Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Vi behöver skydda minst 30% av världshaven till år 2030

Foto: Greenpeace

GREENPEACE

Det är vaccin

Som behövs för haven

Världens hav producerar hälften av vårt syre och ger mat åt en miljard människor. Dessa oceaner lagrar stora mängder koldioxid, vilket också gör att de är ett av våra starkaste försvar mot klimatförändringarna.

Dima Litvinov: |2021-03-10| Under den böljande havsytan långt ifrån land, döljer sig en värld av jättar och jägare; uråldriga livsformer och knappt utforskade ekosystem.

Dessa vatten utanför våra nationella gränser, är hem till varelser som är mer variationsrika än de som lever i de tropiska regnskogarna. Under ytan hittar du de högsta och längsta bergskedjorna i hela världen, och gravar lika djupa som Mount Everest är högt.

Det handlar om vår överlevnad

För att inte tala om trafiken! Dessa vatten tjänar som motorvägar åt valar, sköldpaddor, albatrosser och tonfisk på deras resa genom världens alla hörn.

Att skydda dessa naturliga underverk är det enda rätta att göra. Men det handlar inte om att döva vårt dåliga samvete. Det handlar om vår överlevnad.

Våra hav är hotade mer än någonsin

Klimatförstörelse, överfiske, djuphavsgruvdrift, oljeborrning och plastföroreningar driver livet på vår blå planet till gränsen av kollaps. Knappt två procent av världshaven är idag skyddade från destruktiv mänsklig aktivitet.

Vi behöver skydda minst 30% av världshaven till år 2030, genom ett globalt havsavtal som förhandlas fram under det kommande FN-mötet IGC4 (den internationella konferensen om marin biologisk mångfald i områden utanför nationell jurisdiktion) senare i år, ett avtal som ska sätta de rättsliga ramarna för att uppnå ett skydd av våra hav.

Norge motsätter sig en ambitiös räddningsplan

Eftersom det globala stödet för att skydda 30×30 har ökat, har även de nordiska länderna följt med. Både Finland, Sverige och Danmark stöttar målen och har kallat för ett globalt havsavtal. Men Norge sticker ut genom att motsätta sig en ambitiös räddningsplan, trots skarpa vetenskapliga rekommendationer från en panel som leds av den norska premiärministern.

skydda 30% av världshaven till år 2030