IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Bergsgorillor, mamma och unge, i Virunga Nationalpark, Kongo.

Foto: Juan Pablo Moreiras/UNESCO

WWF

Seger mot oljeborrning

Virunga Nationalpark

Drygt 600 000 människor har hittills skrivit på uppropet mot oljebolaget Socos prospektering i världsarvet och nationalparken Virunga i Kongo. Nu har OECD beslutat att granska fallet efter en anmälan från WWF om att oljebolaget brutit mot miljökrav och mänskliga rättigheter.


  Marie von Zeipel: |2014-02-29| WWFs formella klagomål har tagits upp av den europeiska samarbetsorganisationen OECD som kommer att granska om överträdelser skett när det gäller dess uppförandekod för multinationella företag.

– Beskedet är glädjande och en delseger för naturvården. Att utvinna olja i ett sådant känsligt område är oansvarigt och innebär oacceptabla risker för miljön och lokalbefolkningen. WWF uppmanar oljebolaget SOCO att omedelbart upphöra med sina aktiviteter i Virungabergen, ett unikt världsarv och hem för de sista bergsgorillorna, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

OLJEBOLAGET HOTADE LOKALA AKTIVISTER
WWF hävdade i sin anmälan till OECD att bolaget bland annat bortsett från miljökrav i avtalet med regeringen, hotat lokala aktivister och gett bristfällig information till lokalbefolkningen.

Demokratiska republiken Kongo har gett två oljebolag – franska Total och brittiska Soco – tillstånd att exploatera Virungaparken. Det är Afrikas äldsta nationalpark som skyddar globalt unika skogar i östra Kongo som är hemvist bland annat för bergsgorillor, Grauers gorilla och schimpanser. Efter stark kritik meddelade nyligen oljebolaget Total att de avstår från oljeborrning i världsarvsområdet.

– Socos planerade prospektering riskerar att bli en katastrof för bergsgorillorna och det övriga djurlivet i nationalparken. Vi har noterat en ökning av gorillorna i området och kan nu inte riskera ett bakslag, säger Allan Carlson, naturvårdsexpert på WWF.

Soco har tidigare tillbakavisat anklagelserna om att de brustit i hänsyn när det gäller miljö och mänskliga rättigheter. Sedan juni 2008 har FN-organet UNESCO hävdat att oljeprospektering i Virunga är oförenligt med områdets status som världsarv.

Fakta: 

OECDs riktlinjer – eller uppförandekod – uppmuntrar multinationella företag att följa principer och normer för ansvarsfullt företagande, där de bedriver verksamhet. Riktlinjerna har antagits av länder och regioner som svarar för 85 procent av alla utländska direktinvesteringar.

Varje medlemsland har ett statligt organ som har ansvar för att OECDs riktlinjer följs – en så kallad nationell kontaktpunkt. Hit kan parter anmäla överträdelser eller andra brott. WWF anmälde ärendet till OECDs kontaktpunkt i Storbritannien.