Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Den 19 augusti firas World Humanitarian Day världen över.

Bild: Caritas

CARITAS BUDSKAP

Behovet av en

integrerad ekologi

Katolska kyrkans hjälporganisation och världens största humanitära nätverk, uppmärksammar dagen med ett uttalande där man vill påminna om behovet av en integrerad ekologi som ser människan, klimatet och miljön som en helhet.

Jeorge Joseph: |2021-08-16| ”På World Humanitarian Day" uppmanar Caritas Internationalis världens beslutsfattare att vidta modiga åtgärder för att ta itu med klimatförändringarna, pandemin och dess konsekvenser, samt med den politiska oron i Afghanistan och Libanon. De många naturkatastroferna, som påverkar de fattigaste nationerna mest, kräver målmedvetna och samordnade politiska insatser för att skydda, försvara och rädda liv.

Den senaste jordbävningen i Haiti, som inträffade mitt under ett rasande politiskt och ekonomiskt kaos i landet, är en av många stora humanitära utmaningar just nu. Torka, miljöförstöring, stigande havsnivåer, tyfoner, översvämningar och skogsbränder – där det innevarande året 2021 slår alla tidigare globala rekord – är alla resultatet av en skriande brist på omsorg om miljön, en brist som har lett till klimatförändringar och ekologisk kris. Utan politisk vilja och kraftfulla åtgärder är det mänskliga livet i fara. Och när en del av mänskligheten lider, då lider också hela den mänskliga familjen.

Säkerställ de grundläggande behoven

Caritas Internationalis uppmanar därför de politiska ledarna och beslutsfattarna att:

» Säkerställa den afghanska befolkningens säkerhet och se till att det libanesiska folket får sina grundläggande behov tillgodosedda.

» Avsätta tillräckliga medel för en nödvändig utveckling av lokalsamhällen för att på det sättet säkerställa deras möjligheter till självförsörjning och livsmedelssäkerhet.

» Främja lokalsamhällenas medverkan i det humanitära arbetet och prioritera lokal katastrofhantering, särskilt genom satsningar på riskreducering och varningssystem. Detta för att trygga människors säkerhet.

» Uppmuntra regeringar och lokala styrande organ att ingå nära samarbete med organisationer inom det lokala civilsamhället, bland dem trosbaserade grupper, och stärka lokalsamhällets arbete, med särskild tonvikt på humanitära insatser och förebyggande av konsekvenserna av klimatförändringar.

» Säkerställa tillgång till grundläggande integrerad sjukvård för de mest utsatta, inklusive vaccination mot dödliga sjukdomar.

» Omedelbart anta och börja genomföra en global ekonomisk och industriell politik som ska minimera världsekonomiernas negativa inverkan på klimatet och ekosystemen.

Värdigheten i centrum

Caritas Internationalis, som är en sammanslutning av 162 medlemsorganisationer som alla arbetar med gräsrotssamhällen i 200 länder och territorier, är vittne till otaliga lidanden som är följden av de kriser som orsakas av människan och naturen. I linje med påve Franciskus undervisning vill Caritas i dag, på World Humanitarian Day 2021, påminna om att svaret och lösningen på dessa kriser är en integrerad ekologi; en ekologi som sätter den mänskliga personens intresse och värdighet i centrum för alla åtgärder och beslut. Utan bestämd politisk vilja från beslutsfattares och politiska ledares sida kommer det inte att ske någon förändring och de fattigas väl kan inte garanteras.

FN:s klimatmöte COP26 måste ge detta högsta prioritet, lägga fram konkreta och adekvata lösningar och avsätta tillräckligt med resurser och medel för att förverkliga dem. World Humanitarian Day instiftades av Förenta Nationerna 2008. Datumet är valt till minne av den dödliga bombattacken mot ett hotell i Bagdad 2003 som dödade 22 internationella hjälparbetare. I år har dagen utsetts till att handla om att belysa klimatkrisen och människorna som drabbas av den.

*"Vården av miljön kräver en uppriktig kärlek till människor och ett ständigt engagemang för samhällsproblemen" (Påve Franciskus, Laudato Sí 91)