IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Massajkvinnorna har fått en starkare ställning med hjälp av stödet från Kooperation Utan Gränser. 

Kooperation Utan Gränser

Massajerna

Jämställdhet minskar fattigdom

Tre av fyra svenskar vill veta om Sveriges bistånd är jämställt. Det visar en undersökning* bland 1 000 svenskar som Sifo gjort på uppdrag av Kooperation Utan Gränser. Rapporter från FN och Världsbanken visar att bistånd till kvinnor och ökad jämställdhet minskar fattigdomen. Men hur stor del av Sveriges bistånd som når kvinnor mäts inte, trots ett uttalat mål om ökad jämställdhet.


 Marcus Lundstedt: |2013-03-08Tre av fyra svenskar vill veta om Sveriges bistånd är jämställt. Det visar en undersökning* bland 1 000 svenskar som Sifo gjort på uppdrag av Kooperation Utan Gränser. Rapporter från FN och Världsbanken visar att bistånd till kvinnor och ökad jämställdhet minskar fattigdomen. Men hur stor del av Sveriges bistånd som når kvinnor mäts inte, trots ett uttalat mål om ökad jämställdhet.

jämställdheten inom biståndet 

I undersökningen från Sifo säger nu en överväldigande majoritet av svenskarna, 73 procent, att det är viktigt eller mycket viktigt att jämställdheten inom biståndet utvärderas. Starkast är stödet bland kvinnor där åtta av tio, 79 procent, svarar att detta är viktigt eller mycket viktigt. Bland männen är motsvarande siffra 66 procent.

– Undersökningen bekräftar att ökad jämställdhet är viktigt för svenska folket, även när det gäller Sveriges bistånd. I dag vet ingen hur mycket av Sveriges bistånd som når fram till kvinnor, trots att FN, Världsbanken och vår egen erfarenhet visar att bistånd till kvinnor minskar fattigdomen effektivast, säger Camilla Lundberg Ney på Kooperation Utan Gränser.

hur mycket av biståndet når fram till kvinnor
Kooperation Utan Gränser arbetar för att Sverige ska mäta hur mycket av biståndet som når fram till kvinnor.
– Vi vill att minst hälften av Sveriges bistånd når kvinnor. Från vårt eget arbete i Latinamerika, där merparten av vårt stöd når kvinnor, vet vi att det ger mycket goda resultat. Dessutom är det inte mer än rätt eftersom 70 procent av världens fattiga är kvinnor.

Kooperation Utan Gränser kämpar för ett jämställt bistånd

Om kvinnor får möjlighet till självbestämmande och inflytande på samma villkor som män, kan skördarna öka så mycket att 100 miljoner män, kvinnor och barn slipper gå hungriga. För att uppmärksamma regeringen på vårt krav om att det svenska biståndet ska vara jämställt startade vi en kampanj i december 2012. Mer än 2100 personer bär i dag jämställdhetsbandet och över 5 500 personer har visat sitt engagemang på www.jamstalltbistand.se

effektivt och jämställt bistånd

Med engagemanget från allmänheten, fakta från Världsbanken, FN och Sida och egna erfarenheter har Kooperation Utan Gränser uppvaktat beslutsfattare inklusive biståndsminister Gunilla Carlssons närmsta medarbetare. Det gällde jämställdheten i biståndet och om Kooperation Utan Gränsers arbete i Latinamerika, där vi med framgång fördelar våra resurser lika mellan män och kvinnor. Responsen har varit enig, Sverige ska ha ett effektivt och jämställt bistånd. Med ert stöd i ryggen forsätter Kooperation Utan Gränser sitt arbetet för att öka jämställdheten i biståndet.

*Sifo-undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 1 000 svenskar mellan 3 och 6 december 2012.

Foto: Riccardo Gangele