Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Om regeringarna inte gräver djupare än sina för närvarande svaga 2030-mål för utsläppsminskningar kan mänskligheten förlora loppet.

Foto: FinePix

GREENPEACE

Vetenskapliga bevis

Extremväder på väg

Den senaste rapporten från IPCC, som är skriven av världens främsta klimatforskare, sammanfattar den senaste vetenskapliga förståelsen för vad som händer med vårt klimatsystem och ger en skarp varning om vart vi är på väg om brådskande åtgärder inte vidtas. 

Kaisa Kosonen: |2021-08-16| "Medan regeringar kryper fram långsamt mot att minska utsläppen, tar klimatkrisen just nu över hela samhällen till följd av skogsbränder, extrema översvämningar och torka. Kapplöpningen pågår och IPCC har just förstärkt sambandet mellan koldioxidutsläpp och förvärrade extremväder vilket innebär att om regeringarna inte gräver djupare än sina för närvarande svaga 2030-mål för utsläppsminskningar kan mänskligheten förlora loppet.

”Vi kommer inte att låta den här rapporten hamna på hyllan genom ytterligare passivitet. Istället tar vi med oss den till domstolarna. Genom att stärka de vetenskapliga bevisen mellan mänskliga utsläpp och extremväder har IPCC tillhandahållit nya, kraftfulla medel för människor världen över att hålla fossilindustrin och regeringar direkt ansvariga för klimatkrisen. Vi behöver bara titta på den senaste vinsten för en rad miljöorganisationer i domstolen mot Shell för att inse hur kraftfull vetenskap från IPCC kan vara." 

”Detta är ett avgörande ögonblick för mänskligheten så vi måste agera i linje med det. Extrema väderhändelser som orsakas av koldioxidutsläpp är värre än någonsin tidigare, men samtidigt gör vi genombrott med klimatlösningar. Sol och vind är nu det billigaste sättet att producera ny energi på i majoriteten av världen, och med den rörlighet som frigörs från oljeindustrin och minskad finansiering för kol, blir en fossilfri värld möjlig. Det här är ögonblicket att resa sig, vara djärv och tänka stort. Vi måste alla påskynda den gröna övergången samtidigt som vi garanterar rättvisa och skydd för lokalsamhällen och människor som betalar den högsta kostnaden för klimatkrisen.”

Dr Doug Parr, Greenpeace Storbritanniens forskningschef:

"Detta är inte den första generationen av världsledare som av forskare varnas för klimatkrisens allvar, men de är de sista som har råd att ignorera dem. Den ökande frekvensen, omfattningen och intensiteten av klimatkatastrofer som har bränt och översvämmat många delar av världen under de senaste månaderna är resultatet av tidigare passivitet. Om inte världsledare äntligen börjar agera i linje med dessa varningar kommer det att bli mycket, mycket värre. Boris Johnsons regering borde arbeta dygnet runt för att se till toppmötet i Glasgow blir en vändpunkt i mänsklighetens ansträngningar att stoppa katastrofala klimatförändringar. Vi behöver konkret politik för att minska koldioxidutsläppen så snabbt som möjligt, fasa ut fossila bränslen, omvandla vårt matsystem och leverera mer pengar till de länder som drabbats värst av klimatkrisen. Klimatmötet är ett kritiskt ögonblick för oss att stoppa vår väg mot ett klimathelvete – Johnson måste se till att världen tar tillfället i akt.”

Li Shuo, klimatexpert för Greenpeace Sydostasien:

”De vetenskapliga bevisen för klimatförändringar och dess inverkan är tydliga. Sommarens översvämningar har just gjort det verkligt för Kina. Det finns ingen anledning att undvika brådskande åtgärder. Att stoppa byggandet av Kinas kolkraftverk kommer i hög grad att bidra till klimatarbetet och är både ekonomiskt sunt och i slutändan i Kinas eget intresse.” 

Det vetenskapliga samförstånd som presenteras i rapporten pressar på diskussionerna om hur ländernas åtgärder kan påskyndas i enlighet med Parisavtalets 1,5 gradersmål med nya och reviderade åtaganden från 2030 som förväntas av ledare vid FN: s klimatkonferens (COP26) i Glasgow i november 2021. 

Rapporten tar inte upp konsekvenserna av klimatförändringar för människor eller sätt att mildra konsekvenserna, eftersom det är ämnen som kommer att täckas av de återstående tre delarna av IPCC: s sjätte huvudrapport som ska slutföras och publiceras nästa år.

Kaisa Kosonen, politisk rådgivare för klimat och energifrågor, Greenpeace Norden.

Briefing

Sammanfattning och nyckelfakta från rapporten (5 sidor, på engelska) finns bifogad som pdf.