IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Laxodling i Norge.

Foto: Erling Svensen/ WWF-Canon

WWF

Odlad lax

Konsumenter förändrar industrin

Över 70 procent av världens produktion av odlad lax sker genom 16 stora internationella företag som nu har beslutat att tillsammans arbeta för en större hållbarhet inom industrin. Målet är att deras hela produktion ska ha den internationella certifieringen ASC (Aquaculture Stewardship Council) för hållbar fiskodling senast 2020.


 Marie von Zeipel: |2013-08-15– Att laxodlingsindustrin slutligen har beslutat att samarbeta för större hållbarhet är goda nyheter. Det är ett åtagande som kommer att förändra vattenbruket – och få dominoeffekter i hela den globala livsmedelsindustrin, säger Inger Näslund, expert fiskefrågor på Världsnaturfonden WWF.

För fem år sedan översteg den globala totala vattenbruksproduktionen mängden vildfångad fisk som den främsta källan för mänsklig konsumtion av fisk och skaldjur. För två år sedan producerade vattenbruket mer i volym än nötköttsproduktionen globalt. WWF har sedan nio år tillbaka arbetat i en vetenskapligt baserad och öppen process i dialog med många olika intressenter för att ta fram ett regelverk till ASC för hållbar fiskodling. Kriterierna för lax blev klara 2012.

världens mest känsliga kustmiljöer
Företagens åtagande kommer att drastiskt minska de negativa effekterna av laxproduktionen i några av världens mest känsliga kustmiljöer. Det visar att de ser hållbarhet som en konkurrensneutral fråga som kräver samarbete för snabbare resultat. Problem som måste lösas är bland annat näringsutsläpp, kemikalieanvändning, rymningar av odlad lax som kan sprida sjukdomar, lokal påverkan – och inte minst frågan om mängden vildfångad fisk i fodret. 

Med ASC-certifieringen kan konsumenter och inköpare välja dokumenterat hållbara produkter och veta att de miljömässiga konsekvenserna av fiskodlingen har varit minimal. Konsumentmakten kan förändra en hel industri.

viktigt att fiskodlingen blir effektiv och miljöanpassad 
– Vi bör alltså inom en snar framtid kunna förvänta oss att hitta ASC-certifierad lax i svenska butiker. Då efterfrågan på odlad fisk och skaldjur ökar i hela världen är det viktigt att fiskodlingen blir effektiv, miljöanpassad och använder mindre naturresurser. Havens fiskresurser måste värnas då utfiskningen har fått gå allt för långt, säger Inger Näslund.

I Sverige har livsmedelsindustrin visat stort intresse av vildfångad fisk certifierad enligt den internationella märkningen MSC (Marine Stewardship Council). WWF ser fram emot att även ASC-odlad lax ska bli efterfrågad när den finns på marknaden.