Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Det är alltså industrins ekonomiska intressen som helt har orsakat hotet från den globala uppvärmningen.

 Foto: RLC

RIKARE LIV CIVILISATION

Vetenskap, industrifinans och demokrati

"Sverige måste ta för sig!" Det proklamerar Marcus Wallenberg med sin artikel i DN. Han tycker att Sverige rör sig mer hemtamt i FN:s korridorer än i Bryssel. Wallenberg tycks uppfatta det som striden mot industrins intressen.

Paul Lindberg: |2022-11-22| Med den industriella traditionen och samhällsutvecklingen formades en politisk korporativism som förhindrade klassmotsättningar. Det industriella kapitalet bestämde över sig själva, och politiken såg till att samhället i övrigt fungerade. Och så fortsatte det fram till idag. Situationen i dag är att industrins koordination krävs för harmonisering i kampen med den globala klimatregleringen. Och den måste nödvändigtvis ledas av FN- organets samlade länder för bekämpningen av det globala klimathotet.

Världens länder har tillsammans konstaterat att vår planet står inför ett katastrofalt klimathot, och som med alla krafter måste motverkas för att kunna rädda framtiden. Men då måste alla politiska och ekonomiska intressen i hela världen ställa in sig i den globala räddningen, som alltså i dag utgörs av FN:s, mer eller mindre, samlade nationer. Och det måste få vara viktigare än att "Sverige måste ta för sig!"

EU och FN i samarbete är allra bäst

Om världens industriella konglomerat till stor del minskade den skadliga orsaken till klimatuppvärmningen så skulle en räddning fungera. Troligtvis skulle inte klimatet kunna återställas helt och fullt – men troligtvis rädda klimatet för framtiden.

EU och FN tillsammans är mycket viktiga för att med alla kunskapskrafter kunna stoppa den globala uppvärmningen och med en oundgänglig industriell medverkan, stoppar orsakerna till den globala uppvärmningen. Och tillsammans godtar en total reglering mot den nu ökande klimatuppvärmningen. Det måste vara viktigare an att "Sverige måste ta för sig". Vi måste givetvis i samarbete stoppa klimathotet. Det är möjligt och vetenskapen finns, och med industrifinansen lyckas klimathotet stoppas för demokratins utveckling!

EU och FN är viktigare för Sverige och hela världen i den nuvarande klimatkrisen. Det gäller att klargöra att det fortfarande går att rädda klimatet, under förutsättningen att den globala industrin omedelbart ställer in sig i leden och tar ansvaret för vad som orsakar den globala uppvärmningen. Det är alltså industrins ekonomiska intressen som helt har orsakat hotet från den globala uppvärmningen.