Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

SIPRI betonar i en panel behovet av att vitalisera demokratin för den yngre generationen.

Foto: SIPRI

SIPRI

Vitalisera demokratin

Behovet för den yngre generationen

Ambassadör Eliasson hyllade Dr Madeleine Albright för hennes livslånga karriär inom offentlig tjänst som en "förkämpe för demokrati" och en inspirerande kraft för humanitär handling. I panelen fanns statsminister Stefan Löfven och utrikesminister Ann Linde.

Alexandra Manolache: |2021-05-26| Årets föreläsning hölls om temat ”Demokrati i en post-covid värld” och öppnades av ambassadör Jan Eliasson, ordförande för SIPRI:s styrelse och tidigare FN:s biträdande generalsekreterare. Ambassadör Eliasson hyllade doktor Albright för hennes livslånga karriär inom offentlig tjänst som en "förkämpe för demokrati" och en inspirerande kraft för humanitär handling.

HE Stefan Löfven, Sveriges premiärminister, betonade att, mot bakgrund av den demokratiska avvikelse som bevittnats under det senaste decenniet, alla måste förstå att ''tillsammans kan vi göra argument för demokrati som den bästa formen för styrning för stabilitet och utveckling''.

HE Ann Linde, Sveriges utrikesminister, talade om vikten av att främja jämställdhetssamhällen i takt med demokratins strävan. Linde pekade också på möjligheterna med digital teknik som en arena för demokrati och de utmaningar som är förknippade med denna utveckling.

HE Dr Madeleine Albright inledde sin föreläsning med att betona att även om vi långt ifrån besegrar Covid-19-pandemin, lever vi redan i en värld förvandlad av viruset och dess efterskalv. Medan pandemin har understrukit behovet av globalt samarbete, påpekade hon att hypernationalistiska ledare har utnyttjat ögonblicket och anammat en helt egen attityd. Hon varnade för farorna med sådan nationalism och hävdade att Europa och USA måste samarbeta för att återuppliva demokratin och återuppbygga samarbetet i internationella frågor. "Att stödja demokratiska värderingar måste utgöra grunden för varje strategi för att skapa en säkrare, stabilare, hälsosammare och välmående miljö – den typ av miljö där alla människor kan trivas", avslutade HE Dr Albright.

Paneldiskussionen

Föreläsningen följdes av en paneldiskussion modererad av Dan Smith, SIPRI-chef.

HE Margot Wallström, fd Sveriges utrikesminister, betonade behovet av en "modern demokrati och en modern definition av demokrati", där de investeringar vi gör idag är avsedda att vara långsiktiga för kommande generationer.

Dr Kevin Casas-Zamora, generalsekreterare för International IDEA, uppmärksammade de negativa trenderna i yttrandefrihet, pressfrihet och krympningen av det medborgerliga rummet i många länder. Som International IDEAs bedömning av demokratins tillstånd avslöjar föregår dessa negativa trender före pandemin och har förvärrats under den av regeringar som åberopar nödmakter.

Ambassadör Jan Eliasson talade om ett behov av att "återvända till grunderna", en återgång för kärleken till dialog och diplomati, skörda den enorma makten hos kvinnor och flickor och potentialen hos yngre generationer. ”Vi måste acceptera världen som den är men vi får aldrig glömma världen som den borde vara”, konstaterade han.

Dan Smith avslutade paneldiskussionen med att påpeka att '' Samarbete är den nya hårda realismen '' inför dagens utmaningar.

Sammanfattningsvis pekade HE Dr Albright på vikten av att ha diskussioner som SIPRI-föreläsningen i tider av kris. Hon pekade på demokratins bräckliga men också motståndskraftiga natur och betonade att vi, framåt, måste fokusera på motståndskraft nu.

Om SIPRI-föreläsningen

SIPRI-föreläsningen är ett årligt evenemang som fokuserar på viktiga teman inom fred och säkerhet. Evenemanget utgör en plattform för framstående globala tankeledare som delar värdena som ligger till grund för SIPRI, dess forskning och andra aktiviteter.

Den inledande SIPRI-föreläsningen hölls i maj 2018 med temat 'Är världen på väg till fred eller krig?' av HE Dr Hans Blix. Den andra SIPRI-föreläsningen hedrade HE Michelle Bachelet, före detta president i Chile och för närvarande FN:s högkommissionär för mänskliga rättigheter och täckte viktiga utmaningar för mänskliga rättigheter, källorna till dessa utmaningar och hur det är möjligt att ta itu med dem.

www.sipri.org