Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Världens militära utgifter passerar 2 biljoner dollar för första gången någonsin.

Foto: RLC

SIPRI

Världens militära utgifter

passerar 2 biljoner dollar

De totala globala militärutgifterna ökade med 0,7 procent i reala termer 2021, till 2113 miljarder dollar. De fem största utgifterna 2021 var USA, Kina, Indien, Storbritannien och Ryssland, som tillsammans stod för 62 procent av utgifterna,

Alexandra Manolache: |2022-04-25| De totala globala militärutgifterna enligt nya uppgifter om globala militärutgifter som publiceras av Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) . Militära utgifter når rekordnivåer under det andra året av pandemin. Militärutgifterna i världen fortsatte att växa under 2021 och nådde en rekordnivå på 2,1 biljoner dollar. Det var sjunde året i rad som utgifterna ökade.

"Även mitt i det ekonomiska nedfallet av Covid-19-pandemin slog världens militära utgifter rekordnivåer", säger Dr Diego Lopes da Silva, seniorforskare med SIPRI:s militära utgifter och vapenproduktionsprogram. "Det var en avmattning i den reala tillväxttakten på grund av inflationen. I nominella termer växte dock militärutgifterna med 6,1 procent.

Som ett resultat av en kraftig ekonomisk återhämtning 2021 sjönk den globala militära bördan – världens militära utgifter som andel av världens bruttonationalprodukt (BNP) – med 0,1 procentenheter, från 2,3 procent 2020 till 2,2 procent 2021.

USA fokuserar på militär forskning och utveckling

USA:s militärutgifter uppgick till 801 miljarder dollar 2021, en minskning med 1,4 procent från 2020. USA:s militära börda minskade något från 3,7 procent av BNP 2020 till 3,5 procent 2021.

USA:s finansiering för militär forskning och utveckling (FoU) ökade med 24 procent mellan 2012 och 2021, medan medel för vapenanskaffning minskade med 6,4 procent under samma period. Under 2021 minskade utgifterna för båda. Nedgången i FoU-utgifterna (–1,2 procent) var dock mindre än för vapenanskaffning (–5,4 procent).

"Ökningen av FoU-utgifter under decenniet 2012–2021 tyder på att USA fokuserar mer på nästa generations teknik", säger Alexandra Marksteiner, forskare vid SIPRI:s militära utgifter och vapenproduktionsprogram. "Den amerikanska regeringen har upprepade gånger betonat behovet av att bevara den amerikanska militärens tekniska fördel gentemot strategiska konkurrenter."

Ryssland ökar militärbudgeten inför kriget

Ryssland ökade sina militära utgifter med 2,9 procent 2021, till 65,9 miljarder dollar, vid en tidpunkt då man byggde upp sina styrkor längs den ukrainska gränsen. Detta var tredje året i rad med tillväxt och Rysslands militärutgifter nådde 4,1 procent av BNP 2021.

"Höga olje- och gasintäkter hjälpte Ryssland att öka sina militära utgifter 2021. De ryska militärutgifterna hade minskat mellan 2016 och 2019 som ett resultat av låga energipriser i kombination med sanktioner som svar på Rysslands annektering av Krim 2014", sa Lucie Béraud-Sudreau, direktör för SIPRI:s militära utgifter och vapenproduktionsprogram .

Budgetposten för ”nationellt försvar”, som står för cirka tre fjärdedelar av Rysslands totala militära utgifter och inkluderar finansiering för såväl operationella kostnader som vapenanskaffning, reviderades uppåt under loppet av året. Den slutliga siffran var 48,4 miljarder dollar, 14 procent högre än vad som hade budgeterats i slutet av 2020.

I takt med att landet har stärkt sitt försvar mot Ryssland har Ukrainas militärutgifter ökat med 72 procent sedan annekteringen av Krim 2014. Utgifterna sjönk 2021, till 5,9 miljarder dollar, men stod fortfarande för 3,2 procent av landets BNP.

Fortsatta ökningar av stora investerare i Asien och Oceanien

Kina, världens näst största spenderare, tilldelade uppskattningsvis 293 miljarder dollar till sin militär 2021, en ökning med 4,7 procent jämfört med 2020. Kinas militära utgifter har växt under 27 år i rad. Den kinesiska budgeten för 2021 var den första under den 14:e femårsplanen, som löper till 2025.

Efter det första godkännandet av sin budget för 2021 lade den japanska regeringen till 7,0 miljarder dollar till militära utgifter. Som ett resultat steg utgifterna med 7,3 procent till 54,1 miljarder dollar 2021, den högsta årliga ökningen sedan 1972. Australiska militärutgifter ökade också 2021: med 4,0 procent till 31,8 miljarder dollar.

"Kinas växande självsäkerhet i och runt södra och östra Kinas hav har blivit en viktig drivkraft för militära utgifter i länder som Australien och Japan", säger SIPRIs seniorforskare Dr Nan Tian. "Ett exempel är AUKUS trilaterala säkerhetsavtal mellan Australien, Storbritannien och USA som förutser leverans av åtta kärnkraftsdrivna ubåtar till Australien till en uppskattad kostnad på upp till 128 miljarder dollar."

Andra anmärkningsvärda utvecklingar:

2021 ökade Irans militärbudget för första gången på fyra år till 24,6 miljarder dollar. Finansieringen till den islamiska revolutionsgardet fortsatte att växa under 2021 – med 14 procent jämfört med 2020 – och stod för 34 procent av Irans totala militärutgifter.

Åtta medlemmar av Europeiska Nordatlantiska Fördragsorganisationen (NATO) nådde alliansens mål att spendera 2 procent eller mer av BNP på sina väpnade styrkor 2021. Det är en färre än 2020 men en ökning från två 2014.

Nigeria höjde sina militärutgifter med 56 procent 2021 till 4,5 miljarder dollar. Ökningen kom som svar på många säkerhetsutmaningar som våldsbejakande extremism och separatistiska uppror.

Tyskland – den tredje största spenderaren i Central- och Västeuropa – spenderade 56,0 miljarder dollar på sin militär 2021, eller 1,3 procent av sin BNP. Militärutgifterna var 1,4 procent lägre jämfört med 2020 på grund av inflationen.

År 2021 var Qatars militära utgifter 11,6 miljarder dollar, vilket gör det till den femte största spenderaren i Mellanöstern. Qatars militärutgifter 2021 var 434 procent högre än 2010, när landet senast släppte utgiftsdata före 2021.

Indiens militära utgifter på 76,6 miljarder dollar rankades på tredje plats i världen. Detta ökade med 0,9 procent från 2020 och med 33 procent från 2012. I ett försök att stärka den inhemska vapenindustrin var 64 procent av kapitalutgifterna i militärbudgeten 2021 öronmärkta för förvärv av inhemskt producerade vapen.

SIPRI övervakar utvecklingen av militära utgifter

SIPRI övervakar utvecklingen av militära utgifter över hela världen och upprätthåller den mest omfattande, konsekventa och omfattande allmänt tillgängliga datakällan om militära utgifter. Den omfattande årliga uppdateringen av SIPRI:s militära utgiftsdatabasen är tillgänglig från och med idag på SIPRI.

Alla procentuella förändringar uttrycks i reala termer (fasta 2020 års priser) om inte annat anges. Militära utgifter avser alla statliga utgifter för nuvarande militära styrkor och aktiviteter, inklusive löner och förmåner, driftskostnader, inköp av vapen och utrustning, militär konstruktion, forskning och utveckling samt central administration, ledning och stöd. SIPRI avråder därför från att använda termer som "vapenutgifter" när de hänvisar till militära utgifter, eftersom detta endast representerar en utgiftskategori.

www.sipri.org