Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Vatikanen uppdaterar förordningar och juridiska regelverk för både insyn och bekämpning av penningtvätt och finansiering av terroristorganisationer.

Foto: RLC

VATIKANSTATEN

Vatikanen

Och penningtvätten

Barbagallo, ny bankdirektör, hänvisar till en lag som krävdes av påven Franciskus nu i juni, som gällde offentlig insyn av offentliga kontrakt. De nya normerna är avsedda att förhindra korruption, inklusive nepotism, penningtvätt och andra brott i Vatikanstatens finansiella transaktioner.


Paul Lindberg:  |2020-06-20| Vatikanen fortsätter uppröjningen av Vatikanbankens påverkan av maffialiknande intressenter. Den nya ledningen för ansvaret av Financial Information Authority (AIF), utgörs av direktörerna Carmelo Barbagallo och Federico Antellini Russo.

Det nya är att regelverket fått samma bestämmelser som i den övriga bankvärlden. Det gäller bland annat möjligheterna för juridisk samhällsinsyn i bankverksamheten. Det gäller även insynen kring lagen om upphandling och  lagenligt förfarande.

Betydande banbrytande steg

I tidningen Vatican News kan man läsa att betydande och banbrytande steg har tagits för lagstiftningen om finansiell säkerhet och utvidgningen för både utbildning och en form av medvetet förebyggande som också på vissa sätt utgör juridiskt stöd för Vatikanstatens olika myndigheter.

Myndigheterna i Vatikanstaten är de som genomför ekonomiska banktransaktioner med allmänheten, till exempel Vatikanens postkontor, stormarknad och apotek.

Anita Titomanlio, jurist för Vatikanen, berättade att "vi ville föreslå verktyg till offentliga myndigheter för att de ska kunna utvärdera sig själva."

"Sedan kommer själva utvärderingsfrågorna att utarbetas, vilket kommer att fyllas i av de offentliga myndigheterna och skickas till finansiella informationsmyndigheterna för att utarbeta en handlingsplan, i fall det skulle finnas brister i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism."

 Ögonen öppna mer än vanligt

Carmelo Barbagallo angav också det ökade hotet om brottslighet som följer av den globala ekonomiska krisen som orsakats av coronaviruset. "Och detta i en tid då du absolut måste ha ögonen mer öppna än vanligt," sade han.

AIF (Vatikanens finansiella enheter) förväntas snart släppa sin årsrapport. Rapporten katalogiserar vanligtvis de misstänkta aktivitetsrapporterna som mottogs under föregående år och som ledde till att informationsmyndigheten undersökte fall av penningtvätt och ekonomiskt bedrägeri inom AIF.

Detta kommer att vara den första rapporten från Vatikanens finansiella informationsmyndighet sedan det påvliga ledarskifte i slutet av 2019.

Påven Franciskus tillsättningar

AIF:s dåvarande direktör, Tommaso Di Ruzza, avbröts i slutet av september 2019 efter en undersökning av Vatikanens AIF-kontor. Fem dagar senare avgick AIF-presidenten René Brüelhart. Hans ersättare, Carmelo Barbagallo, utnämndes av påven Franciskus i slutet av november 2019.

Samtidigt hade den avgående och ansvariga Egmont-gruppen, sökt avstyra den av Franciskus tillsatta nya AIF-ledningen. I januari 2020 kunde Barbagallo meddelade  att avstängningen av påvens tillsättning av den nya AIF-ledningen hade realiserats och den nya myndigheten kunde omdelbart återuppta samarbetet med utländska underrättelsesorgan. Det kan man kalla för action!

Påven stärker den öppna revisionen

Barbagallo undertecknade ett samförståndsavtal med interimsrevisoren Alessandro Cassinis Righini den 16 juni (2020) för att stärka samarbetet mellan AIF och revisionskontoret för att upplåta en korrekt insyn i verksamheten.

Enligt ett meddelande från Vatikanen kommer ett memorandum "att möjliggöra förbättringar för de olika rollerna som tilldelats av Vatikanorganisationen ..." Riksrevisionens kontor och AIF kommer att ha "regelbundna möten på både en strategisk och operativ nivå."

Denna rapport har uppdaterats för att inkludera samförståndsavtalet mellan Vatikanens finansiella informationsmyndighet och revisorssekreterarens kontor.