomisk brottslighet skall ju inte behöva ha en lägre standard än i frihet!

Socialminister Gunnar Syréndunge: – En sådan tilläggstjänst har betytt mycket för välfärdens sociala sida: De som inte har råd med tilläggstjänsterna, arbetar inom hemtjänst på vårdhem, sjukhus, skolor andra offentliga inrättningar – så att de kan betala för tjänsterna. De utför numera merparten av arbetet inom offentlig servicesektor.

Försvarsminister Tvåflod: – Privatiseringen av militären har gett det allra bästa resultatet: Fred på jorden! Eftersom alla länder har kontrakt med Blackwater, har alla strider upphört. Ett företag kan ju inte kriga med sig själv!

Statsminstern: – Alla dessa val, som vi politiker i demokratins intresse fört ned på er medborgare, har verkligen revolutionerat samhällsutvecklingen. För första gången i världshistorien har ni nu själva möjligheten av genom era val styra samhällsutvecklingen. Gör ni era val grundligt, behöver ni inte, och kommer heller inte att ha vare sig tid eller ork att engagera er i partipolitiken. En politik som just genom era val har blivit meningslös. Genom era val styr ni marknaderna, och partierna behöver inte längre kontrollera dem.

– Vi har dock två avgörande steg kvar innan den decentraliserade demokratin är fullkomligt genomförd:

– För det första måste all reklaminformation ohejdat kunna nå er väljare/medborgare! Därför får från och med imorgon postföretagen order att strunta i alla meddelanden på brevlådorna om att “reklam undanbedes”. Vi har nu också äntligen nått det mål som FRA- och ACTA-lagarna egentligen syftade till: Våra Europeiska och Amerikanska underrättelsetjänster har nu IP-adresser till alla datorer och mobiltelefoner. De har nu sålts till näringslivet, så att de kan överösa er väljare med reklaminformation, så att ni kan göra väl genomtänkta val. Denna informationsmängd kommer också ytterligare ta så mycket av er tid i anspråk att politisk arbete blir omöjligt, och  behövs heller inte i det valfrihetens rike som väntar runt hörnet. Som en icke oväsentlig bieffekt, har vi fått extern finansiering av Säpo, MUST och FRA. Inget behov av skattefinansiering alltså!

– För det andra, eftersom samtliga partier i riksdagen och EU är överens om att valfrihetens rike är det stora målet, dvs att medborgarna själva göra alla val och tar allt ansvar, som är väsentliga för samhällets fortbestånd och utveckling, behöver vi i fortsättningen inte några partier med politiska program. Vi behöver endast förtroendeingivande personer som administrerar och förvaltar medborgarnas valfrihet. Samtliga partier är därför överens om att i allmänna val i fortsättningen skall endast finnas en gemensam lista kallad “Valfrihetslistan”.

– Det väsentliga med valet av dessa personer är att ni kunder – förlåt medborgare – får störta möjliga nytta – arbete – gjort för lägsta möjliga kostnad. Den enda väsentliga informationen på dessa listor blir därför hur mycket personerna vill ha i lön för att vara statsminister. Ni väljare skall därför naturligtvis kryssa för den på listan som vill ha lägst lön!

Ordförande Stig Bladen SAP: De här förslagen innebär naturligtvis att de blir fler jobb!

Språkröret Åslög Ginson: Vi vet att medborgarna vill ha en bättre miljö. Och nu får de all valfrihet i världen att ordna det på bästa sätt!

V:s ordförande Vågsson: Ja, och ni medborgare få också alla möjligheter att ordna jämlikhet och jämställdhet som ni vill.

Statsministern: Några frågor?

Ett surr stiger mot taket. Ett missnöjt surr. Här var ju alla eniga! Inte den minsta oenighet eller maktkamp. Vad skulle man då rapportera eller skriva om?