IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Om haven dör, så dör även människan!

FOTO: Earth Social

WWF

Haven är i kris

Nära hälften av havens djur är redan borta

Under tusentals år har vi betraktat havet som oändligt. Vi kunde segla på det i evigheter och fortfarande upptäcka nya hav. Vi kunde fånga så mycket fisk vi ville och det fanns alltid mer. Vi kunde slänga vårt avfall direkt i havet och det försvann. Men det funkar inte längre – haven håller på att kollapsa. 


Marie von Zeipel: |2016-09-16Övergödning är ett stort problem som hotar kustområden runt om i världen. Men Östersjön är ett av de hav som mår allra sämst. Orsaken är utsläpp av växtgödande ämnen som kväve och fosfor från bland annat jordbruk, industrier, hushåll och båtar. Många växt-och djurarter kan inte anpassa sig till de snabba förändringarna och drabbas hårt eller går under. Ett fåtal anpassningsbara arter tar då överhand och får extra skjuts av de näringsämnen som tillförs. Resultatet blir att den biologiska produktionen skenar. Ett exempel på detta är den onaturligt kraftiga algblomningen, som gör vårt vatten farligt att bada i. När den ökade mängden mikroorganismer sedan dör faller de ned på bottnen och bryts ner. Denna process förbrukar i sin tur syre, problemen förvärras ytterligare, och havsbottnen dör. Men vi kan fortfarande rädda Östersjön, och vi behöver alla hjälpas åt. WWF jobbar stenhårt med att visa verkligheten för politikerna och ta fram handlingsplaner som gör skillnad på riktigt.

Snart mer plast än fisk i haven

Skräp, avloppsvatten och kemikalier hamnar i slutändan ofta i haven trots att de släppts ut på land. I Östersjön har vi länge haft problem med gifter som PCB och dioxin medan det på senare år har kommit larm om bland annat mikroplaster, mikrofibrer och läkemedelsrester. I Stilla havet flyter det runt stora plastöar av skräp, och om vi fortsätter som nu kommer det år 2050 att vara mer plast än fisk i haven. Många av havens djur äter och skadas av plastpåsar, de stryps av plastband och pyttesmå plastbitar lagras i deras kroppar. Ett annat problem är de så kallade spöknäten, alltså tappade fiskenät som driver runt och dödar mängder med fiskar och andra djur. De syntetiska materialen bryts inte ner av naturen och näten kan därför fortsätta att driva år efter år. Vi på WWF jobbar stenhårt med att öppna ögonen på politiker, ställa krav på fiskeindustrin och mycket mer som behövs för att haven och djuren ska tas om hand på ett hållbart sätt.

Snart mer plast än fisk i haven

Skräp, avloppsvatten och kemikalier hamnar i slutändan ofta i haven trots att de släppts ut på land. I Östersjön har vi länge haft problem med gifter som PCB och dioxin medan det på senare år har kommit larm om bland annat mikroplaster, mikrofibrer och läkemedelsrester. I Stilla havet flyter det runt stora plastöar av skräp, och om vi fortsätter som nu kommer det år 2050 att vara mer plast än fisk i haven. Många av havens djur äter och skadas av plastpåsar, de stryps av plastband och pyttesmå plastbitar lagras i deras kroppar. Ett annat problem är de så kallade spöknäten, alltså tappade fiskenät som driver runt och dödar mängder med fiskar och andra djur. De syntetiska materialen bryts inte ner av naturen och näten kan därför fortsätta att driva år efter år. Vi på WWF jobbar stenhårt med att öppna ögonen på politiker, ställa krav på fiskeindustrin och mycket mer som behövs för att haven och djuren ska tas om hand på ett hållbart sätt.

Korallerna dör av klimatförändringarna

Friska rev är en trygg och perfekt plats, där miljontals arter kan växa, leva och må bra. En fjärdedel av allt marint liv finns i anslutning till korallrev, och många människor är direkt beroende av dem för sin inkomst och mat. Därför är det katastrofalt att vi människor håller på att utplåna världens rev. När koldioxidhalten i luften ökar på grund av våra utsläpp så tas allt mer koldioxid upp av haven. Det leder till försurning vilket får kalk att lösas ut ur koraller, snäckor och alla djur med skal. De klarar inte detta under en längre tid, utan dör. De pågående klimatförändringarna gör att även temperaturen i haven ökar. Detta resulterar i massiv koralldöd i våra hav, mer känt som korallblekning. WWF kämpar stenhårt för att skydda världens livsviktiga korallrev och att få världens ledare att minska koldioxidutsläppen och hejda klimatförändringarna.

www.wwf.se/raddahaven

KORSET I ALLTETS MITT

 FOTO: RLC

Svårt välja rätt fisk

på restaurang

 

2016-09-14

Det är svårt för svenskarna att välja hållbar fisk när de går på restaurang. En undersökning från Världsnaturfonden WWF visar att två av tre konsumenter är osäkra på om fisken de ätit det senaste halvåret varit miljömärkt. Samma undersökning pekar på att konsumenterna vill välja bättre fisk och efterfrågar tydligare märkning av restaurangerna.

 

- Det måste bli enklare för konsumenterna att välja rätt fisk. För det krävs tydligare information på restaurangerna så att man som kund kan se om fisken man väljer är miljömärkt. Restauranger måste ta ansvar och kan inte fortsätta att slarva med informationen om den fisk de erbjuder, säger Inger Näslund, expert på havs-och fiskefrågor på WWF.

 

I en SIFO-undersökning som gjorts på uppdrag av WWF uppger två av tre svenskar att det är viktigt för dem att äta miljömärkt fisk. Samtidigt menar nästan var tredje konsument att de inte vet vilka fiskar som är hotade.

 

Varken på restaurang eller i butik är det helt lätt att välja miljömärkt fisk. I undersökningen svarar 64 procent att de är osäkra på om fisken varit miljömärkt på restaurang medan de som är osäkra i butik uppgår till 36 procent. På frågan om vad som skulle få dem att välja mer miljömärkt fisk svarar 62 procent tydligare märkning i butik och 50 procent tydligare märkning på restaurang. Det är viktigare faktorer än ett billigare pris som 24 procent uppger.

 

- Allt mer fisk blir miljöcertifierad, vilket är positivt. Men för att spårbarheten ska fungera i hela ledet så måste även restaurangerna och handeln ta sitt ansvar och certifiera sig. Idag är det glappet alldeles för stort och det går ut över konsumenterna, säger Inger Näslund.

 

På bara 40 år har nästan hälften av livet i haven försvunnit. En viktig orsak är det omfattande och pågående överfisket. Utvecklingen för haven ser dock inte mer lovande ut i dagsläget. Flera viktiga arter som haj, tonfisk och den för oss så viktiga torsken riskerar att fiskas ut och försvinna. Det påverkar inte enbart de enskilda fiskarterna utan riskerar att rubba hela ekosystem i haven. Resultatet kan leda till allvarliga följder för våra möjligheter att få mat, syre och jobb runt hela jorden. För att stoppa denna utveckling är det viktigt att vi som konsumenter inte fortsätter att äta fisk som är på väg att bli utfiskad eller som fiskats på ett skadligt sätt för miljön.

 

I dag drar WWF igång en kampanj för att rädda världens hav. Läs mer på

www.wwf.se/raddahaven

 

Om SIFO-undersökningen:

SIFO-undersökningen genomfördes på uppdrag av Världsnaturfonden WWF under september 2016. Totalt intervjuades 1006 svenskar mellan 18-79 år.

 

För mer information, kontakta:

Inger Näslund, Havs och fiskeexpert, inger.naslund@wwf.se, 08-624 74 09

Erika Reje, Pressfrågor, erika.reje@wwf.se, 0765454000

Senast uppdaterad 2016-09-14