Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Matilda Ernkrans och Erik Lysén var överens om att den ryckighet vi sett i år behöver undvikas i framtiden.

 Foto: Jenni Larsson

ACT SVENSKA KYRKAN

Viktigt att säkra ett

långsiktigt bistånd

Erik Lysén, Act Svenska kyrkans chef, välkomnade den begränsade återföring av pengar till biståndet som regeringen beslutat om. Han betonade samtidigt att mer pengar måste återföras, och att den ryckighet vi ser i år måste undvikas vid framtida kriser.

Stefan Håkansson: |2022-06-15| Regeringen meddelade den 6 juni att den släpper utbetalningsstoppet för 1,3 miljarder av de 9,2 miljarder kronor som den beslutade om i mitten av april. Beslutet berör framför allt stöden till civilsamhällesorganisationer, däribland Act Svenska kyrkan, samt anslaget för mänskliga rättigheter och demokrati. Biståndsminister Matilda Ernkrans besökte Act Svenska kyrkans kansli i Uppsala dagen efter beslutet.

Huvuddelen av utbetalningstaket kvarstår

– Att delar av biståndet nu får tillbaka pengar är givetvis en lättnad för oss och våra partnerorganisationer, men huvuddelen av utbetalningstaket kvarstår och behöver lättas så snart som möjligt. Räknar man utifrån Migrationsverkets senaste prognos och regeringens eget räknesystem för avräkningar bör hela 5,6 miljarder kronor gå tillbaka till biståndet, säger Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan.

Även om hela beloppet skulle återföras till biståndet så är stor skada redan skedd. Ryckiga beslut skapar stor osäkerhet och mycket merarbete. De undergräver också den förutsägbarhet och stabilitet som länge kännetecknat Sveriges bistånd, och som är en förutsättning för effektivitet i arbetet. Matilda Ernkrans och Erik Lysén var överens om att den ryckighet vi sett i år behöver undvikas i framtiden.

Behov av beredskapsfond för oförutsedda kostnader

– För att hantera plötslig uppflammade kriser och flyktingströmmar, som kommer att fortsätta, behöver det utvecklas andra sätt att hantera snabba svängningar i Migrationsverkets utgifter. Ett sätt skulle kunna vara att det byggs upp något som liknar en beredskapsfond för oförutsedda kostnader, till vilken avsättningar görs varje år, säger Erik Lysén.

Vid mötet diskuterades också arbetet i Ukraina och kringliggande länder. Tillsammans med andra medlemmar i ACT-alliansen stödjer Act Svenska kyrkan organisationer och kyrkor som finns på plats, med att utveckla och skala upp sin verksamhet.

Läs debattartiklar i Göteborgs-Posten 5 april, tidningen Etc 22 april, Global Bar Magazine 23 april, Göteborgs-Posten 12 maj samt brev till ledamöterna i flera utskott i riksdagen. Läs också om hur Act Svenska kyrkans internationella referensgrupp reagerat på nedskärningarna i biståndet.

www.svenskakyrkan.se/act