Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

.

Man måste ta större ansvar för vindkraftens nytta för klimatet och energibehoven i första hand. Och det måste ställas mot det som söndrar!

Foto: RLC

VETENSKAP

Vätgas eller bara vindkraft?

Vätgas är universums första grundämne efter Big bang. Den är enkel, vanlig och lätt, men mycket explosiv. Vätebomb är för närvarande den mest explosiva energi som människan har konstruerat. Vätgas envisas för bilismen – men knappast trovärdigt.

Paul Lindberg: |2022-02-22Trycket för energikompensation efter fossila bränslen och för upprätthållandet av den nuvarande energikapaciteten är intensivt och tycks prioriteras före allt annat här i livet. Väte har ingen energikälla på vår planet och måste därför framställas om den ska kunna användas som energi. Den processen blir kolossalt dyr och komplicerad, enligt all erfarenhet av i dag. Vätgas kommer knappast att kunna konkurrera ekonomiskt med exempelvis sol och vind. Väte existerar retligt nog i överflöd i hela universum.

Tanken med vätgas är att den ska kunna lagra vindkraft för användning när det är vindstilla. Men önskas även som alternativ för att kunna användas för bilmotorer. Sol och vindenergin däremot hittar andra lösningar av energilagring – bland annat med batteribyte som ersättning för batteriladdning – vilket anses skapa betydligt mindre energiåtgång och bättre funktionalitet vid uppladdning och säkerhet.

Vätgasdrift direkt för användning med bilen bedöms med stora risker – om det händer, så exploderar bilen och drabbar det som finns omkring.

Vätgas har stora avigsidor

Vätgasens avigsidor är kopplat med lågt energiinnehåll per volymenhet (ca en tredjedel jämfört med exempelvis biogas) vilket ger upphov till stora kompressionsförluster vid högtryckslagring, och att den ger upphov till vätgasförsprödning vilket ställer höga och kostnadskrävande materialkrav vid lagring, distribution och användning av vätgasen. Att den är lättantändlig, har ett stort brännbarhetsområde i luft och brinner med osynlig låga vilket ur olycksrisk- och säkerhetssynpunkt är ogynnsamt. Vidare krävs det utveckling av i princip hela kedjan: produktion, lagring, distribution och användning – allt enligt en omfattande vetenskaplig forskning.

Vetenskaplig bakgrund och möjligheter

Vätgas hittar vi framförallt med gasjättarna Jupiter och Saturnus, eller med universum som innehar omkring 75 procent av den sammanlagda massan. Stjärnorna består till en överväldigande del av väte, som även är det ämne som står för stjärnornas energiproduktion genom fusion. I universum som helhet utgör väte motsvarande 75 procent av den sammanlagda massan. Men det är lite väl maffigt att ta till för att få bilismen att rulla, när det redan finns en betydligt billigare och bättre energilösning.

För närvarande produceras väte för framställning av kemiska föreningar inom bland annat gruvindustrin. Exempelvis har LKAB ersatt skadliga fossilbränslen med vindkraft helt och hållet. Det har visat sig att vindkraft är effektivast och mest ekonomiskt. LKAB är en av tidernas värsta energislukare med en energiförbrukning motsvarande hela Danmarks elförbrukning. Och det kan jämföras med elförbrukningen av fyra miljoner elbilar, enligt SVT. Och det är denna vansinniga elförbrukning som kan få mänskligheten att rämna – oavsett kärnkraft, vindkraft eller solkraft. Det finns inget behov av detta vansinne!

"Tillbaka till naturen!"

När vindkraften klarade av energibehovens ersättning av kärnkraft och fossilbränslen så var det en stor klimatseger – det var själva humaninnehållet. Men det kan inte på något vis vara meningen att denna framgång ska exploateras av det grövsta missbruk av energianvändning. Människor som drabbas vänder sig mot vindkraft när monsterföretag slår ihjäl naturen, samhällen – där livet istället ska rättfärdigas.

Protesterna mot effektiv vindkraft på grund av industriell överbelastning är naturligtvis ansvaret av makthavarna från politik och näringsliv, och som nu måste ta ett mer realistiskt ansvar. Vindkraftverk i en mer realistisk ansvarshållning är en stor seger – om det inte missbrukas! Man måste ta större ansvar för vindkraftens nytta för klimatet och energibehoven i första hand. Och det måste ställas mot det som söndrar! Vätgas, kärnkraft och fossilbränslen har det gemensamt att det skadar planeten om det går snett. 

Den globala industrin för närvarande har visat att den kan knäcka den här världen på grund av den alltmer växande drivkraften av mer och mer – ända fram till det krackelerar!