Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

Vi behöver hållbar energi, men är det hållbart att omringa och ödelägga en hel, livskraftig by, undrar debattörerna.

Foto: RLC

"Hela Sverige ska leva"

Vindkraftsutbyggnad

Vår by riskerar att dö

Det byggs mycket vindkraft i Sverige idag. Javisst, vi behöver ny, hållbar energi. Men är det hållbart att omringa och ödelägga en hel, livskraftig by, där det återigen pågår inflyttning av människor? Vår by riskerar att dö efter vindkraftsutbyggnad.

Ingela Martikkala, m.fl.: |2021-05-26| Det byggs mycket vindkraft i Sverige idag. Javisst, vi behöver ny, hållbar energi. Men är det hållbart att omringa och ödelägga en hel, livskraftig by, där det återigen pågår inflyttning av människor? Vår by riskerar att dö efter vindkraftsutbyggnad.

Vi vill visa vad som håller på att hända där vi bor i Norrbotten – och vädja till de goda krafter som finns i vårt land med förhoppning om att etik och moral fortfarande existerar. Byggnader kommer att förfalla och åkrar kommer att växa igen. Byn kommer troligen att utplånas för all framtid.

58 vindkraftverk – 250 meter höga vardera

Höjderna kring byn Käymäjärvi har valts som plats för en enorm vindkraftspark. Nu pratar vi inte om några enstaka vindsnurror utan om 58 gigantiska vindkraftverk med en totalhöjd av 250 meter vardera. Turning Torso, Sveriges och Nordens högsta byggnad, är 190 meter hög.

När man tittar på kartan tror man att detta är ett skämt. Denna by, som ligger 30 kilometer från Pajala tätort, kommer att omringas av dessa vindsnurror. På grund av störningar från dessa maskiner som går dygnet runt, kommer byn att avfolkas och verksamheter att upphöra. Byggnader kommer att förfalla och åkrar kommer att växa igen. Byn kommer troligen att utplånas för all framtid.

Många vittnar om dessa besvär och problem

Med erfarenhet från tidigare uppförda vindkraftsparker berättar människor boende nära vindkraftverken om lågfrekventa ljud likt stora dieselmotorer som brummar oavbrutet dag som natt. Ett ljud som tröttar ut hjärnan och även orsakar sömnrubbningar. Ljudet gör det omöjligt att sova med öppet fönster (eller myggnätsfönster) nattetid. De boende måste byta till ljudisolerande fönster för att minska ljudet och ändå går de dova vibrationerna igenom, framför allt på natten. Då och då, även nattetid, slår vindgeneratorn av och då kan det låta som man slår med en slägga mot ett oljefat. Många av de som vittnat om dessa besvär och problem i andra byar har redan flyttat från sina hem.

Glykol förgiftar grundvattnet

Vintertid måste rotorbladen avisas vilket medför att glykol som används till detta rinner av och hamnar i naturen för att så småningom förgifta grundvattnet. Rapporter har även förekommit om hydraulolja som läcker ut och förorsakar skador på mark och natur. Bisfenol, som finns i härdningsmedlet på vingarna, rinner av och lagras i naturen. Det tas upp och lagras i bär, svampar, djur. Det påverkar även fortplantning och är cancerframkallande.

En familj som snart flyttar till byn känner stark oro. De har valt att flytta från stan för att bo i den miljö som byn idag erbjuder. I naturen, nära sjön. Om det vill sig illa kommer de framöver att bo mitt i en vindpark. Vågar de investera i sina boenden? Vad ska hända? Är det någon idé? Kommer de att orka bo kvar i denna miljö? Vattenfall lovar bättre väg, bredband, och telefoni som kompensation för den åverkan de gör på livsutrymmet. Hade denna familj prioriterat dessa värden så hade de inte valt att bo i Käymäjärvi, då hade de stannat kvar i stan.

Vi vill beskriva konsekvenserna av ett sådant här omfattande och oåterkalleligt experiment, för om vi inte gör det nu kan det en dag visa sig vara för sent. Det här är inget skämt, även om man kan tro det, nej det är på riktigt. Vad hände med det vackra budskapet "Hela Sverige ska leva"?

Ingela Martikkala, uppväxt i Käymäjärvi och har släktingar i byn.

Annika Björnström, förälder från Käymäjärvi och fastighetsägare i byn.

John Karlsson, Arkitekt SAR Bygg- och planeringsfrågor.

Först publicerad i Dala Demokraten Debatt.

RIKARE LIV CIVILISATION

Vindteknologi

Klimat som kollapsar

Att bo i byn som kommer i kläm för den stora vindkraftsparken kan få konsekvenser för dem som drabbas.

Paul Lindberg: "Hela Sverige ska leva", ja det är onekligen rimligt. Och då finns i alla fall olika perspektiv på livets nödvändigheter för ersättningen av kolkraft, olja och atomkraft och som nu helt kan ersättas med vindkraft. Det är den mest effektiva och samtidigt den mest ekonomiska lösningen.

Men bara för att den lösningen är nödvändig så måste naturligtvis civiliserad hänsyn ta ansvaret för människor som kommer i kläm och som drabbas av de nödvändiga förändringarna.

Vindljud i tysta skogen

Vind och storm kommer man aldrig ifrån, det bestämmer naturen över. Men störningar som skapas av människan kan generellt kunna ställas inför beaktande och kräva ett större ansvar.

I tätorter och städer existerar en ständig ljudpåverkan. Och i storstäder påverkas livet av permanent ljud dygnet runt. Att välja ett liv för skogen och naturen kan vara idealdrömmen för många människor.

Tystnaden som argument

Essingeleden i Stockholm är en av norra Europas största trafikleder och har en fasansfull påverkan av ljud och avgaser som påverkar större delen av hela Stockholms region. Miljörörelserna gör sitt yttersta för att minska detta elände. Förändringen sker mestadels med utbyggnaden av kollektivtrafik och som numera görs i ett större samförstånd med regionens partier och miljöexpertis.

58 vindkraftsverk i skogen står i vägen

Vindkraftverken utanför Pajala kommer knappast att monteras ned. Ljud i skogen är ingenting ovanligt. Människor åker mestadels bil från och till bostaden både på dagen och mitt i natten. Det påverkar naturligtvis ljud och miljö.

Byns invånare undrar hur de ska lösa situationen som de hamnat i och hur de ska gå vidare. Och frågan är vad byns invånarna ska kunna göra? Vindkraftsverken kommer sannolikt inte att flytta på sig. Men kanske kan kraven om minskad ljudåtergivning förbättra situationen. I annat fall måste det vara energibolagens ansvar att bygga en ny by på ett lämpligare ställe. Det kan vara rimligt kan man tycka.

Hela Sverige ska leva!